Kemijärven selluhanke – kunnallista korruptio – kompurointia 2

Suomen Kuvalehti julkaisi hyvän artikkelin Kemijärven sellutehdashankkeen vaiheista. Artikkeli antaa selkeän kuvauksen siitä, kuinka pikkukaupungin päättäjät juoksevat vuosikausia muutaman entisen kuntapäättäjän perässä ja uskovat kaikki tarinat ilman mitään kritiikkiä tai epäilyksen häivääkään toivoessaan hankkeen toteutuvan. Kohua herättäneet Kittilän tapahtumat ovat ”lällärihommaa” Kemijärven suhmurointiin verrattuna.

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/talous/sellu-unelma-sortui-myos-poliisi-tutkii-kiinalaisten-hylkaamaa-kemijarven-tehdashanketta/?shared=1185286-a735d2c8-999

 

Suomen Kuvalehden artikkeli on ilmeisesti maksumuurin takana, jonka vuoksi selvitän sen sisältöä ja vähän muutakin, mitä Kemijärvellä on tapahtunut.

 

Vataset Teollisuus Oy

Yhtiö on perustettu kesällä 2019 nimellä Kutepa Nordic Oy, kotipaikkana Kuortane. Perustamissopimuksen mukaan yhtiön pääoma on 0 € ja sen omistaa kokonaan Harri Vatanen. Perustamisvaiheessa yhtiön hallitukseen kuului myös kaksi materiaalinkäsittelyyn erikoistutuneen Kutepa Oy:n (Kuortaneen Teollisuuspalvelu Oy) omistajaa ja johtajaa. Pari kuukautta perustamisen jälkeen yhtiön nimi muutettiin Vataset Teollisuus Oy:ksi, Kutepa Oy:n johtajat jäivät pois yhtiön hallituksesta ja yhtiö muutti fyysisesti Kemijärvelle. Siitä, mikä yhtiön alkuperäinen toimintasuunnitelma Kutepa Oy:n kanssa Kuortaneella olisi tullut olemaan, ei ole tietoa.

Vataset Teollisuus Oy oli varmasti jo keväällä 2020 aktiivinen osapuoli järjestelemään asioita selluhankkeen taustalla, mutta kuitenkin vielä piilossa kulissien takana. Samoihin aikoihin Kemijärven kaupunginhallitus joutui tekemään päätöksiä antamiensa lainojen suhteen Boreal Bioref Oy:n taseen vahvistamiseksi, kun yhtiö oli menossa konkurssiin, ja lainat korkoineen päätettiin konvertoida Boreal Bioref Oy:n osakkeiksi.

Syksyllä 2020 alkoi sitten tapahtua. Lehdet uutisoivat marraskuun lopussa, että Vataset Teollisuus Oy ottaa vastuun Boreal Bioref Oy:n tehdashankkeen rahoituksen järjestämisestä. Se miten rahoitusta sitten aiottiin järjestää, ei ole selvinnyt vielä tähän päivään mennessä. Yhtiöllä itsellään ei ollut mitään liiketoimintaa eikä pääomia. Päivälleen samaan aikaan Kemijärven kaupunki siirsi Boreal Bioref Oy:n kanssa tehdyn tehdasalueen vuokrasopimuksen Vataset Teollisuus Oy:n nimiin.

Vuokrasopimukseen ja alueen tuleviin rakennuksiin oli haettu kiinnitys ja panttaussitoumus Boreal Bioref Oy:n maksamattomille vuokrille, joita oli erääntynyt kahden vuoden ajalta noin 80 000 €. Vuokrasopimuksen siirtäminen ja kiinnityksen vapauttaminen ei onnistunut muuten kuin maksamalla erääntyneet vuokrasaatavat kaupungille. Kun Vataset Teollisuus Oy:llä tai millään muullakaan Harri Vatasen yhtiöllä ei ollut omia pääomia eikä kassavarantoja, oli Harri Vatasen pakko kaivaa kuvetta ja hän maksoi omalta henkilökohtaiselta tililtään mainitut kahden vuoden erääntyneet vuokrarästit.

Kaupungin suhtautumista ja myötämielisyyttä parantaakseen Vataset Teollisuus Oy lupasi sijoittaa 500 000 € Boreal Bioref Oy:n lisää pääomaa, joka mahdollistaisi kaupungin lainasaatavien takaisinmaksun. Tämä lupaus oli ”nannaa” kaupungin johdolle, jota oli vuosien varrella moitittu riskisijoittamisesta. Vataset Teollisuus Oy:n motiivina 500 000 € suunnatulle osakeannille saattoi tässä vaiheessa olla myös Boreal Bioref Oy:n määräysvallan saaminen itselleen, jonka avulla yhtiölle myönnetty ympäristölupa voitaisiin siirtää Vataset Teollisuus Oy:lle.

Samasta syystä Vataset Teollisuus Oy lupautui maksamaan tehdasalueella suoritetun runkovesiputken siirtokustannukset yhteensä 170 087 €, jotka kaupunki oli joutunut kustantamaan, kun Boreal Bioref Oy:ltä loppuivat rahat. Tästä asiasta on olemassa kirjaus kaupunginhallituksen pöytäkirjassa. Myös tämä lupaus sopi erittäin hyvin kaupungin johdolle, joka oli runkovesiputken siirtokustannukset maksanut ilman viranhaltijapäätöstä, ja on sen vuoksi joutunut kovastikin ”tulilinjalle”.

Boreal Bioref Oy:n omistajat tekivät 20.11.2020 yksimielisen sopimuksen, jossa ensinnäkin todettiin, että yhtiön pääomat ovat miinuksella, yhtiö on ylivelkainen ja maksukyvytön. Samassa sopimuksessa sovittiin suunnatusta 500 000 € osakeannista Vataset Teollisuus Oy:lle. Maksupäiväksi sovittiin 5.12.2020. Vataset Teollisuus Oy vahvisti annin ehdot omalla merkintälistallaan 20.11.2020. Kun eräpäivä 5.12.2020 koitti, lähetettiin Boreal Bioref Oy:n toimesta Patentti- ja rekisterihallitukselle (Prh) uusien osakkeiden rekisteröintipaperit.

Prh:n juristit eivät kuitenkaan hyväksyneet osakeantia, vaan vaativat kirjeessään 20.12.2020 toimittamaan Prh:lle pankin leimalla varustetun kuitin siitä, että 500 000 € osakeanti on maksettu Boreal Bioref Oy:n pankkitilille. Osakeannin rekisteröimiseksi ja osakeannin maksamisen vakuudeksi Prh:lle oli toimitettu kaksi tehdasalueen rästivuokrien maksukuittia, jotka Harri Vatanen oli aikaisemmin joutunut maksamaan vuokrasopimuksen kiinnityksen vapauttamiseksi.

Näillä yllä olevilla kuiteilla yritettiin Vataset Teollisuus Oy:n osakeanti rekisteröidä kaupparekisteriin Prh:ssa. Kaupunginhallituksen 23.6.2021 tekemän selvityksen mukaan Harri Vatanen oli 3.12.2020 vaatinut kaupungilta vahvistuksen yllä olevien laskujen maksamisesta, jotka sitten 5.12.2020 toimitettiin Prh:lle. Kaupungin tekemä vahvistus kopioista ylimmäisenä.

Rikoslain 16 luku 7 § mukaan väärien kuittien toimittaminen viranomaisille ja jopa tällaisen yritys on rangaistava teko. Kuittien kopiot ovat saatavissa kaupparekisteristä osakeannin rekisteröimispaperien liitteinä.

Kaupunginhallituksen 19.4.2021 kokouksen esityslistan mukaan samat maksukuitit on hyvitetty Boreal Bioref Oy:lle ja vuokrien maksuiksi ja maksajaksi on merkitty aikaisemmin 2.10.2020 perustettu Harri Vatasen 97,5 % omistama ja 0 € osakepääomalla perustama BBH Management Oy niminen pöytälaatikkofirma. Sama asia on vahvistettu myös Kemijärven kaupungin tilintarkastajan KPMG/Tapio Raappana lausunnossa 14.4.2021.

Boreal Bioref Oy/Vataset Teollisuus Oy olivat uuden ongelman edessä. Miten saada määräysvalta Boreal Bioref Oy:stä, kun osakeantia ei voidakaan rekisteröidä ilman annin maksukuittia? Asiaa alettiin ratkoa siten, että 18.2.2021 Prh:lle toimitettiin kopio yhtiökokouspöytäkirjasta, joka oli päivätty 8.12.2020 ja siinä oli sovittu, että osakeanti puolitetaan ja maksupäivä siirrettiin 30.6.2021.

Asian tekee kummalliseksi se, että kun osakeannin rekisteröiminen Prh:lle oli pantu alkuun 5.12.2020, niin kolme päivää myöhemmin olikin sitten päätetty puolittaa osakeanti ja siirtää maksupäivä puolivuotta eteenpäin ja siitä ilmoitettiin Prh:lle vasta kaksi kuukautta myöhemmin. Olisiko 8.12.2020 pöytäkirja takapäivätty?

Prh ei edelleenkään suostunut rekisteröimään osakeantia ja vaati toimitettavaksi pankin kuitin ja tilintarkastajan vahvistuksen annin maksamisesta Boreal Bioref Oy:n pankkitilille. Kun kävi ilmi, että Vataset Teollisuus Oy ei pysty osakeantia oikeasti maksamaan, oli Boreal Bioref Oy:n 8.3.2021 pakko ilmoittaa Prh:lle, että osakeannin rekisteröinti peruutetaan.

 

Jatkuu seuraavassa blogissa.

+3
JaakkoJuhaniOjaniemi
Kemijärvi

Dipl.ins. Liikkuu luonnossa, lukee ja kirjoittaa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu