Onko Ukrainalla biologisia aseita vai ei? USA:n puolustusministeriö kertoo faktat

Kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkoi helmikuussa, Venäjän esittämä sakea perusteluiden sillisalaatti sisälsi ”denatsifikaation” lisäksi mm. väitteitä, että Ukrainalla on biologisia aseita. Onko niitä vai ei, sitä on ihmetelty näihin päiviin asti joissakin kansainvälisissä yhteyksissä, sekä tietysti sosiaalisessa mediassa. Kun tuo keskustelu ei ota laantuakseen, USA:n puolustusministeriö katsoi tarpeelliseksi julkaista viime viikolla laajan dokumentin, joka selittää tilannetta.

https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3057517/fact-sheet-on-wmd-threat-reduction-efforts-with-ukraine-russia-and-other-former/

Saattaa olla hieman naiivia lukea minkään valtion hallinnon julkilausumia varmana totuutena, ikään kuin ne olisivat taatusti totta kirjaimellisesti ja sanasta sanaan. Poliitikotkin osaavat joskus valehdella. Arvioidaan tätä dokumenttia nyt kuitenkin siitä olettamuksesta käsin, että se olisi totta kaikilta osin, ja sanasta sanaan. Mitä johtopäätöksiä voitaisiin tehdä tässä tapauksessa siitä kysymyksestä, onko Ukrainalla biologisia aseita vai ei? Mikä tarkalleen on se totuus, joka tässä USA:n puolustusministeriön dokumentissa esitetään?

At the time of its dissolution in 1991, the Soviet Union (…) had a large and sophisticated biological weapons program.

1) Neuvostoliitolla oli hajotessaan vuonna 1991 laaja ja kehittynyt biologisten aseiden ohjelma.

In contrast, no other European state nor the United States possessed any biological weapon development programs.

2) Sen sijaan yhdelläkään eurooppalaisella valtiolla tai Yhdysvalloilla ei ollut minkäänlaisia biologisten aseiden kehittämisohjelmaa. (Hmm. Tähän ”kehittämisohjelman” käsitteeseen palaan tarkemmin alempana tässä blogissa.)

When the Soviet Union dissolved, it left some newly independent states, like Kazakhstan and Uzbekistan, with legacy biological weapons program facilities, equipment, and materials that were vulnerable to theft, misuse, and unsafe handling and storage.

3) Kun Neuvostoliitto hajosi, se jätti osaan entisistä neuvostotasavalloista kuten Kazakstan ja Uzbekistan [tässä jätetään mainitsematta Ukrainaa, mutta ei myöskään nimenomaisesti poissuljeta Ukrainaa] perinnöksi biologisten aseiden kehityslaboratorioita, laitteistoja, sekä ”materiaaleja” [= biologisiksi aseiksi soveltuvia tai muita vaarallisia organismeja, ainakin näytteinä pieniä määriä, toim. huom.], joilla on riski joutua varastetuksi, väärinkäytetyksi, tai käsitellyksi tai varastoiduksi turvattomalla tavalla.

The U.S. Departments of Defense and State funded programs to help transition such former Soviet weapons facilities into peaceful public health facilities.

4) USA:n puolustusministeriö ja ulkoministeriö rahoittivat ohjelmia, jotka auttavat muuntamaan sellaiset entiset Neuvostoliiton aselaitokset rauhanomaisiksi julkisiksi terveyslaitoksiksi.

Subject matter experts in biology, biodefense, public health, and related fields were engaged from across the U.S. government.

5) Tähän yhteistyöhön on osallistunut kunkin alan asiantuntijoita biologiasta, biopuolustuksesta, julkisesta terveydenhuollosta, ja muilta niihin liittyviltä aloilta, Yhdysvaltain valtionhallinnon eri osista.

providing support to 46 peaceful Ukrainian laboratories, health facilities, and disease diagnostic sites over the last two decades.

6) [USA on] tarjonnut tukea 46:lle rauhanomaiselle ukrainalaiselle laboratoriolle, terveyslaitokselle tai sairauksia diagnosoivalle yksikölle viimeisten kahden vuosikymmenen aikana.

Ukraine Has No Chemical Weapons Program

7) Ukrainalla ei ole kemiallisten aseiden kehitysohjelmaa.

Ukraine has consistently demonstrated its commitment to uphold the international norm against the use of chemical weapons.

8) Ukraina on jatkuvasti osoittanut olevansa sitoutunut ylläpitämään kemiallisten aseiden käytön vastaisia kansainvälisiä normeja.

The United States is committed to the destruction of all chemical weapons around the world and has provided substantial aid and support to numerous countries in the destruction of their chemical weapons, including Russia and Syria.

9) Yhdysvallat on sitoutunut kaikkien kemiallisten aseiden tuhoamiseen eri puolilla maailmaa, ja on antanut huomattavasti apua ja tukea monille valtioille heidän kemiallisten aseidensa tuhoamisessa, mukaanlukien Venäjä ja Syyria.

Siinä oli otanta USA:n puolustusministeriön julkilausuman keskeisestä asiasisällöstä, mitä tulee Ukrainaan ja biologisiin aseisiin. Olettaen että kaikki tässä sanottu on kirjaimellisesti totta, missä kohdassa kulkee tiedetyn totuuden ja epätietoisuuden raja, tällä perusteella? Mitä tässä sanottiin, ja mitä jätettiin sanomatta?

Ilmaukset ”biologisten aseiden kehittämisohjelma” ja ”biologiset aseet” tarkoittavat eri asiaa. On teoriassa mahdollista, että valtiolla voi olla ”biologisia aseita” (esim. perintönä kaukaa historiasta, säilytettynä hyvin pieninä määrinä, suorastaan tutkimuksellisina näytteinä), mutta silti valtiolla ei ole ”biologisten aseiden kehittämisohjelmaa”. Tämän sanonnan käyttö ja merkitys saattaa olla ratkaisevaa sen kannalta, että kaikki tässä sanottu voi olla kirjaimellisesti totta, mutta silti ei ole varmaa etteikö biologisia aseita olisi olemassa lainkaan.

Kysytään toisin päin: Mitä tässä jätettiin sanomatta, kirjaimellisesti? Luettelen tässä muutamia lauseita, joita tuohon dokumenttiin olisi voinut sisältyä, mutta siihen ei sisälly. Mitä voidaan päätellä siitä, että ei sisälly, vai voidaanko päätellä mitään, se on sitten oma spekulaationsa. Annan tässä vain faktat, mitä tuossa dokumentissa ei sanota. Sille en voi antaa takuuta, mitä johtopäätöksiä tämän perusteella on oikeutettua tehdä.

Ukraina on tuhonnut kaikki Neuvostoliitolta perimänsä biologiset aseet, sekä niiden näytteet pieninäkin määrinä.

Dokumentissa ei sanota näin. Dokumentissa ei sanota edes, että Yhdysvallat on auttanut Ukrainaa tuhoamaan biologisia aseita. Sen sijaan sanotaan, että Ukrainalla ei ole ”biologisten aseiden kehitysohjelmaa”. Lisäksi sanotaan, että on olemassa ”materiaaleja”, jotka olisivat vaarallisia jos ne päätyvät vääriin käsiin. (Muissa asiayhteyksissä USA:n korkea-arvoiset hallinnon edustajat ovat tuoneet esiin nimenomaisen huolensa, että Ukrainalla on biologisissa laboratorioissa hallussa jotain sellaista, mitä Venäjä ei missään tapauksessa saisi saada haltuunsa. Tarkentamatta, mitä se on.)

Yhdysvalloilla ei ole hallussaan biologisia aseita, eikä niiden näytteitä edes pieninä määrinä.

Dokumentissa ei sanota näinkään. On julkista tietoa, että pieninä näytteinä USA:lla (sekä Venäjällä) on hallussa pernaruttoa ja muita ”materiaaleja”, jotka soveltuisivat biologisiksi aseiksi. Olisi suorastaan tieteellisen ajattelun vastaista tuhota jotain sellaista tietoa tai tutkimusmateriaalia, jota valtio tai koko ihmiskunta saattaa vielä joskus tarvita johonkin tarkoitukseen. Siksi Yhdysvalloilla, kuten myös Venäjällä, on pieninä määrinä hallussa ”materiaaleja”, jotka soveltuisivat teoriassa biologisiksi aseiksi. Ennen kaikkea maanpuolustuksen tarpeisiin, jotta voidaan tutkia ja kehittää niille vastalääkkeitä, jos mahdollista, jos joku muu osapuoli käyttäisi sellaisia aseita joskus tulevaisuudessa.

Tämän vuoksi on täysin mahdollista, että kaikki tässä sanottu on totta, ilman että olisi silti täysin varmaa, etteikö Ukrainan laboratorioissa olisi lainkaan näytteinä sellaisia biologisiksi aseiksi teoriassa soveltuvia ”materiaaleja”, jotka ovat niin vaarallista tietoa, että niiden ei haluta päätyvän Venäjän haltuun:

Ukrainalla ei ole biologisten aseiden kehitysohjelmaa, ja kaikki Ukrainan laboratoriot ovat rauhanomaisia käyttötarkoitukseltaan.

IonMittler
Vapauden liitto Vantaa

Moniulotteisen demokratian puolestapuhuja: Suomesta Sveitsi 2.0.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu