Edistyksen loppu?

Edistys on suhteellisen uusi reaalimaailmaan ilmestynyt sivilisaation käsite, jolla on kytköksiä valistusaikaan ja teolliseen vallankumoukseen. Kommunikaation vallankumous välineenään mm. ’big data’ muokkaa nykyihmistä kiihtyvällä vauhdilla. Miljoonat ja taas miljoonat ihmiset ovat päässeet pois köyhyydestä ja on syntynyt suuri maailmanlaajuinen keskiluokka.

Merkittävää edistystä on tapahtunut lukutaidon ja naisten tasa-arvon kasvussa, tieteen saavutuksissa sekä ihmisten välisen kommunikaation kehityksessä. Ihmisellä on paremmat mahdollisuudet tulla kuulluksi. Homo Deus saa tulevaisuudessa uskokseen uudenlaisia jumalia, kun erot ihmisten ja koneiden välillä hiipuvat. Teknologiavallankumouksen myötä digitaalisuuden ja robotiikan avulla tehdään paljon sellaista, mitä ennen vain ihminen pystyi tekemään.

Pohja sille, mitä kutsumme edistykseksi on hajoamassa, koska luonto ja sen varat eivät ole ehtymättömiä emmekä voi puristaa siitä ulos rajattomasti hyvinvointia. Kasvu ammentaa luonnonvarat tyhjiin ja yksi suurimmista riskeistä on ilmastonmuutos. Oma lukunsa on myös se, että ihmiset eivät enää samassa suhteessa kokoonnu tehtaisiin ja toimistoihin, vaan ne tyhjentyvät ihmisistä, kun asiat hoituvat etätyönä ja roboteilla. Erot ihmisen, luonnon ja koneiden välillä hämärtyvät. Näitä ei voida enää pitää erillisinä, vaan niillä on yhteinen kohtalo muovaten elämäntapamme. Tämä muutos tulee tapahtumaan niin yksilöllisyyden kuin sosiaalisuuden kustannuksella. Ranskan keltaliivien liikkeelle lähdön laukaisi dieselpolttoaineen hinnan nosto. Maaseudulla matkat ovat pitkiä, auto on välttämätön ja tulot ovat keskimäärin pieniä.

Bioteknologian avulla ihmisen perimää voidaan muokata niin, että hän luonteeltaan lähestyy konetta. Tähän varautuminen on haaste niin eettisesti, sosiaalisesti kuin poliittisesti. Teknologia etenee pitkin harppauksin ja toivottavasti siihen suuntaan, että sen avulla pystytään korjaamaan jo tehdyt tuhot ja estämään luonnon lisätuhot.

Digitalisaatio on mahdollistanut kommunikaation räjähdysmäisen kasvun. Samalla on jouduttu tilanteeseen, ettei enää tiedetä, mikä on informaatiota ja mikä disinformaatiota. Platonin luolavertaus on entistäkin ajankohtaisempi. Internetin verkot pyyhkivät tietoisuudestamme ja elämästämme niin sosiaalisuuden kuin yksityisyyden. Ihminen kyllästetään virtuaalitotuudella, virtuaalidemokratialla jne. Ihminen elää yksin ja häntä ympäröi yksittäisistä kontakteista muodostuva suuryhteisö. Virtuaalimaailma muokkaa meistä virtuaali-ihmisiä.

Edistystä ei tarvitse pysäyttää ja palata taaksepäin, vaan pitää luoda uusi tulevaisuusstrategia, jolla on uudet sanat ja uudet muodot. Tässä El Pais lehdessä 3.2.2020 muutamia poimintoja kuninkaallisen Elcano instituutin vanhemman tutkijan Andrés Ortegan kirjoituksesta, johon kannattaa tutustua.

S.E.&O.

JaakkoKorpi-Anttila

Sotaorpo, elämä hautausavun ennakon ja halpakaupan tarjousten varassa (pääosin, evp).

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu