Mitä pitäisi ajatella Suomen(kin) poliittisen eliitin YGL-salaseuran Suuresta Nollauksesta?

Kuukausi sitten uutisoitiin, että mm. Sanna Marin, Annika Saarikko, Sanni Grahn-Laasonen, Jyrki Katainen ja Alexander Stubb ovat mukana kansainvälisessä The Forum for Young Global Leaders (YGL) -verkostossa, joka pyrkii edistämään ns. Suurta Nollausta globaalissa taloudessa ja kulttuurissa. En tiedä kuinka moni suomalainen on tutustunut tuon ryhmän tavoitteisiin. Kannattaisi tutustua. Sieltä löytyy selitys monelle asialle Suomen ja EU:n politiikassa, jotka muutoin voisivat tuntua oudoilta ja yllättäviltä.

https://yle.fi/uutiset/3-11902107

YGL on eräänlainen Maailman Talousfoorumin nuorisojärjestö. Maailman Talousfoorumi puolestaan on noin tuhannen maailman suurimpiin lukeutuvan yrityksen sponsoroima superrikkaiden yrittäjien ja tärkeiden poliitikkojen keskusteluareena. Haiskahtaa hieman plutokratialta eli rikkaidenvallalta, ja onkin sitä. Globaalilla tasolla. Varakas kansainvälinen talouselämän kerma on keksinyt kutsua tärkeitä poliitikkoja eri maista luokseen ilmaiselle lounaalle, ja kuulemaan ajatuksia siitä, miten maailmaa ja kutakin valtiota kannattaisi johtaa.

Maailman Talousfoorumilla on suositus jokaiselle valtiolle, myös Suomelle, miten yhteiskuntaa tulisi kehittää. Suomea koskeva suositus mainitsee, että meillä olisi tarvetta kehittämiselle ensisijaisesti työmarkkinoissa (TES-järjestelmä syrjään — ja kas, sitä onkin juuri alettu puuhailemaan), kaupankäynnin avoimuudessa, yritysten johtamiskulttuurissa, kyvyssä tuottaa innovaatioita, sekä liiketoiminnan dynaamisuudessa. Keskeisiin huolen aiheisiin lukeutuu myös se, millä tavoin poliittisesti suuntautunut hallitus Suomeen muodostuu tulevaisuudessa. (Onko persun pelko tarttunut Maailman Talousfoorumiin asti?)

https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X0000057KUNUA2

Keitä nämä Maailman Talousfoorumin rahoittajat siis ovatkaan? Superrikkaita yksityishenkilöitä ja yrityksiä eri puolilta maailmaa. Se ei ole varsinaisesti työväen liike, vaan globaalin talouselämän varakkaimman kerman kerho. Mukana on sellaisia yrityksiä omistajineen kuten Google, Facebook, Coca Cola, Mastercard, Visa, Paypal, Tesla, Uber, sekä eri puolilta maailmaa lääkeyhtiöitä, öljy-yhtiöitä ja suuria pankkeja. Kapitalistokratiaa kerrakseen. Juuri sopivaa seuraa esimerkiksi SDP:n puheenjohtaja Sanna Marinille, joka onkin pääsemässä hyvin sisään globaalin porvariston seurapiireihin: Vogueen, Time-lehteen ja niin edelleen. Jos kiinnostaa tietää sponsoreista tarkemmin, niin ensimmäisestä linkistä alla näkee noin 120:n keskeisen sponsorin listan, ja alemmasta linkistä löytyy kaikki noin 1000 sponsoria.

https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2020/partners

https://www.weforum.org/partners/#search

Tällä hetkellä Maailman Talousfoorumi keskittää kaikki voimansa lobatakseen sellaista ajatusta, että korona-epidemiaa pitäisi hyödyntää kultaisena tilaisuutena uudistaa globaalissa mittakaavassa perinteistä talousjärjestelmää ja kulttuuria, tietyiltä osin. Tästä käytetään nimitystä Suuri Nollaus (The Great Reset). Suuri Nollaus on termi, jolla viitataan nimenomaan korona-epidemian aiheuttaman poikkeustilan hyödyntämiseen sellaisten yhteiskunnallisten muutosten toteuttamisessa, jotka olisivat vaikeita saada poliittisesti läpi normaalissa tilanteessa. Meille suomalaisille tämä ajattelutapa on tullut tutuksi ja käytännössä sovelletuksi Euroopan Unionin ns. elvytyspaketin yhteydessä. EU:n jäsenmaille yhteistä velkaa, koska ”nyt on pakko”.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/ionmittler/euroopan-unioni-kiihdyttaa-kehitystaan-liittovaltioksi/

Mitä muutoksia Maailman Talousfoorumi suosittelee globaaliin talouteen ja kulttuuriin? Keskeisiksi tavoitteiksi mainitaan nämä:

  • Koronaelvytys-varoja ja yksityisiä sijoituksia pitäisi suunnata uuden tasa-arvoisemman ja kestävämmän talousjärjestelmän rakentamiseen. [Tälle voisi antaa lempinimeksi ”suuri kusetus”. Huomaa ristiriita, kun termi on ”koronaelvytys”, mutta siihen sisältyvät toimenpiteet eivät liity koronaelvytykseen millään tavalla. Jälleen kuulostaa ihan EU:n elvytyspaketilta.]
  • Taloudessa pitäisi hyödyntää laajasti uusia teknologioita: esimerkiksi tekoäly ja robotiikka, 3D-tulostus, bioteknologia sekä aivojen ja tietoisuuden toimintaan liittyvä neuroteknologia. [Hyviä tavoitteita, joista avautuisi mahdollisuus saada teollista tuotantoa Kiinasta takaisin länteen, Suomeenkin. Neuroteknologiasta tosin lyön vetoa, että jos tietokone ja ihmisen aivot onnistutaan linkittämään toisiinsa tehokkaasti, sitä tullaan monissa valtioissa käyttämään härskisti väärin sellaisella tavalla, joka vetäisi George Orwellinkin kalpeaksi.]
  • Eri maiden pitäisi lisätä yhteistyötä esimerkiksi verotuksessa ja sääntelyssä. Näin markkinoita ohjattaisiin reilummiksi. [Tämäkin on kannatettava tavoite. Kertooko se jotain Maailman Talousfoorumin vaikutusvallasta, että yritysveron minimi tasoksi on juuri sovittu 15%, erittäin laajalla joskaan ei täysin globaalilla konsensuksella. Vielä kun näkisi, että kaikki veroparatiisit pyyhitään pois maailmankartalta. Niin kauan kun se jää tekemättä, säilyy epäilys että nämä superrikkaat laativat sääntöjä vain tavalliselle kansalle, mutta eivät aio itse noudattaa hyveellisiä reilun pelin sääntöjään, vaan piilottavat rahansa veroparatiiseihin jatkossakin.]

https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/

Täydellinen lista Maailman Talousfoorumin tavoitteista on laaja ja yksityiskohtainen. Siitä on piirretty ärsyttävä ympyrän muotoinen kaavio, jota on vaikea lukea, ja josta puuttuu aiheiden mukainen ryhmittely. Luettelen ohessa alla kaikki kaaviossa olevat termit suomeksi käännettynä, ja ryhmiteltynä aiheen mukaan.

https://assets.weforum.org/editor/responsive_large_webp_yjADyJq95GmnuRD5kadD-32oof3yjxY6s1f53nN9Lck.webp

GLOBALISAATIO
— maailmanlaajuinen hallinto (global governance)
— internetin hallinta
— kansainvälinen turvallisuus
— globaalit riskit
— geopolitiikka, poliittinen maantiede

Kommentti aiheeseen globalisaatio: Blogin alussa linkitetyssä YLEn uutisessa professori Teivo Teivanen arvioi, että Maailman Talousfoorumi ei lobbaa demokraattisesti valitun maailmanhallituksen perustamista, vaan [ehkä hieman Björn Wahlroosin ”enemmistön diktatuurista” vapautumaan pyrkivään tyyliin, toim. huom.] suuryritysten ”vastuullista” globaalia (mieluiten paikallisvaltioiden poliittisesta sääntelystä vapautettua) valta-asemaa yksittäisissä aiheissa. [Esimerkiksi Facebook hallitsee globaalisti ja ”vastuullisesti” meidän yhteydenpitoamme kavereiden kanssa, jotka eivät asu kovin lähellä meitä, joten tarvitsemme jonkun palvelun siihen tarkoitukseen.]

Internetin hallintaan liittyen, viime aikoina on lisääntynyt suurten globaalien toimijoiden (kuten YouTube) pyrkimys poistaa alustoiltaan näkyvyys sellaiselta tiedolta, jonka sanotaan olevan väärää. Tähän suuntaan tilanne on menossa, että se ei ole demokraattisesti valittu viranomainen joka päättää, mikä tieto on sallittua ja mikä kiellettyä, vaan globaali tietyn teknologian markkinajohtaja määrittelee asian itse, globaalin väestön puolesta ja ”heidän parastaan ajatellen”.

KULTTUURI JA YHTEISKUNTA
— LGBTI-väen osallistaminen
— sukupuolten tasavertaisuus
— inklusiivinen (esteetön ja helppokäyttöinen) design
— median, viihteen ja kulttuurin tulevaisuus
— kansalaisten osallistuminen politiikkaan
— ihmisoikeudet
— oikeus ja laki
— kaupungit ja kaupungistuminen
— ruoan tulevaisuus
— ihmisen digitaalinen identiteetti

Kommentti aiheeseen kulttuuri ja yhteiskunta: Vaikka tässä mainitaan kaunis ajatus ”kansalaisten osallistuminen politiikkaan”, kyse on kuitenkin superrikkaiden pienen sisäpiirin hankkeesta ja etujen ajamisesta, jonka asialistan he haluavat määritellä keskenään, ilman valtaväestön demokraattisten mielipiteiden painolastia. Herää kysymys, onko puhe ”kansalaisten osallistumisesta politiikkaan” pelkkä aasien eteen asetettu porkkana? Jos minä saisin ehdottaa, politiikassa olisi kehitettävää paljonkin: etnisten kansojen oikeus itsenäiseen valtioon (loppu kolonialismille kunnolla ja lopullisesti), sekä siirtyminen moniulotteiseen demokratiaan, vähemmistöjen itsehallintoon. Mutta pahoin pelkään, että globaalin eliitin tarpeita palvelee paremmin yhteiskuntien homogenisoiminen. Jopa globaalisti. Helpompi tehdä bisnestä, kun sama konsepti kelpaa kaikkialla.

TERVEYS
— korona-epidemia
— globaali terveys
— terveyden ja terveydenhoidon tulevaisuus

TALOUS
— verotus
— työvoima ja työllisyys
— julkinen rahoitus ja sosiaaliturva
— rahoitusjärjestelmät ja rahajärjestelmät
— kansainvälinen kauppa ja investoinnit
— pankkitoiminta ja pääoman markkinat
— taloudellisen kehityksen tulevaisuus
— kehityksen rahoitus
— yritysten johtamiskulttuuri
— ketterä johtajuus
— geotalous, talouden maantiede
— digitaalinen talous ja uusi arvonmuodostus

TEKNOLOGIA
— tekoäly ja robotiikka
— 3D-tulostus
— neljäs teollinen vallankumous
— johtajuus neljännessä teollisessa vallankumouksessa
— 5G
— tietotekniikan tulevaisuus
— liikkumisen tulevaisuus
— ilmailu, matkailu ja turismi
— droonit, lennokit
— akut, sähkön varastointi
— kehittynyt valmistus ja tuotanto
— lohkoketjut

LUONNONSUOJELU
— ilmastonmuutos
— kiertotalous
— muovit ja ympäristö
— ympäristö ja luonnonvarojen turvattu saatavuus
— luonnon monimuotoisuus
— ilmansaasteet
— kestävä kehitys
— valtameret
— metsät

Jos joku näistä aiheista kiinnostaa otsikkotasoa tarkemmin, alla mainitulta sivulta löytyy linkki jokaisen aiheen (sekä jokaisen valtion) tarkempaan analyysiin. Täydelliset tiedot ovat saatavilla vain ”jäsenille”, mitä se käytännössä tarkoittaakin. En ole kokeillut rekisteröityä jäseneksi.

https://intelligence.weforum.org/discover

Blogin alussa lupasin, että Maailman Talousfoorumin agendasta löytyy selitys monelle asialle Suomen politiikassa, jotka muutoin voisivat tuntua oudoilta ja yllättäviltä. Otetaan tästä yksi konkreettinen esimerkki. Kolme päivää sitten Petteri Orpolta kysyttiin, lähtisikö Kokoomus hallitukseen, joka ryhtyy perumaan jo tehtyjä ilmastotoimia. Hänen jämäkkä vastauksensa ”ei” sai hämilleen yleisön, toimittajat ja Riikka Purran.

Vastaus ei kuitenkaan ollut kovin yllättävä, kun huomioidaan että ilmastonmuutos lukeutuu Maailman Talousfoorumin lempiaiheisiin, ja Kokoomus on syvemmällä Maailman Talousfoorumin kiemuroissa mukana kuin yksikään muu suomalainen puolue. Jatkossakin Suomen Eurooppa-myönteisin puolue, ja mahdollisesti myös Suomen globalisaatio-myönteisin puolue. Blogin alussa linkitetty YLE uutinen tietää kertoa, että Kokoomuksesta ainakin Sanni Grahn-Laasonen, Jyrki Katainen ja Alexander Stubb ovat osallisia Maailman Talousfoorumin toimintaan. Tuskin Petteri Orpo on kovin kauas pudonnut samasta puusta, josta kaksi edellistä puolueen puheenjohtajaa on veistetty.

Jos Maailman Talousfoorumin seireenit laulavat loitsujaan myös SDP:n puheenjohtaja Sanna Marinille ja Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikolle, Suomen poliittinen puoluekenttä on aika vahvasti vastaanottavana osapuolena globaalin taloudellisen eliitin lobbaukselle. Ilmeisesti tämä ei koske ihan kaikkia suomalaisia puolueita kuitenkaan, koska siellä Suomen maaraportissa mainitaan sellainen riski, että vaalit voi voittaa joku sellainen puolue, joka muuttaa Suomen poliittista suuntaa.

 

+27
IonMittler
Vantaa
Ehdolla eduskuntavaaleissa

Vapauden Liitto, Uudenmaan vaalipiiri. Moniulotteisen demokratian puolestapuhuja. Kansan tahto on moniulotteinen, ja pääsee kunnolla oikeuksiinsa vain jos myös päätöksenteko on riittävän moniulotteista.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu