Tämän takia EU:n elvytyspaketti on todennäköisesti laiton ja mitätöitävä

Onko 750 miljardin euron elvytyspaketti EU:n perussopimuksen mukainen? Toisin sanoen, onko se laillinen? Alkuvaiheessa sopimuksen laillisuus ei näyttänyt kovin paljon kiinnostavan Suomen pääministeriä. Sanna Marinin vastaus kysymykseen”onko elvytyspaketti laillinen” oli ”nyt tarvitaan vähän solidaarisuutta”. Myöhemmin Suomi kuitenkin vaivautui kysymään EU:n neuvoston oikeuspalvelulta, rikkooko ehdotettu paketti EU:n perussopimusta vai ei.

Kuinka poliittisesti neutraali ja vilpitön taho tuo EU:n oikeuspalvelu sitten lienee. Mikään tuomioistuin se ei ole, joten jos joku taho epäilee elvytyspaketin olevan perussopimuksen vastainen, asia voitaisiin vielä haastaa EU:n tuomioistuimeen.

Elvytyspaketin laillisuus seisoo tai kaatuu EU:n perussopimuksen artiklan 122 mukana, jonka sanamuoto on kokonaisuudessaan tällainen:

1. Neuvosto voi komission ehdotuksesta päättää jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun hengessä taloudellisen tilanteen kannalta aiheellisista toimenpiteistä erityisesti, jos ilmenee suuria vaikeuksia tiettyjen tuotteiden saatavuudessa, ennen kaikkea energia-alalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden perussopimuksissa määrättyjen menettelyjen soveltamista.

2. Jos luonnonkatastrofit tai poikkeukselliset tapahtumat, joihin jäsenvaltio ei voi vaikuttaa, ovat aiheuttaneet tuolle jäsenvaltiolle vaikeuksia tai vakavasti uhkaavat aiheuttaa sille suuria vaikeuksia, neuvosto voi komission ehdotuksesta tietyin edellytyksin myöntää kyseiselle jäsenvaltiolle unionin taloudellista apua. Neuvoston puheenjohtaja antaa Euroopan parlamentille tiedon tehdystä päätöksestä.

On varsin ilmeistä, että elvytyspaketti ja vallitseva tilanne ei täytä artiklan 122 osan 1 ehtoja. EU:n oikeuspalvelun vastaus oli, että elvytyspaketin laillinen oikeutus perustuu artiklan 122 osaan 2: korona-epidemia on luonnonkatastrofi tai poikkeuksellinen tapahtuma, johon jäsenvaltio ei voi vaikuttaa, ja joka on aiheuttanut suuria vaikeuksia sille jäsenvaltiolle, jolle neuvosto myöntää unionin taloudellista apua. Suomen hallitus kiiruhti sitten toteamaan, että ”kaikki epäilykset ovat hälvenneet” sen osalta, onko elvytyspaketti EU:n perussopimuksen mukainen vai ei.

https://yle.fi/uutiset/3-11418683

Jos elvytyspaketti perusteluineen ja kriteereineen mukailisi artiklan 122 osan 2 sanamuotoa edes suurinpiirtein, silloin elvytyspaketin laillisuus olisi varsin vahvalla pohjalla. Poikkeuksellisesta korona-epidemiasta johtuen jaetaan unionin taloudellista apua niille jäsenvaltioille, jotka ovat kärsineet korona-epidemiasta erityisen suuresti.

Mutta me kaikki tiedämme, että Brysselin herrat ja rouvat käyttivät tilaisuuden härskisti hyväkseen, eivät malttaneet tyytyä siihen mitä perussopimuksen artiklan 122 osa 2 sanoo ja tarkoittaa, vaan liittovaltion rakentajat laativat elvytyspaketin käytettäväksi ihan muuhun tarkoitukseen ja muilla perusteilla kuin korona-epidemian aiheuttamat suuret vaikeudet EU:n jäsenvaltioille. Jakoperusteissa ei mainita korona-epidemian aiheuttamia vaikeuksia juuri sanallakaan. Jakoperusteet ovat aivan toisenlaisia, ja siksi EU:n perussopimuksen vastaisia.

Sen takia on olemassa varsin vahva epäilys siitä, että elvytyspaketti rikkoo EU:n perussopimusta, ja tulee kaatumaan EU:n oikeudessa tai jonkun jäsenvaltion kansallisessa oikeudessa, jos ja kun joku vaivautuu haastamaan asian oikeuteen.

IonMittler
Vantaa

Moniulotteisen demokratian puolestapuhuja.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu