Suomi rikkoo ihmisoikeuksia opiskelijoiden kohtelussa

Valtakunnan uutisissa on taas esillä opiskelijoiden asema ainoana väestön ryhmänä, jolla ei ole oikeutta riittävään sosiaaliturvaan joka kattaa elämisen kustannukset Suomessa. Ei edes lähimainkaan. Ottakoot lainaa, arvottomat maan matoset, jos haluavat syödä jotain ja nukkua jossain muualla kuin kadulla.

https://yle.fi/uutiset/3-10931773

Selvitysten mukaan normaali eläminen Suomessa maksaa kunnasta riippuen noin 900 euroa kuukaudessa, mutta opiskelijoille valtio tarjoaa sosiaaliturvaa vain muutaman satasen. Se ei täytä YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa sovittuja periaatteita, joihin Suomen valtio on sitoutunut ratifioimalla kyseisen sopimuksen:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ihmisoikeuksien_yleismaailmallinen_julistus

2. artikla. Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman minkäänlaista … muuhun tekijään perustuvaa erotusta. [Muu tekijä = mikä tahansa tekijä, esimerkiksi opiskelijan status.]

22. artikla: Jokaisella on yhteiskunnan jäsenenä oikeus sosiaaliturvaan sekä … nauttia hänen ihmisarvolleen ja hänen yksilöllisen olemuksensa vapaalle kehittymiselle välttämättömiä taloudellisia … oikeuksia.

24. artikla: Jokaisella on oikeus lepoon ja vapaa-aikaan, työajan järkevään rajoittamiseen sekä määräaikaisiin palkallisiin lomiin. [Näin ollen, myös opiskelijoiden ihmisoikeudet sisältävät oikeuden kesälomaan jonka ajalta maksetaan opintorahaa tai muuta sosiaaliturvaa.]

25. artikla: Jokaisella on oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin ravinnon, vaatetuksen, asunnon, lääkintähuollon ja välttämättömän yhteiskunnallisen huollon osalta. [Näin ollen, ja artiklan 2 kautta ymmärrettynä, myös opiskelijoiden ihmisoikeudet sisältävät oikeuden saada saman tasoista sosiaaliturvaa, kuin on artiklan 25 hengen mukaisesti arvioitu sopivaksi ja tarpeelliseksi sosiaaliturvan tasoksi muille ihmisryhmille.]

Suomen valtio ei kunnioita edellä mainittuja ihmisoikeuksia riittävään sosiaaliturvaan ja palkalliseen vuosilomaan, kun kyse on opiskelijoista, tuosta arvottomasta orjien kastista kaikkien muiden ihmisten alapuolella, joka ei ansaitse edes ihmisoikeuksia täysimääräisesti. Suomi rikkoo opiskelijoiden ihmisoikeuksia oikein olan takaa. Pitäisikö lähettää vasemmistohallitus kuuluisine vasemmistolaisine ajatuksineen kansainvälisen ihmisoikeus-tuomioistuimen eteen?

Suorastaan mustan huumorin puolelle menevä yksityiskohta tässä on, että Suomi kunnioittaa kyllä turvapaikan hakijoiden ihmisoikeuksia, oikein viimeisen päälle pilkun tarkasti, ja vähän ylikin varmuuden vuoksi. Uusi hallituksin on jo ehtinyt antaa ties kuinka monta lausuntoa, jossa he vakuuttavat kunnioittavansa turvapaikan hakijoiden ihmisoikeuksia joka käänteessä ja kaikin mahdollisin päin ajateltuna.

Olisiko mahdollista kunnioittaa myös kaikkien Suomen kansalaisten ihmisoikeuksia? Voisiko siitä jopa aloittaa, vähän niin kuin prioriteettina joka laitetaan ensin kuntoon? Hallituksen edustajien taholta on nimittäin jo ehditty kuulla tällainenkin kielikukkanen, että turvapaikanhakijoiden oikeudet ovat ensimmäinen prioriteetti.

Okei, olkoon sitten niin. No kelpaisiko että Suomen kansalaisten ihmisoikeuksien kunnioittaminen olisi Suomen hallitukselle toiseksi tärkein prioriteetti, heti sen ensimmäisen tärkeimmän jälkeen? Tai jos ei, niin miten olisi kolmas prioriteetti? Entä neljäs? Viides?

Kymmenes?

Sadas?

Äh, antaa olla.

IonMittler
Vantaa

Moniulotteisen demokratian puolestapuhuja.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu