Tajunnan virtaa ihmisoikeuksien julistuksen äärellä

YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa yritettiin aikoinaan haukata liian iso pala, jota ei ole saatu nieltyä vielä tähän päivään asti. Vähän maltillisemmilla tavoitteilla olisi voitu ehkä saavuttaa tilanne, jossa ihmisoikeuksia ihan oikeasti arvostetaan täytenä kokonaisuutena. Mutta poliittinen kunnianhimo lähti sen verran laukalle aikoinaan, että YK:n ihmisoikeuksien julistus muistuttaa paikoitellen enemmän Vasemmistoliiton puolueohjelmaa, ohimenevien poliittisten virtausten manifestia, kuin universaalia lakia ikuisesta oikeasta ja väärästä.

Niinpä sellaista valtiota ei ole, eikä ehkä edes tule, joka yrittäisi noudattaa ihmisoikeuksien julistuksen jokaista kohtaa. Tämä aiheuttaa valitettavaa inflaatiota ja normatiivista eroosiota niille ihmisoikeuksille, jotka ihan oikeasti olisivat tärkeitä, ja joista suurin osa ihmiskunnasta olisi samaa mieltä.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ihmisoikeuksien_yleismaailmallinen_julistus

Tässä hieman vapaata tajunnan virtaa, ensimmäinen asia joka tulee mieleen ihmisoikeuksien julistuksen kunkin artiklan kohdalla:

”Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan.”

Kansalaisuus. Ulkomaalaisuus.

”Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman minkäänlaista rotuun, … uskontoon, … kansalliseen alkuperään, … syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta.”

Israelin kansalaisuus.

”Mitään erotusta ei myöskään pidä tehdä sen maan tai alueen valtiollisen, hallinnollisen tai kansainvälisen aseman perusteella, johon henkilö kuuluu, olipa tämä alue itsenäinen, huoltohallinnossa, itsehallintoa vailla tai täysivaltaisuudeltaan minkä tahansa muun rajoituksen alainen.”

Viro ja Kanada eivät hyväksy passeja jotka Venäjä on myöntänyt Itä-Ukrainan separatisteille. Suomi kuulemma harkitsee asiaa lähitulevaisuudessa. Noudattaisiko ihmisoikeuksia vai ei? Hmm, kas siinä kysymys. Heitetään kruunaa ja klaavaa, ei tämä niin vakava asia ole.

”Kullakin yksilöllä on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen.”

Vankila.

”Ketään ei saa pitää orjana tai orjuutettuna, kaikki orjuuden ja orjakaupan muodot on kiellettävä.”

Työnantajan takavarikoima passi.

”Ketään ei saa kiduttaa”

Guantánamo Bay. CIA:n vankilennot.

”Jokaisella ihmisellä on kaikkialla oikeus siihen, että hänet henkilönä tunnustetaan lain edessä.”

Seuraava kysymys.

”Kaikki ovat tasavertaisia lain edessä”

USA:n kieltäytyminen itseään koskevista kansainvälisistä tuomioistuimista.

”Jokaisella on oikeus tehokkaaseen hyvitykseen asianomaisessa kansallisessa tuomioistuimessa häneen kohdistuneista teoista, jotka loukkaavat hänelle valtiosäännöllä tai lailla turvattuja perusoikeuksia.”

”Jokaisella on täysin tasa-arvoisesti oikeus siihen, että häntä oikeudenmukaisesti ja julkisesti kuullaan riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa hänen oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan määrättäessä tai häntä vastaan nostettua rikossyytettä selvitettäessä.”

Kas, ihmisoikeuksien ei tarvitsekaan olla ilmaisia. Tuon ihmisoikeuden hintalappu on Suomessa tuhansia euroja, USA:n tilannetta en jaksa edes pohtia.

Guantánamo Bay. Infinite detention without charges or trial.

”Ketään ei saa mielivaltaisesti pidättää, vangita, tai ajaa maanpakoon.”

Julian Assange.

”Jokaisen rikollisesta teosta syytteessä olevan henkilön edellytetään olevan syytön siihen asti kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti todistettu.”

Guantánamo Bay.

”Älköön mielivaltaisesti puututtako kenenkään yksityiselämään, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon.”

NSA. Project Prism. Yes we scan. Ruotsin harjoittama Suomen internet-liikenteen skannaus USA:n laskuun.

”Jokaisella on oikeus lähteä maasta, myös omasta maastaan, ja palata maahansa.”

Länsiranta ja Gaza.

”Jokaisella vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa.”

Mutta jos Italia kieltäytyy, eikä kukaan muukaan huoli, niin oikeus raukeaa siihen että kenelläkään ei ole nimenomaista velvollisuutta ottaa vastaan. Aina voi sanoa että ottakoon joku muu, me otettiin jo näin monta.

”Jokaisella on oikeus kansalaisuuteen.”

No sittenhän maailmassa ei ole ketään jolla ei ole kansalaisuutta, kun kerran tuollainen oikeus on. Tottahan ne miljoonat nyt vaikka USA:n kansalaisuuden kelpuuttaisivat, tai jos unohdetaan USA niin vaikka Suomen kansalaisuuden.

”Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe ilman minkäänlaisia rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoituksia.”

Tuohon virkkeeseen sisältyy jo lähtökohtaisesti uskonnosta johtuva rajoite.

”Keltään älköön mielivaltaisesti riistettäkö hänen omaisuuttaan.”

Suomen 1990-luku. Pankin miehet konkurssiin ajettavan yrityksen haaskalla.

”Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus.”

Suvivirsi koulun päätösjuhlassa. Kaikki virret armeijan paraateissa. Siunaa ja johdata meitä.

”Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen.”

Kunhan se mielipide on poliittisesti korrekti.

”oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta.”

Kiina. Julian Assange.

”Kaikilla on oikeus rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen.”

Moskova elokuussa 2019.

”Jokaisella on oikeus osallistua maansa hallitsemiseen joko välittömästi tai vapaasti valittujen edustajien välityksellä. Jokaisella on yhtäläinen oikeus päästä maansa julkisiin toimiin.”

Moskova elokuussa 2019? Ei välttämättä, jos ”julkinen toimi” ei tarkoita oikeutta asettua ehdolle vaaleissa.

”Kansan tahto on hallitusvallan perusta.”

RKP:n lehmänkaupat hallituspuolueiden kanssa, pakkoruotsin edistämiseksi kansan enemmistön tahdosta riippumatta.

”Jokaisella on yhteiskunnan jäsenenä oikeus sosiaaliturvaan”

Kauniisti sanottu. Käykö euro kuukaudessa? Täytyy kysyä amerikkalaisilta vinkkejä.

”Jokaisella on oikeus työhön.”

Ks. kohta ”jokaisella on oikeus kansalaisuuteen”.

”Jokaisella on oikeus ilman minkäänlaista syrjintää samaan palkkaan samasta työstä.”

Mikä vitsi. Maailman rikotuin ihmisoikeus. Vapaa palkkakilpailu, se firma saa työntekijät, joka maksaa parasta liksaa. Ainoa keino noudattaa tätä olisi perustaa jokaiseen maailman valtioon (vai kerralla koko maailmaan?) tupo-neuvottelut, jossa määrätään ei ainoastaan minimipalkka, vaan se rahasumma on samalla myös maksimipalkka — koska kaikilla on oikeus samaan palkkaan samasta työstä.

”Jokaisella työtä tekevällä on oikeus kohtuulliseen ja riittävään palkkaan, joka turvaa hänelle ja hänen perheelleen ihmisarvon mukaisen toimeentulon ja jota tarpeen vaatiessa täydentävät muut sosiaalisen suojelun keinot.”

Ristiriitainen ja mitäänsanomaton lause, ainakin kohtuullisen palkan osalta. Eihän se mikään kohtuullinen palkka ole, jos sitä täytyy täydentää muilla sosiaalisen suojelun keinoilla. Olisivat nyt koittaneet päättää, vaaditaanko kohtuullista palkkaa vai ei. Ylevä ajatus kuolee ja katoaa olemattomiin keskellä lausetta. Kolmenkymmenen sanan kirjoittamisen aikana. Melkoinen saavutus.

”Jokaisella on oikeus perustaa ammattiyhdistyksiä ja liittyä niihin etujensa puolustamiseksi.”

United States of America.

”Jokaisella on oikeus lepoon ja vapaa-aikaan, työajan järkevään rajoittamiseen sekä määräaikaisiin palkallisiin lomiin. ”

Ylevä periaate. Sopiiko 12 tunnin työpäivät 7 päivänä viikossa, ja palkallista lomaa 3 päivää vuodessa?

”Jokaisella on myös oikeus turvaan työttömyyden, sairauden, tapaturman, leskeyden tai vanhuuden sekä muun hänen tahdostaan riippumatta tapahtuneen toimeentulon menetyksen varalta.”

Yrittäjien sosiaaliturva Suomessa. Kaikki sosiaaliturvan karenssit, mistä tahansa syystä. Jokainen karenssipäivä jonka TE-keskus määrää on rikos ihmisoikeuksien julistusta vastaan.

”Korkeamman opetuksen on oltava avoinna yhtäläisesti kaikille heidän kykyjensä mukaan.”

Avoinna kyllä, tottahan toki. Mutta ihmisoikeuksien ei tarvitse olla ilmaisia, kuten aiemmin jo todettiin. USA:ssa kannattaa varautua maksamaan ovimikolle muutaman tonnin tippi kuukaudessa, jotta se ovi pysyy auki.

”Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.”

Teoston hintakartelli.

”Jokaisella on oikeus sellaiseen yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen järjestykseen, jonka puitteissa tässä julistuksessa esitetyt oikeudet ja velvollisuudet voivat täysin toteutua.”

Kylmä sota. Kuuban kauppasaarto.

”kukaan ei ole muiden kuin sellaisten lailla säädettyjen rajoitusten alainen, joiden yksinomaisena tarkoituksena on turvata toisten oikeuksien ja vapauksien tunnustaminen ja kunnioittaminen sekä moraalin, julkisen järjestyksen ja yleisen hyvinvoinnin oikeutetut vaatimukset”

Öh? Antaa olla, virke on tarpeeksi täynnä porsaanreikiä. ”Moraalin oikeutetut vaatimukset” kattaa kaiken mahdollisen maan ja taivaan väliltä, joten koko lauseke on merkityksetön ja turha.

”Mitään tässä julistuksessa ei saa tulkita niin, että valtio, ryhmä tai yksityinen henkilö voi sen perusteella katsoa oikeudekseen tehdä sellaista, mikä voisi hävittää tässä määriteltyjä oikeuksia ja vapauksia.”

Juu juu. Olennaisilta osin. Lukuunottamatta muutamaa kohtaa.

IonMittler
Vantaa

Moniulotteisen demokratian puolestapuhuja.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu