EU:n elpymisrahasto on Suomen kannalta uhkarohkea järjestely

EU:n elpymisrahasto tulee pian eduskunnan päätettäväksi.  Aihe kiinnostaa kaikkia suomalaisia. Tarkastelen asiaa myös Suomalaisuuden Liiton puheenjohtajana. Liiton tarkoituksena on sääntöjensä mukaan herättää ja vahvistaa suomalaisten kansallista tietoutta ja ajattelutapaa sekä edistää suomalaista, erityisesti suomenkielistä kulttuuria. Liiton yksi tehtävä on lujittaa itsenäisyys- ja puolustustahtoa sekä kansanvaltaista ajattelutapaa.

Elpymisrahasto vaikuttaa Suomen itsenäistä asemaa ajatellen uhkarohkealta järjestelyltä, joka huolettaa myös kansanvallan kannalta.

Perustuslakivaliokunnan 27.4.2021 (PeVL 14/2021) lausunnossa todetaan seuraavaa ”Perustuslakivaliokunnan aiemman lausunnon mukaan omien varojen päätöksen sisältämä elpymisrahasto muuttaisi tosiasiallisesti unionin luonnetta sekä unionin ja jäsenvaltioiden välistä suhdetta tavalla, joka ei myöskään välttämättä ole vaikuttava unionin SEU 3 artiklan mukaisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Komission ehdotuksen hyväksyminen sellaisenaan olisi valiokunnan mukaan myös ristiriidassa lausunnossa viitattujen kokonaisriskien hallintaa ja budjettisuvereniteetin turvaamista koskevien perustuslakivaliokunnan valtiosääntöoikeudellisten kannanottojen kanssa (PeVL 16/2020 vp).”

Lisäksi Perustuslakivaliokunta 27.4.2021 totesi: ”(…) Asiassa tehtävät merkittävät uudet tulkinnat muuttavat unionin keskeisiä toimintaperiaatteita tavalla, jonka voidaan ajatella asiallisesti rinnastuvan siihen, että EU:n sekundäärilainsäädäntöön sisällytetään perussopimuksissa määriteltyihin velvoitteisiin nähden merkittäviä uusia menettelyjä tai elementtejä, joita Suomi ei ole hyväksynyt perussopimusten voimaansaattamisen yhteydessä”.

Elpymisrahastossa siirretään merkittävästi valtaa Euroopan unionille ja tämän lisäksi madalletaan kynnystä tehdä myöhemmin samansuuntaisia järjestelyjä (ks. perustuslakivaliokunnan lausunnot 27.4.2021 [PeVL 14/2021] ja 12.6.2020 [PeVL 16/2020]). Valtaa EU:lle siirtävä kehityssuunta heikentää suomalaisten äänestäjien vaikutusta päätöksentekoon.

Elpymisrahasto on maamme itsenäisyyden ja kansanvallan kannalta uhkarohkea järjestely, jota ei pidä hyväksyä.

Ilmari Rostila
Perussuomalaiset Tampere

Suomalaisuuden Liiton puheenjohtaja, sosiaalityön dosentti, yhteiskuntatieteiden tohtori.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu