Matias Turkkila selittää, miten kolme ryhmää hallitsee Suomea kulisseissa

Suomen Uutisten päätoimittaja Matias Turkkila teki eilen tavallista näkyvämmän tempauksen, ja julkaisi 22-minuuttisen videon, jossa hän selittää, miten Suomea hallitaan todellisuudessa. Yleensä Turkkila pysyttelee päätoimittajan ominaisuudessa taka-alalla, eikä tee näin näkyviä ja laajoja poliittisia kannanottoja.

https://www.suomenuutiset.fi/turkkila-nain-suomea-hallitaan-kolme-valtaryhmaa-kolme-mediaryhmittymaa-video/

Turkkilan teesi on, että Suomea hallitaan puolueiden ja median yhteistyöllä, jossa puolueilla on käytännön valtaa, ja media ohjailee kansan mielipidettä antamaan valtaa oikeille puolueille. Media ei ole neutraali, vaan se pyrkii vaikuttamaan puolueiden tai yksittäisten poliitikkojen suosioon kansan silmissä, sekä kansan mielipiteisiin joistakin asiakysymyksistä. Väyrynen sanoisi tätä ”mediapeliksi”.

Edellä mainittua kahta julkisesti näkyvää poliittisen vaikuttamisen muotoa, puolueet ja media, hallitsee matalammalla profiililla jossain taustalla kolme suurta valtaryhmittymää. Nämä kolme tahoa ovat Turkkilan näkemyksen mukaan ne jotka todellisuudessa hallitsevat maata, hallitsemalla puolueita ja mediaa. Mainitut tahot ovat oikeistolainen eliitti (varakkaimmat kapitalistit), vasemmistolainen eliitti (työväen liike), ja loput ihmiset eli tavallinen kansa. Jos en ihan väärin ymmärtänyt, Turkkila laskee keskeiset ay-pomot mukaan oikeistolaiseen eliittiin. [Tulkitsen tätä ajatusta niin, että Turkkila ehkä näkee ay-pomojen hakeutuvan symbioosiin mieluummin kapitalistisen eliitin kanssa, palkkojen korottamiseksi etuoikeutetuimmalle työväelle, kuin matalapalkka-alojen työväen kanssa, joilta tulevat vaatimukset olisivat etuoikeutetuimman työväen eduista pois.]

Turkkila mainitsee videossaan, että kapitalistinen suurpääoma omistaa kaikki tärkeimmät yksityiset mediat, ja tukee puolueista ensisijaisesti Kokoomusta ja Keskustaa. [Eiköhän myös RKP mahtuisi helposti mukaan samaan joukkoon, samalla kriteerillä kuin nuo kaksi, olipa Turkkilan käyttämä kriteeri mikä tahansa.] Tässä Turkkila näkee sellaista mediapeliä, että yksityinen media nostaa korostetusti esille positiivisessa valossa Kokoomusta ja Keskustaa, tai niille tärkeitä näkökantoja. Tällä tavoin pyritään vaikuttamaan kansan mielipiteisiin ja poliittisten puolueiden suosioon.

Vasemmistolainen eliitti (ehkä poislukien etuoikeutetuimpien alojen ay-pomot) hallitsee Turkkilan mukaan Yleisradion mediaa, sekä vasemmistolaisia puolueita (ilmeisesti ainakin Vasemmistoliitto ja SDP). Yleisradion linja on kieltämättä korostetun wokea ainakin arvokysymyksissä, jopa naurettavuuksiin asti. Mistä tämä johtuu käytännössä, ja miksi nimenomaan vasemmistolaisella eliitillä olisi valta hallita Yleisradion linjaa, se jää minulle epäselväksi poliittisen vallan mekanismien osalta.

(Yksityisen median osalta väitetty tilanne olisi harvinaisen looginen: Totta kai rikkaat rahamiehet sanovat omistamansa median päätoimittajalle, että älä pure kättä joka sinua ruokkii, vaan lobataan uutisoinnin ohessa huomaamattomasti meidän eduillemme suotuisaa poliittista ilmapiiriä kansan keskuudessa. Yleisradion kohdalla tämä on enemmän epäselvää, kuka olisi se poliittinen taho, jolla on käytännössä omistajan tasoinen valta määrätä median linja?)

Kolmas valtaryhmittymä, muu tavallinen kansa, hallitsee ilmatilaa sosiaalisessa mediassa, jossa jaetaan ajatuksia elämästä ja politiikasta vapaasti ilman minkään vallanpitäjän ohjailua ja ennakkosensuuria. Tavallinen kansa myös hallitsee valitsemiaan puolueita, äänestämällä niitä. Nämä puolueet taitavat jäädä Turkkilalta mainitsematta. Ilmeisesti loput mitä edellä ei ole jo mainittu. Turkkilan mielestä perinteistä mediaa hallitseva taloudellinen eliitti (ja Yleisradiota oletetusti hallitseva vasemmistolainen eliitti) on huolissaan siitä, että sosiaalinen media nakertaa perinteisen median monopolia kertoa kansalle, mikä on totuus elämästä ja politiikasta.

Turkkilan esittämästä maailmankuvasta tuli ensimmäisenä mieleen Yhdysvallat, josta kyyniset kommentaattorit ovat sanoneet jo ties kuinka kauan, että siellä on vain kaksi samanlaista puoluetta, joita molempia rahoittaa sama superrikkaiden eliitti, joka omistaa myös amerikkalaisen median, joten todellinen valta on rikkaalla eliitillä. No nykyään nuo kaksi puoluetta ovat keksineet olla hyvinkin erilaisia poliittiselta linjaltaan. Siinä mielessä tämä ajattelutapa on monelle tuttu jo vuosien takaa, sovellettuna Yhdysvaltojen tilanteeseen. Suomen yhteiskuntaan sovellettuna Turkkilan versio on monimutkaisempi, ja siinä on enemmän sulattelemista. Varsinkin Yleisradion roolin osalta, koska sille pitäisi olla olemassa konkreettinen selitys, miksi juuri vasemmistolainen eliitti pystyisi ohjailemaan Yleisradion journalistista linjaa.

IonMittler
Vantaa

Moniulotteisen demokratian puolestapuhuja.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu