Putinin kirjelmä 13.7.: Venäjä ja Ukraina ovat samaa kansaa

Venäjän presidentti Vladimir Putin julkaisi 13.7. vähän tavallista hartaamman kirjelmän, joka on kohdistettu ennen kaikkea Ukrainan väestölle. Venäjäksi ja ukrainaksi julkaistussa tiedotteessa Putin antaa ymmärtää, että Ukraina ja Venäjä (sekä Valko-Venäjä) ovat samaa historiallista yleis-venäläistä kansaa, joiden tulevaisuuden kohtalo tulee todennäköisesti olemaan yksi ja sama valtio.

http://kremlin.ru/events/president/news/66191

https://en.wikipedia.org/wiki/All-Russian_nation

Putin kertoo, että hän oli valmistellut tätä kirjelmää jo muutaman kuukauden ajan. Syy siihen, että kirjelmä julkaistiin juuri nyt, on se että ”joissakin valtioissa” on alettu säätää lakeja, joiden mukaan venäläiset ovat ”maahanmuuttajia”, joiden kulttuurinen tai muu laillinen asema on ”alkuperäistä kantaväestöä” heikompi.

Tällainen määritelmä sopii esimerkiksi Viroon, jossa venäläis-taustaisella 30 prosentilla kansasta ei ole edes äänioikeutta, mutta Putinin huomio kohdistuu tässä ensisijaisesti Ukrainaan, jossa viimeisten parin vuoden aikana on säädetty paljon lakeja, jotka heikentävät venäjänkielisen väestön asemaa, ja tekevät venäjän kielen käyttämisestä jopa laitonta joissakin tilanteissa. Putin mainitsee, että Ukrainassa on suljettu Venäjä-mielisiä medioita, ja monet Venäjä-mieliset poliitikot ovat joutuneet mielivaltaisen pidätyksen tai jopa salamurhan uhriksi. Putinin mukaan tällaiset Ukrainan nykyisen hallinnon toimet ovat laittomia, jopa Ukrainan omien lakien mukaan.

Tarkasti kieli keskellä suuta sanansa valitseva Putin muotoilee asian siten, että kansoilla ja valtioilla on oikeus päättää omasta kohtalostaan. Mutta jos ne ovatkin yhtä ja samaa kansaa, silloin veljillä ei ole oikeutta erota veljistään. Putinin vetoomus Ukrainan väestölle on, että yleis-venäläinen kansakunta tulee vielä joskus yhdistymään takaisin yhdeksi valtioksi ja kansaksi, vaikka ”Ukrainan nykyinen valtionjohto” pyrkii tekemään kansallista pesäeroa venäläisiin ja venäläisyyteen.

Putin välttää mainitsemasta sanaa NATO, kun hän selittää että itsenäisetkin kansat ovat vastuussa naapurimailleen sellaisista toimista, jotka voisivat aiheuttaa uusia sotilaallisia uhkia naapurimaille. Jos sellaisia hankkeita ilmenee, silloin Venäjä toimii tilanteen vaatimalla tavalla, varmistaakseen oman turvallisuutensa.

Toimittaja kysyy Putinilta, miten hän suhtautuu muihin kansoihin, jotka ovat olleet osa Neuvostoliittoa, mutta nykyään ovat itsenäisiä valtioita. Putin ei anna täysin kirkasta ja selkeää yleistä linjausta tähän kysymykseen, vaan kiertelee aihetta huolellisin sanavalinnoin. Hän sanoo Leninin kannattaneen itsenäisten [sosialististen] valtioiden yhteisöä, kun taas Stalin kannatti yhtenäistä Neuvostoliittoa. Putin asettuu tässä asiassa Stalinin linjan kannattajaksi, ja valittelee sitä että Neuvostoliiton perustuslaissa oli ”aikapommi”, osavaltioiden juridinen oikeus erota Neuvostoliitosta omalla päätöksellään. Vain Kommunistisen Puolueen keskushallinto piti Neuvostoliittoa kasassa, ja kun se romahti, koko liittovaltio hajosi sen mukana.

Putin toteaa, että parhaassa tapauksessa entisten Neuvostoliiton kansakuntien välille kehittyy saman tyyppistä yhteistyötä kuin Euroopassa tapahtuu EU:n yhdentyessä — jota Venäjä edistää tällä hetkellä Valko-Venäjän ja Kazakhstanin kanssa. Putin ei malta olla huomauttamatta ivallisesti, että Euroopan Unioni antaa keskusjohtoisesti Brysselistä enemmän lakeja, jotka velvoittavat kaikkia jäsenvaltioita, kuin Neuvostoliiton keskushallinto antoi aikoinaan sosialistisille neuvosto-tasavalloille. Hänen mukaansa Venäjän suhteet ystävällisimpiin naapurimaihinsa eivät ole läheskään yhtä tiiviin integraation tasolla kuin Euroopan Unionin jäsenmaiden suhteet toisiinsa, mutta läheisempi kansojen yhteistyö on päämäärä, jota kohti Venäjä aikoo pyrkiä niiden naapurimaidensa kanssa, jotka ovat kiinnostuneita asiasta ja sen tuomista taloudellisista hyödyistä.

 

IonMittler
Vantaa

Moniulotteisen demokratian puolestapuhuja.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu