Hallitsematon maahanmuutto ei ole PS:n juttu

Perussuomalaisten 3. varapuheenjohtajan Sebastian Tynkkynen esittää, että perussuomalaisten tulee pohtia hallituksessa jatkamista, koska hallitus on poikennut yhteisesti sovitusta linjasta. Elleivät hallituspuolueet suostu sulkemaan Ruotsin-vastaista rajaa turvapaikanhakijoilta, perussuomalaisten pitää lähteä hallituksesta.

Nykyiseen maahanmuuttoon liittyy valtavia Suomen taloudellista kantokykyä koskevia riskejä. Suomeen tulee tällä vauhdilla vuodessa 30.000-50.000 turvapaikan hakijaa. On arvioitu, että 50.000 turvapaikanhakijaa tarkoittaisi miljardin euron kuluja. Jos ajatellaan turvapaikan hakijoiden elatuksesta aiheutuneita kustannuksia ja epävarmaa työllistymistä, on liian suuri riski päästää maahan näin suuria määriä ihmisiä. Riskiä tulee pienentää.

Maahanmuuttoon liittyy myös valtavia yhteisön kantokykyä koskevia riskejä. Nykyisellä menolla kyse on kansan vaihtamisesta, jota ei voida hyväksyä.

Suomalaisiksi pitäisi tulla yksilöinä ja perheinä, eikä porukalla. Haluavatko maahanmuuttajat olla ensi sijassa yksilöitä, samaan tapaan kuin suomalaisessa kulttuurissa on laajasti ottaen tapana. Maahanmuuttajilla on omat kielet, uskonto ja kulttuuri, joka ei korosta yksilöllisyyttä. He pitävät oletettavasti tärkeänä, Suomeen muuttamisen jälkeenkin, kuulumista omaan yhteisöön. Vieraassa maassa tämä varmasti korostuu. Kykeneekö maahanmuuttaja rakentamaan uuden, yksilöllisyyteen perustuvan suhteen suomalaiseen yhteiskuntaan? Tätä emme tiedä. Entä jos maahanmuuttajat ja etniset ryhmät, pois lukien suomalaiset, vetävätkin yhtä köyttä. Mitä tästä voi seurata?

Näitä riskejä käsitellään politiikassa. Kansalaiset vaativat, että yhteiskuntaa koskevat riskit otetaan huomioon. Nykyinen pakolaiskriisi on tullut pyytämättä ja kysymättä. Ei ole muodostettu poliittista oikeutusta nyt tapahtuvalle pakolaispolitiikalle. Sitä harjoitetaan ilman tätä oikeutusta.

EU ei kykene pitämään rajojaan, minkä vuoksi Schengen-sopimuksen olosuhteet ovat muuttuneet. Olosuhteita, joissa sopimus tehtiin, ei ole olemassa. Kansalaiset kysyvät, onko oikein, että rajan yli Suomeen tulee hallitsemattomasti ihmisiä, vedoten ehdoiltaan vanhentuneeseen Schengen-sopimukseen.

Vedotaan myös ihmisten hätään ja avun tarpeeseen. Politiikan oikeutusta kalvaa se, että turvapaikan hakijat tulevat suurelta osin Ruotsista, joka on turvallinen maa.

Nykyinen pakolaistilanne ei ollut tiedossa vaaleja 2015 käytäessä, eikä hallitusohjelmaa muodostettaessa. EU:n etelärajojen yli tuli ennen kevään eduskuntavaaleja paljon ihmisiä, mutta ei ollenkaan tässä määrässä. Hallituksen politiikkaa ei ole muotoiltu nykyistä katastrofia silmällä pitäen.

Kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala tukee Tynkkysen esitystä yhteiskokouksesta, jossa päätettäisiin, voiko puolue jatkaa hallituksessa. Saarakkalan mukaan nyt näyttää siltä, että kokoukselle on tarve, mutta jos tilanne muuttuu, asiaa pitää miettiä uudelleen.

Tynkkynen ja Saarakkala ovat oikeassa. Ellei meno nopeasti muutu, on PS:n karattava hallitsemattoman maahanmuuton rintamasta.

 

Ilmari Rostila
Perussuomalaiset Tampere

Suomalaisuuden Liiton puheenjohtaja, sosiaalityön dosentti, yhteiskuntatieteiden tohtori.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu