Tuomas Malinen ja Peter Nyberg: talousohjelma Suomen pelastamiseksi

Valtiotieteiden tohtorit Tuomas Malinen ja Peter Nyberg laativat Vapauden Liiton pyynnöstä 18.1.2023 artikkelin, joka on otsikoitu ”Talousohjelma Suomen pelastamiseksi”.

https://vapaudenliitto.fi/wp-content/uploads/2023/01/Talousohjelma-Suomen-pelastamiseksi.pdf

Heidän artikkelinsa keskittyy kuvailemaan Suomen talouden nykytilaa ja haasteita, erityisesti verrattuna muihin pohjoismaihin. Konkreettiset poliittiset päätökset on jätetty määrittelemättä tarkemmin, eikä myöskään Vapauden Liitto ole puolueena vielä laatinut omia tarkempia johtopäätöksiä tämän artikkelin pohjalta. Suositus euro-valuutasta eroamisesta on tekstin vahvana pohjasävynä.

Yhteenveto keskeisistä Suomen talouden haasteista on artikkelin viimeisellä sivulla. Luettelen tässä muutamia niistä:

Eläkejärjestelmä ja sosiaaliturva on Suomessa kestämättömällä pohjalla. [Minun kommenttini: eläkejärjestelmä siksi, että se on pyramidi-huijaus, ja sosiaaliturva siksi että se on liian anteliasta ja passivoivaa.]

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat Suomen talouden moottori, mutta päästöoikeuksien kauppa ja muut poliittiset toimenpiteet ovat viime aikoina hyödyttäneet suuria yrityksiä, ja haitanneet pienten yritysten taloutta. Tämä pienen yritystoiminnan alasajo pitää lopettaa Malisen ja Nybergin mukaan. Se edellyttäisi niiden poliittisten (EU-johtoistenkin) päätösten perumista, jotka ovat syynä tähän tilanteeseen ja kehitykseen.

Ruoka- ja energia-omavaraisuus pitää saada nykyistä paremmalle tasolle, jotta voidaan taata talouden kilpailukykyinen toiminta myös poikkeuksellisina aikoina.

Työvoiman pulaan ratkaisuksi Malinen ja Nyberg ehdottavat mm. eläkeiän nostamista ja maahanmuuttajien työhalujen kasvattamista. [Minun kommenttini: yleisesti ottaen sosiaaliturvan varassa elää potentiaalista työvoimaa, joka pitäisi aktivoida. Ehdottamani lakisääteinen minimipalkka 12 EUR karsisi pois sellaisia työtarjouksia ja liiketoimintaa, jotka ovat jo lähtökohtaisesti kestämättömällä pohjalla. Pidän yllättävänä, että Malinen ja Nyberg eivät mainitse robotisaatiota ja työelämän tehostamista keskeisenä jokaisen teollistuneen maan kilpailukyvyn edellytyksenä. WEF on ennustellut sitä jo muutaman vuoden.]

IonMittler
Vantaa

Moniulotteisen demokratian puolestapuhuja: Suomesta Sveitsi 2.0.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu