Mikä on Sinun maanpuolustustahtosi?

Pojista
tulee miehiä
” – näin sanotaan, kun lakiin perustuva
asepalvelus on suoritettu. Nyt tytötkin voivat täysin
vapaaehtosiesti mennä varusmiespalvelukseen, tasa-arvoa tämäkin.
30 prosenttia ikäluokista jää menemättä – lähinnä fyysisten
ja henkisten ominaisuuksien vuoksi. Siviilipalvelukseen vaihtoehtona
menee yllättävän harva – koetaan, että armeija on ikäänkuin
velvollisuus – on ollut ja aina tulee olemaan.

 

Ihmiskunta
tarvitsee sotansa,
 

on
naivia olettaa ikuisen rauhan koskaan saavuttavan meitä. Niin kauan
kuin kilpaillaan, syntyy erimielisyyksiä – ja eskaloituessaan
sanoja pidemmälle, tartutaan toiseen kiinni ja lopulta aika-ajoin
koittaa suurempi yhteenotto – edellinen oli vain noin 70 vuotta
sitten – vuosina 1939-1945. Tämän jälkeen on maailmalla käyty
sotia jatkuvasti, usein USA yhtenä osapuolena; maailmanpoliisina.

 

Suomessa
nuoriso on istunut itsensä monien osalta tietokoneiden ääressä
ylipainoiseksi. Varusmiespalvelus antaisi hyvän mahdollisuuden
sopusuhteistaa fysiikkaansa kuntoa kohentavilla metsämarsseilla,
samalla tulisi opittua erätaitoja sekä joukossa olemisen
yhteenkuuluvuutta. Vastuunotto ja -kanto voisivat kehittyä
vastaamaan sitä tarvetta mitä nyky-yhteiskunta edellyttää.

 

Varusmiespalvelus
on osa suomalaista identiteettiä,

kun
muut kansallistunteemme osiot ovat ajan myötä maallistumisen kautta
haalistuneet. Rahapulan vuoksi varusmiespalvelusaikoja on lyhennetty
– näin ei pitänyt käydä, vaan niitä olisi pitänyt pidentää.
Miehistölle 12 kuukautta ja varusmiesjohdolle 15 ja 18 kuukautta.
Nythän moni nuori ajelehtii, useitakin vuosia; ollaan hukassa, kun
ei tiedetä minne suunnataan. Ehkä tehokas suuntautuminen armeijassa
helpottaisi oman uran löytymistä?

Suomi
on sotilaallisesti liittoutumaton valtio; emme tarvitse, emmekä
halua Natoa *],
mutta itärajan olemme oppineet ja tiedämme siihen liittyvät
mahdollisuudet 1].
Presidentti J.K.Paasikivi sanoi jo aikoinaan, että
tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku”. Tähän
viisauteen kuuluu riittävän vahva maanpuolustuskyky – sen
kaikilla rintamilla.

 

Mikä
on Sinun maanpuolustustahtosi?

~
http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/05/mika-on-maanpuolustustahtosi.html
– [BLOG/il]

*]
Nato
pohdintoja vuosien varrelta
~
http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/asiasanat/23/nato
– [US_P/il]

1]
Erikoinen
itärajamme
~
http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/02/nato-venj-ja-suomalainen-yhteishenki.html
– [BLOG/il]

 

 

 

Miten
me kirjoitimme vuosia sitten, kun amiraali Juhani
Kaskeala

oli puolustusvoimiemme päällikkö —

 

[2006]
YLE haastatteli puolustusvoimien komentajaa, amiraali Kaskealaa
saadakseen selville mikä erottaa Suomen ja Ruotsin erilaiset
näkemykset mm. itäisestä uhasta. Suomen mies auttoi jo Ruotsin
vallan aikana kuninkaan joukkoja antamalla silloisiin suurvaltasotiin
hakkepeliittoja, jotka tunnettiin sitkeinä ja uskollisina
taistelijoina. Ruotsi otti 1939-44 hoitoonsa sotalapsiamme pois
vihollisen lentopommien alta.

Amiraali
Kaskeala hyvin perustellusti selosti Suomen tarvitsevan ensinnäkin
varusmiesarmeijan, kuin myös osallistumisen rauhaan
saattamistehtäviin ulkomaille. Suomessa ei pakote ketään
turvaamaan rauhaa tai myöhemmin ammattisotilaina ratkomaan
konflikteja. Suomi on jo nyt tunnettu ja luotettava kumppani, lisäksi
sotilaamme nauttivat suurta luottamusta eri osapuolien taholta.

Nuorisomme
ei kaihda armeijaan menoa,

se
on sukupolvien ajan ollut kunniakysymys ja velvollisuus niin tätä
päivää kuin historiaammekin kohtaan. Ruotsi käyttää runsaammin
rahaa armeijaansa, vaikkei se pysty mobilisoimaan kriisin hetkellä
yhtä merkittävää miesvoimaa.

Suomen
on luotettava omiin kykyihinsä ja kansalaisemme laajasti kannattavat
varusmiespalvelusta sekä riittäviä määrärahoja pitääksemme
uskottavaa puolustuskykyä yllä. Suomi on jäänyt aiemmin yksin ja
me emme voi luottaa kuin itseemme. Edesmennyt Isänmaamme
sinivalkoinen omantunnon ääni jalkaväen kenraali ja
Mannerheim-ristin Adolf
Enhrnrooth

1]
kertoi vain suomalaisten itse puolustavan parhaiten maatansa. Hän
tiesi mistä puhui.

Maailmassa
on aina konflikteja,

aina
löytyy eripuraa kuinka öljy, vesi tai ruoka jaetaan. Suomalaiset
ovat YK-tehtävissä 2]
hyvin arvostettuja ja heidän palveluksiaan pyydetään enemmän mitä
voidaan antaa. Suomi on antanut Euroopassa asukaslukuunsa nähden
suurimman panoksen kansainvälisiin rauhantehtäviin ja huomattavasti
enemmän kuin Ruotsi.

2]
YK:n
rauhanturvaamistehtävät
~

http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2010/12/suomella-on-luontainen-mahdollisuus.html
– [BLOG/il]

Sotilaallinen
tyhjiö houkuttelisi vieraita reviirillemme

Tulevaisuudessa
hyvin koulutetut sotilaamme voisivat olla kaikkien arvostamia
oikeudenmukaisia sotilaita apuna niin luonnon katastrofeissa kuin
ihmistenkin välisissä konflikteissa. Turvaamisoperaatiot ovat
vapaaehtoisia ja maastamme löytyy kansallista henkeä lähteä
hoitamaan näitä uhrejakin vaativia tehtäviä.

Huomenna
upseerimme ja sotilaamme voivat olla arvokas vientituote;
rauhanturvaaminen voisi olla tavaramerkkimme maailmalla ja se vaatii
uskottavaa taistelu-, koulutus-, ylläpito-, kalusto- sekä
varusteoninaisuuksia.

Amiraali
Kaskeala puhui Suomen kansan enemmistön kannatuksella

Suomen
on syytä pitää varusmiesarmeija myös idealla: armeija
tekee pojista miehiä
.
Armeijamme potee jatkuvaa rahanpuutetta, vaikka kansalaisilta
kysyttäessä he antaisivat suuremman tukensa uskottavan puolustuksen
kohentamiseksi. Toivomme amiraali Kaskealalle voimia ylläpitää
keskustelua yllä. Suomi tarvitsee vahvan armeijan, emme tarvitse
Nato-kytköstä, nykyinen yhteensopivuus riittää.

Suomen
armeijalle on hankittava heidän tarvitsemat aseet, ylläpitokyky,
huolto sekä koulutus, myös reservin osalta. Suomen on saatava omat
erikoisjoukot nykypäivän nopeatempoiseen konfliktihallintaan sekä
kaikki kyvyt vastata myös tietotekniikan mukanaan tuomiin
haasteisiin. Eduskuntavaaleissa kansa voi sanoa sanansa
mielipiteenään Suomen puolustusvoimista.

 

Todenhetkellä
me voimme luottaa vain itseemme ja kykyihimme
.

 

 

Ilkka
Luoma

http://ilkkaluoma.blogspot.fi

https://www.facebook.com/first.ilkka

http://ilkkaluoma.kuvat.fi

 

 

 

 

AL
– US

BLOG
22 947 | 2
081
– IL

14092013

 

 

doc.:
varusmiespalvelus_14092013.doc – OpenOffice.org Writer

 

680
| 6145

ilkkaluoma
Sitoutumaton Helsinki

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? Ystävät - Tutkikaa itseänne, niin löytävälle avataan ..."

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu