Maahanmuutosta

Ruotsissa räjähti taas. Rikostilastojen mukaan räjäytyksiä oli tapahtunut vuonna 2019 marraskuun loppuun mennessä 236. Se on kaksi kerta niin paljon kuin edellisvuonna.

Ruotsiin on tullut maan hallitusten lepsun moraalisäteilevän ja -poseeraavan politiikan tuloksena iiian nopeasti aivan liian paljon maahanmuuttajia. Tämä aiheuttaa nyt epäjärjestystä, levottomuutta ja horjuttaa Ruotsin sisäistä turvallisuutta. Sama voi tapahtua Suomessakin jos haluamme säteillä yhtä moraalisina kuin Ruotsi. Säteilyn sijaan kannattaa ottaa järki käyttöön ja vaatia muutoksia EUn tasolla. Hämmästyttävää on että Helsingin Sanomat, joka oman ilmoituksensa mukaan haluaa edistää ”Suomen parasta keskustelua” ja on ”sananvapauden airut” ei halunnut julkaista tämän kirjoituksen lyhempää versiota. HSn vihervasemmistolaiset väittävät poliittisista syistä kirkkain silmin että ihan kaikki Ruotsin 236 pommiräjähdystä ovat mukamas joidenkin ”liivijengien” tekemiä. Jos tosiasiat kielletään on tilannekuva harhainen estäen järkevän puuttumisen. Myös psykologit toteavat että vaarallisinta on kieltää todellinen tilanne.

Isossa kuvassa Afrikan liikaväestö  kasvaa v. 2050 mnnessä noin miljardiin. Paine purkautuu umpinaisesta astiasta reiän kautta joka nyt sijaitsee EUn ja Afrikan rajalla. Millään moraalisäteilyllä tällaista ei ratkaista vaan homma on ihan aikuisen oikeasti hoidettava. Miljardi on näet kaksi kertaa EUn nykyinen väkiluku ja sellaista tulvaa Eurooppa ei kestä.

Yksittäisen jäsenmaan oman maahanmuuton järkevä säätely on EUssa nykyisellään lähes mahdotonta koska työkaluja siihen ei lainkaan ole. Tännehän voi kävellä suoraan rajan yli. Tietenkin työikäisten maahanmuuttoa tarvitaan mutta sen määrä ja laatu tulee säädellä käyttäen apuna ammattiliittojen asiantuntemusta. Huutavaa tarvetta sosiaalitukien varassa elävien maahanmuuton lisäämiseen sensijaan ei EUssa ole muuta kuin ehkä vasemmistopuolueiden kannatuksen laskua paikkaamaan ja kulttuurimarxilaisten jäsenkatoa estämään. Ennenkuin EUssa maahanmuutto saadaan järkevästi säädeltyä tuleekin

1) ottaa pakollisina käyttöön jäsenmaiden rajatarkastukset ja 2) ottaa EUn ulkopuolelta tuleville Britanniaa lukuunottamatta käyttöön USAn green-card järjestelmää vastaava järjestelmä ja 3) ottaa käyttöön kevyt työlupajärjestelmä johon ei sisälly sosiaaliturvaa. Pidemmällä tähtäimellä tulee 4) sulkea tiukasti EUn ulkorajat laittomalta maahantulolta jatkaen samalla green-card ja kevyttyölupa-järjestelmän käyttöä maahanmuuton määrää säätelevinä työkaluina.

USAssa oleskeluluvan haltija voi hakea Yhdysvaltojen kansalaisuutta tai kansalaisoikeuksia viiden vuoden asumisen jälkeen. Tämä aika on lyhennetty kolmeen vuoteen, jos asukas on naimisissa Yhdysvaltojen kansalaisen kanssa tai neljään vuoteen, jos oleskelulupa on hankittu turvapaikan kautta.

Lailliset asukkaat voivat lisätä kansalaisoikeuksien hakemuksensa jopa 90 päivää ennen asumisvaatimusta. Kansalaisille on annettu enemmän oikeuksia (ja velvollisuuksia), kuin oleskeluluvan haltijoille. Oleskeluluvan haltijoilla ei ole äänioikeutta, oikeutta tulla valituksi liittovaltion tai osavaltion vaaleissa, mahdollisuutta tuoda perheenjäseniään Yhdysvaltoihin tai kelpoisuutta liittovaltion hallituksen töihin.

Yleensä maahanmuuttajan täytyy käydä läpi kolmivaiheinen hakuprosessi saadakseen laillisen asumisluvan. Koko prosessi saattaa kestää muutaman vuoden, riippuen maahanmuuton tyypistä ja syntymämaasta. Prosessiin sisältyy:

1. Maahanmuuttoanomus ,
2. Maahanmuuttajan viisumin saatavuus tarkistetaan– viisumin numeron täytyy olla saatavilla.
3. Päätös maahanmuuttajan viisumista

Järjen käyttö ei siis liene Suomessa ja EUssa kiellettyä ja USAn maahanmuuttojärjestelmää voi vapaasti käyttää mallina tilanteen korjaamiseen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu