Tuulivoimarakentamiseen liittyy korruptiota, valehtelua ja kähmintää

Kiivas tuulivoimarakentaminen on
saanut aikaan ilmiöitä, joita Suomessa on aina vierastettu ja jotka eivät kuulu
Suomalaiseen kulttuuriin. Se, että tuulivoimaa rakentavien yhtiöiden joukossa
on paljon erilaisia veroparatiisiyhtiöitä ja tuulivoimarakentamiseen on lähtenyt mukaan konkurssirikollisia ja muita hämärämiehiä, Italian Mafia mukaan
lukien, ovat vain jäävuoren huippu. Myös kiivaan rakentamisen mahdollistama
virkamieskoneisto on mukana siivittämässä tämän kannattamattoman energiamuodon
lentoon lähtöä.

 

Kaikkialla maailmassa, missä
tuulivoimaa on rakennettu, on melumallinnuksien ja mittauksien avulla todettu, että tuulimyllyt aiheuttavat ihmisille meluongelmia.
Samoin on kiistattomasti lääketieteellisesti todistettu, että melu aiheuttaa
ihmisille erilaisia sairauksia. Tästä huolimatta on Tuulivoimayhdistys poikkeuksellisesti
tullut tuoreessa VTT:llä teettämässään tutkimuksissaan siihen tulokseen, että
tuulimyllyjen melu ei olekaan ongelmallinen eikä aiheuta ihmisille
terveydellistä haittaa. VTT:n tutkimuksen on rahoittanut Tuulivoimayhdistys ry. 

 

Kaikkialla, missä
tuulivoimaa on rakennettu, on mallinuksien avulla
todettu, että tuulimyllyjen etäisyydet asumuksista tulisi olla vähintään 2 – 3
km.  Jos melumallinnukset tehdään oikein ja
noudatetaan Ympäristöministeriön ohjeita, tullaan etäisyyksissä aivan samaan
tulokseen Suomessakin. Jostain syystä Suomessa rakennetaan kuitenkin jatkuvasti Ympäristöministeriön
ohjeista piittaamatta tuulimyllyjä 600 – 800 m päähän ihmisten vakituisista
asunnoista ja loma-asunnoista. Viranomaiset, ELY-keskukset ja kuntien ympäristövastaavat,
katselevat asiaa sivusta eikä kukaan tee mitään.

 

Jotta tämäkin ongelma saataisiin
ratkaistuksi, on VTT tekemässä uutta melumallinnusta myllyjen vähimmäisetäisyyksistä.
Jostakin käsittämättömästä syystä mallinnuksen tekemisessä ovat VTT:n lisäksi mukana myös insinööritoimistot
Ramboll ja Pöyry, jotka molemmat ovat olleet koko ajan tekemässä suunnitelmia
ja melumallinnuksia tuulivoimaa rakentaville yhtiöille. Tämän lisäksi, jotta
saataisiin tuulivoimayhtiöitä tyydyttävä tulos, tämänkin tutkimuksen rahoittaa
Tuulivoimayhdistys ry.

 

Se, että VTT tekee
tuulivoimarakentamisen vaikutuksista tulkinnanvaraisia ja tarkoituksenhakuisia Tuulivoimayhdistyksen
rahoittamia tutkimuksia, on korruptiota. Kun vielä huomioidaan, että
Tuulivoimayhdistyksen hallituksessa istuu myös VTT:n yksi johtaja, on tuulivoiman
ympärillä tapahtuva kähmintä, vääristely ja valehtelu suorastaan irvokasta. Jos VTT ei korjaa Tuulivoimayhdistyksen väärää tulkintaa meluraportista, on se mukana tässä valehtelussa ja korruptiossa.

 

Tähän korruptioketjuun voidaan liittää myös vihreät. Tuskin ehti Tuulivoimayhdistyksen meluraportista muste kuivua, kun vihreiden äänitorvi Vihreä Lanka jo kiirehti asiasta tiedottamaan täysin ilman mitään kritiikkiä tai perehtymistä varsinaiseen VTT:n raporttiin. Kaikki mitä Tuulivoimayhdistys valehtelee, sen vihreät toistavat omissa julkaisuissaan totena. Vihreillä on vielä paljon opittavaa ja varsin pitkä matka luotettavaksi puolueeksi.

ELY-keskukset ovat tuulivoimaa
käsittelevissä asioissa osoittautuneet täysin hampaattomiksi ja
ammattitaidottomiksi. Tuulivoimayhtiöiden suunnitelmat ja yva-selostukset
menevät läpi sellaisenaan ilman mitään kritiikkiä. Ihmisten tekemiä yva-selostuksien
muistutuksia ei virkamiesten toimesta edes lueta eikä muistutuksissa todettuja virheitä
siten koskaan korjata. Yva-selostukset ja koko yva-prosessi on osoittautunut vain
turhaksi kumileimasimeksi. Talvivaaran kaivoksessa ongelmat alkoivat juuri
Kainuun ELY-keskuksen laiminlyöntien vuoksi ja yva-prosessin epäonnistumisen
vuoksi.

 

ELY-keskusten osaamattomuus ja
ammattitaidottomuus johtuu haluttomuudesta puuttua epäkohtiin. On makuasia
millä nimellä tätä passiivisuutta halutaan kutsua, mutta se tapahtuu kuitenkin
ihmisten terveyden, asumisviihtyvyyden ja omaisuuden kustannuksella ja
tuulivoimayhtiöiden eduksi.  Olisiko se passiivista
korruptiota.

 

Tuulivoimakorruption aloitti
Mauri Pekkarinen. Pekkarinen sääti vävynsä opastuksella tuulivoiman
syöttötariffituen. Nyt Pekkarisen perhe ja lähisuku ovat korvia myöten mukana
tuulivoimabusineksessa, vaikka Mauri taannoin yritti toisin väittää.

 

Mielestäni
korruptiota on myös se, että Mauri Pekkarinen kansanedustajana ja
talousvaliokunnan puheenjohtajana käyttää Eduskunnassa virkamiehiä painostavia puheenvuoroja
tuulivoimarakentamisen kiirehtimiseksi ja vähättelee tuulivoimarakentamisen
aiheuttamia tuntuvia haittoja ja julkisesti jopa pilkkaa tuulivoimaterrorin
kohteeksi joutuneita ihmisiä.

JaakkoJuhaniOjaniemi

Dipl.ins. Liikkuu luonnossa, lukee ja kirjoittaa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu