Kokoomuksen 15+ keinoa työvoimapulan helpottamiseksi: hitit ja hudit

Kokoomus julkaisi toissapäivänä 15-kohtaisen listan toimenpiteistä, joita puolue ehdottaa työvoimapulan (tai työn ja tekijöiden kohtaanto-ongelman) helpottamiseksi. Katsotaanpa, mitä sieltä löytyy:

https://www.kokoomus.fi/tyovoima-liikkeelle-kokoomuksen-15-keinoa-tyovoimapulan-helpottamiseksi/

 Kannustetaan työnantajia käyttämään oppisopimuksia.

Kannatettava ajatus. Yksinkertaisimmillaan jopa: mestari ja kisälli. Tässä ei tosin kerrota, miten kannustetaan. Rahallisella tuella kai.

Nopeat muunto- ja täydennyskoulutukset ovat tutkintoon johtavaan koulutukseen verrattuna nopeampi tapa saada kohdennetusti tarvittavaa osaamista ripeästi työmarkkinoille.

Kuulostaa hyvältä. Ja laajemmin ajatellen, tutkintojen sijasta voitaisiin opiskella enemmän vain ammatillisia taitoja. Käytännössä tarkoitan tällä sitä, että ns. ammatillisiin tutkintoihin sisältyy usein melko paljon sellaisia yleissivistäviä opintoja, joita ei tarvita kyseisessä ammatissa mitenkään erityisen relevantisti. (Ruotsin kieltä, taas vähän lisää matematiikkaa, ja sen sellaista.)

Varsinkin motivaatioltaan heikoimman aineksen kohdalla kannattaisi karsia opinnoista pois kaikki mikä ei ole oikeasti välttämätöntä ammatillisen osaamisen saavuttamiseksi. Peruskoulu antaa riittävän yleissivistyksen, kaikki sen yli on tarpeetonta hienostelua. Google ja Wikipedia kertoo loput.

Työvoimakoulutuksena yritysten tarpeista lähteviä lyhyitä kohdennettuja koulutuksia, vastauksena akuuttiin työvoiman pulaan.

Oikeastaan sama asia kuin edellinen kohta, toiseen kertaan.

Paikallinen sopiminen kaikilla työpaikoilla — TES määrittelisi jatkossakin työsuhteen minimiehdot.

Jos TES määrittelee minimiehdot, niin eikö tämä ole jo nykyään sallittua, jopa käytössäkin jonkun verran? Jos ei ole, niin tällaista kannattanee lisätä.

Yksilölliset ja riittävästi resursoidut työvoimapalvelut

Kiva juttu ja kannatettava ajatus, mutta helpommin sanottu kuin toteutettu siten, että se oikeasti hyödyttää työpaikan löytämisessä.

Työttömyystukien ja yritystukien korona-ajan poikkeuksista on irtaannuttava heti, kun se on mahdollista.

Nopeutetut yt-neuvottelut jäänevät historiaan piankin. Ja mitä muuta väliaikaista tässä nyt on ollut.

Porrastetaan ansiosidonnainen työttömyysturva.

Kannatan tätä ajatusta. Työttömäksi ja lomautetuksi jääminen pudottaa tulotasoa kertaheitolla yli 50 %. Se on iso isku lapsiperheen tulovirtaan. Olisi hyvä saada vähän aikaa sopeuttaa menojaan alentuneisiin tuloihin, jos työttömyysturva olisi aluksi vaikka 75 % nurkilla palkan suuruudesta, sitten se putoaisi 50 % tasolle, ja myöhemmin pikku hiljaa kohti peruspäivärahaa, johon se lopulta päätyisi muutenkin, jos uutta työtä ei vain löydy enää.

Ei se ole työntekijältä pois, jos hän saa myöhemmin vähemmän rahaa, jos hän sai alkuvaiheessa enemmän rahaa. Kun loppuvaiheessa päädytään kuitenkin peruspäivärahalle, joka ei ole putoamassa mihinkään.

Tukijärjestelmän kannustinloukkujen purkaminen täytyy ripeästi saada käyntiin. Toimeentulotuen maltillinen omavastuu tulee palauttaa ja tarkistaa tuen taso. Yleinen asumistuki muodostaa kannustinloukkuja ottaa vastaan kokopäiväistä työtä. Siksi kokoomus esittää yleisen asumistuen indeksikorotuksen jäädyttämistä. Muutoksella tavoitellaan kannustinongelman helpottamista. Kokoomus myös käynnistäisi laajemman yleisen asumistuen uudistuksen, jolla purettaisiin kannustinloukkuja.

Asumistuen lakkauttaisin kyllä kokonaan, ja kasvattaisin muuta sosiaaliturvaa vastaavasti. Silloin asuntomarkkinat siirtyisivät luonnolliseen kysynnän ja tarjonnan tilanteeseen, jossa köyhä henkilö ei tahallaan asu kalliisti vain siksi koska valtio maksaa kulut, vaan köyhä voisi vapauttaa itselleen enemmän rahaa muuhun kulutukseen säästämällä asumisessa. Kimppakämpät, vuokrahuoneet yms. edulliset ratkaisut tulisivat taas uudestaan muotiin. Nykyään niiden kysyntä on keinotekoisen vähäistä, koska valtio manipuloi markkinoita tukipolitiikallaan.

Työn verotuksen ja kireän veroprogression keventäminen parantaa työnteon kannattavuutta. Kireä työn verotus on Suomen verojärjestelmän suurimpia heikkouksia. Monesti työntekijän kannattaa valita kireän progression vuoksi vapaa-aika lisätyön tekemisen sijaan.

Verojen keventämiseen löytyy rahaa vain ja kun perataan valtion menoista turhat rönsyt pois. Kaikenlaisten hyödyttömien yhdistysten tuet ovat minun leikkauslistallani.

Nostetaan opintotuen tulorajoja 50 prosentilla. Uudistus lisäisi nopeasti opiskelijoiden työn tarjontaa. Opiskelijan ei tiukkojen tulorajojen vuoksi usein ole kannattavaa ottaa tarjottua ja muuten hyödyllistä työtä vastaan, kun palkka leikkaa opintotukea suoraan.

Nyt kun opiskelijoilla on keinotekoisesti muuta väestöä alempi sosiaaliturva muutenkin, niin kauan kuin tämä eriarvoinen tilanne on voimassa, opintotukea voitaisiin maksaa ilman mitään tulorajoja ja vähennyksiä. Tienaa mitä tienaat, niin se mitätön muun väestön sosiaaliturvaa pienempi opintoraha tipahtaa kuitenkin aina tilille täysimääräisenä. Ei niin vähästä kehtaa tehdä enää mitään vähennyksiä.

Turvataan riittävät resurssit oleskelulupien ripeään käsittelyyn ja päätösprosessin automatisointiin.

Ripeä käsittely on kannatettavaa. Automatisointi ei oikeastaan.

Sertifioiduille yrityksille tulee luoda nopea kahden viikon lupamenettely. Nopeutetun lupaprosessin piiriin pääsyn ehdoksi asetettaisiin tiukka omavalvonta ja raportointivelvollisuus.

Jos kaikkia ei saada käsiteltyä kahdessa viikossa, niin jo aiemmin lupia saaneiden yritysten käsittely voisi olla kevyempää ja nopeampaa, jos eivät ole törttöilleet mitään lupiensa kanssa.

”Omavalvonta” on kirosana, ei kiitos. Ei pukkeja vartioimaan kaalimaata, se on jo nähty niin moneen kertaan, miten siinä käy.

Valmistuvalle kansainväliselle opiskelijalle on myönnettävä automaattisesti pysyvä oleskelulupa valmistumisen jälkeen. Lisäksi on luotava malli, jossa EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulleet opiskelijat voivat vähentää verotuksessa Suomeen töihin jäädessään maksamansa lukukausimaksut.

Sen takia niitä kansainvälisiä opiskelijoita on haalittu tänne, ja koulutettu osittain Suomen valtion tappiolla, jotta he jäisivät tänne töihin. Automaattinen oleskelulupa 5 vuodeksi valmistuneelle on kannatettava ajatus.

Sen sijaan lukukausi-maksujen verovähennyksissä en kannata mitään kahden kerroksen käytäntöä, jossa osa väestöstä saa vähentää ne verotuksessa ja muut eivät.

Asuntokaupan varainsiirtovero tulee poistaa riittävällä siirtymäajalla ja kompensoidaan se joko säätämällä pitkälle ajalle jaksottuva, olennaisesti matalampi vero tai vaihtoehtoisesti korottamalla vähemmän haitallisia veroja.

Kannatetaan. Olen ehdottanut tätä blogeissani ainakin kerran joskus.

Kannustetaan kasvavia kaupunkiseutuja riittävään asuntotuotantoon hyödyntämällä Asuntorahaston varoja kasvua tukevien miljardiluokan liikenneinfrastruktuurihankkeiden toteuttamiseen.

Vähän kyseenalainen ehdotus, että asuntorahastoa käytettäisiin infrastruktuuriin, eli muuhun tarkoitukseen kuin rahasto on perustettu. Vähän tökkii ajatuksen tasolla. Lisäksi väestön pakkautumista Helsingin, Tampereen ja Turun kolmioon en kannustaisi lainkaan, vaan siirtäisin pääkaupungin Jyväskylän kohdalle.

IonMittler
Vapauden liitto Vantaa
Ehdolla eduskuntavaaleissa

Vapauden Liitto, Uudenmaan vaalipiiri. Moniulotteisen demokratian puolestapuhuja. Kansan tahto on moniulotteinen, ja pääsee kunnolla oikeuksiinsa vain jos myös päätöksenteko on riittävän moniulotteista.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu