Elämää ”oikeusvaltiossa”: Toiviainen määrittelee vihapuhe-lain merkityksen omin päin, miten tahtoo

Valtakunnan syyttäjä Raija Toiviainen on saanut niskaansa kantelun, jossa epäillään että hän kohtelee kansalaisia puolueellisesti ja eriarvoisesti, kun hän päätti käynnistää esitutkinnan Päivi Räsäsen homo-kirjoituksista, mutta hän ei käynnistänyt esitutkintaa helsinkiläisen imaamin Abbas Bahmanpourin melko samantyylisistä sanomisista televisiossa.

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/dcd1a6d3-7a7e-4cd6-8a85-1ea2bde3e0f5

Toiviainen on perustellut näiden kahden päätösten välistä eroa siten, että Päivi Räsäsen kannanotot ovat henkilökohtaisia mielipiteitä, kun taas imaami Bahmanpourin toteamus, että islam suhtautuu homouteen syntinä ja rangaistus siitä on kuolemantuomio, ”ei ole Bahmanpourin mielipide”, vaan se on hänen käsityksensä Koraanin kirjaimellisesta sisällöstä. (Tämä luonnehdinta on alunperin poliisin laatima, mutta Toiviainen on tarkastanut sen ja todennut, että hänellä ei ole siihen mitään korjattavaa.)

Bahmanpour päätti kertoa television katsojille, että sopiva rangaistus homoseksuaalisuudesta on kuolema. Ei jokainen imaami länsimaissa opeta, että homoudesta sopiva rangaistus on kuolema. Eikä jokainen kirkon pappi opeta, että homous on syntiä. Totta kai kyse oli imaamin henkilökohtaisesta teologisesta ja moraaliopillisesta valinnasta. Hänen henkilökohtaisesta mielipiteestään. Hänen omasta moraaliopillisesta vakaumuksestaan, jota hän halusi välittää myös muille television kautta.

On mielivaltaista väittää (ja oikeudenkäyttö ei saisi olla mielivaltaista ”oikeusvaltiossa”), että Päivi Räsäsen kirjaimellisesti Raamattuun perustuvat sanomiset ”ovat hänen omia mielipiteitään”, mutta imaamin kirjaimellisesti Koraaniin perustuvat sanomiset ”eivät ole hänen omia mielipiteitään”. Täysin tuulesta temmattua syyttäjän mielivaltaa. Oikeusvaltio tekee kuolemaa silmiemme edessä.

Näistä hatarista lähtökohdista käsin Raija Toiviainen kertoo päätelleensä, että vain Räsästä epäillään kiihottamisesta kansanryhmää kohtaan, koska Räsäsen sanomiset ovat hänen omia mielipiteitään. Syyttämiskynnyksen raja kulkee Toiviaisen mukaan siinä kohdassa, onko kansanryhmää halventava viesti julkaisijansa oma mielipide vai ei. Toiviainen selitti asian 6.3.2020 Uuden Suomen haastattelussa, joka on maksumuurin takana, mutta Iltalehti siteeraa sitä sanatarkasti sitaateissa tarpeeksi pitkän katkelman.

”Kyse on aina viestin esittäjän omasta mielipiteestä. Raamatun tekstit sellaisenaan eivät täytä kiihottamisrikoksen tunnusmerkistöä.”

https://www.uusisuomi.fi/uutiset/tapaus-paivi-rasanen-2-uutta-esitutkintaa-nain-valtakunnansyyttaja-selventaa-raamatun-roolia/61cf0a4c-c4a4-492e-8ecf-e198cc2fad2b

Outoa tässä on se, että Suomen laki ei sano, että syyttämiskynnyksen raja menisi siinä, onko kyseessä henkilökohtainen mielipide vai ei. Raija Toiviainen keksii tämän periaatteen ihan omasta päästään. Laki sanoo näin:

10 § (13.5.2011/511)
Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001

Suomen lain mukaan ihmisryhmää solvaava ”tieto, mielipide ja muu viesti” ovat kaikki kolme tasavertaisessa asemassa. Raija Toiviaisen mielestä ne eivät ole, vaan mielipide on ainoa näistä joka ylittää syyttämiskynnyksen. Toiviainen vääristelee lakia oman mielensä mukaan.

Ja tätä touhua vihervasemmisto kutsuu ”oikeusvaltioksi”.

IonMittler
Vantaa

Moniulotteisen demokratian puolestapuhuja.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu