Ympäristölupa vastoin vesilakia

Kemijärven vesialueet. Talvitilavuus tummalla.

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto (PSAVI) on myöntänyt Kemijärvelle suunnitellulle Boreal Bioref Oy:n sellutehtaalle ympäristöluvan. Useiden muiden epätarkkuuksien lisäksi Boreal Bioref Oy:n ympäristölupa sisältää ratkaisevaa laatua olevia suuria virheitä ja lainsäädännöllisesti sitovien määräysten ohittamisia ja laiminlyöntejä. Ympäristön kannalta myönnetty ympäristölupa on ympäristötuho.

PSAVI on kokonaan ohittanut ympäristöluvan tärkeimmän asian: vesiensuojeluohjelman. Vesiensuojeluohjelma on lainsäädännöllisesti sitova vesien luokitusta ja luokitusten seuraamista säätävä järjestelmä, jonka ylläpitämiseen ja päivittämiseen EU:n direktiivit ovat aivan viime aikoina kehottanut Suomen viranomaisia erityiseen tarkkaavaisuuteen.

Suomen suurimpien vesistöjen alueelliset ominaisuudet on tarkkaan luokiteltu ja vesiensuojeluohjelman mukaan yksikään veden ominaisuusluokka ei saa minkään hankkeen vuoksi heikentyä. Viimeisin Kemijärveen tehty luokittelu on tapahtunut kuitenkin jo vuonna 2009, siis heti Stora Enson tehtaan sulkemisen jälkeen, jolloin järven vesistöt ovat olleet täynnä ympäristömyrkkyjä suljetun sellutehtaan jäljiltä.  Tämän jälkeen yli 10 vuoden ajan Kemijärven vesistö on puhdistunut, kalakannat ovat lisääntyneet, kuhaa ja muikkua on runsaasti, hajuhaitat ovat poistuneet ja vesi on nykyään juomakelpoista.  Kemijärven vesistönsuojelun tilanne ja luokitukset olisi pitänyt ehdottomasti ensin päivittää tämän päivän tilanteeseen ennen ympäristöluvan myöntämistä ja vesiensuojeluohjelman tarkastelua.

Boreal Bioref Oy:n ympäristölupahakemuksessa vesiensuojeluohjelmaan on puututtu vain parilla lauseella ja todettu ylimalkaisesti, että luokitukset eivät tule sanottavasti ylittymään. Boreal Bioref Oy:n menettely ympäristöluvan tärkeimmässä asiassa on ihmisten aliarvioimista ja vesiensuojelusta vastaavien viranomaisten halveksintaa, tyhmänä pitämistä. Hyväksymällä tämän PSAVI vie pohjan pois koko ympäristölupamenettelyltä.

Toinen iso virhe ympäristöluvassa on päästöjen konsentraatiot, joita on tarkasteltu vain kesäajan tilanteessa olettamalla, että tehtaan päästöt sekoittuvat koko järven teoreettiseen maksimitilavuuteen, joka järvessä enimmillään voi olla.  Näinhän tilanne ei ole edes kesäaikana. Vielä vakavampaa on se, että talvitilannetta ei ole analysoitu kuin aivan purkuputken päässä, mutta järven talvitilanteen tarkastelu ja vaikutukset kokonaisuudessaan veden laatuun puuttuvat täysin. Talvella Kemijärven vesitilavuus on vain murto-osa kesän vastaavasta ja konsentraatiot päästöjen suhteen 100-kertaiset. Kemijärvi on säännöstelty vesistö, jonka säännöstelyvara on 7 m, jolloin talvella järvi melkein tyhjenee kokonaan.

Ympäristöluvassa on yli 1000 sivua erilasia selvityksiä ja tilastoja, joilla ympäristöön ja veden laatuun ei ole suurempaa merkitystä, mutta vesistön tilan kannalta tärkeimmät tarkasteltavat asiat on ohitettu ”olan kohautuksella”.  Boreal Bioref Oy on tahallisesti jättänyt lupahakemuksesta vesiensuojeluohjelman tarkastelun kokonaan pois. Samoin konsentraatiolaskelmissa on keskitytty ainoastaan järven kesätilanteeseen, joka antaa täysin väärän tiedon vesistön kunnosta. Millä perusteella PSAVI on voinut nämä laiminlyönnit hyväksyä?

Sen lisäksi, että näillä asioilla on erittäin suuri merkitys vesistön tilaan, on asian moraalinen puoli vielä tärkeämpi. Koko ympäristölupamenettely menettää merkityksensä tällaisten laiminlyöntien vuoksi. Eikö Talvivaara ole vastuussa oleville virkamiehille mitään opettanut?

JaakkoJuhaniOjaniemi

Dipl.ins. Liikkuu luonnossa, lukee ja kirjoittaa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu