Miksi uusi aloite ruotsin pakollisuuden poistamiseksi?

Kannattajien kerääminen kansalaisaloitteelle ”Monikielinen Suomi – ruotsi valinnaiseksi” alkoi 4.4..

Aloitteessa vaaditaan pakollisen ruotsin kielen opiskelun muuttamista valinnaiseksi kaikilla kouluasteilla: peruskoulussa, ammattikoulussa, lukiossa, ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa. Ruotsinkielisillä valinnanvapaus koskisi suomea. Aloite on allekirjoitettavissa oikeusministeriön kansalaisaloite.fi sivulla.

Eduskunnassa käsiteltiin viime keväänä samansisältöinen aloite. Miksi uuden aloitteen tekemiseen ryhdyttiin näin pian uudelleen?

Ensiksi, edellisen aloitteen käsittely eduskunnassa perustui puutteelliseen sivistysvaliokunnan mietintöön. Valiokunnan mietinnössä heijastui liian voimakkaasti Suomen kielipolitiikkaa yleisesti hallitseva ajatus kansalliskielten asemasta. Tämä kielten aseman korostaminen johti kansalaisten tarpeiden sivuuttamiseen. Tämä oli virhe. Uuden aloitteen perusteluissa, jotka ovat nähtävillä oikeusministeriön sivulla, tarkastellaan tätä vääristymää yksityiskohtaisesti. Tavoittena on kielipolitiikan perusteita koskeva dialogi eduskunnan ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Toiseksi, uudella aloitteella halutaan tukea ja vauhdittaa hallitusohjelmassa mainittujen alueellisten kielikokeilujen toimeenpanoa.

Kolmanneksi, uudella aloitteella halutaan varmistaa, että myös 2015 valittu eduskunta käsittelee kielipolitiikan kokonaisuutta. Aloitteet etenevät eduskunnassa varsin hitaasti. Saattaa kulua jopa 2 vuotta ennen kuin aloite tulee ”isoon saliin” lopulliseen käsittelyyn.

Uusi aloite kannustaa kieliasioiden kokonaisuutta koskevaan pohdintaan.  Pohdintaa tarvitaan, koska kielipolitiikan taustalla on vaihtoehtoisia yhteiskunnallisia arvoja. Vaihtoehdot tulee saada keskusteluun. Kielipoliittisen keskustelun jatkuminen korkealla tasolla auttaa valmistelemaan muutosta ja tunnistamaan nykytilan epätarkoituksenmukaiset piirteet.

Ja tietysti eduskunnalla on valta vapauttaa kielivalinnat.

 

Ilmari Rostila
Perussuomalaiset Tampere

Suomalaisuuden Liiton puheenjohtaja, sosiaalityön dosentti, yhteiskuntatieteiden tohtori.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu