Arkkipiispa: Jokaisen ihmisen seksuaalisuutta tulee kunnioittaa

Hyvä arkkipiispa,

Kirjoititte toissapäivänä, että jokaisen ihmisen seksuaalisuutta tulee kunnioittaa. Suomen väestöstä arviolta kahdella prosentilla aikuisista on pysyvä seksuaalinen kiinnostus lapsiin tai nuoriin. Osa näistä aikuisista toteuttaa tätä seksuaalista kiinnostustaan. Minä en kunnioita sitä. Suomen lakikaan ei kunnioita. Eikä kristillinen kirkko. Vaikea kuvitella, että tekään kunnioittaisitte. Mitä te siis tarkoititte? Voisitteko tarkentaa.

Arkkipiispa kirjoitti toissapäivänä Helsinki Prideen liittyen näin:

”Tänään vietetään Helsinki Priden juhlaa.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat pääkaupunkiseudulla ovat Helsinki Priden yhteistyökumppani tänäkin vuonna.

Jumala on luonut jokaisen ihmisen. Siksi jokaista ihmistä, myös hänen seksuaalisuuttaan, tulee kunnioittaa. Siksi kaikenlainen toisen ihmisen haavoittaminen – myös hänen seksuaalisuutensa vähätteleminen – sanoin ja teoin on väärin. Elämä kaikkineen on Jumalan lahjaa. Siitä saa iloita.

Kirkossa teemme monin tavoin työtä sen eteen, että kirkon toiminta olisi kaikille mahdollisimman turvallista. On tärkeää, että epäkohdista puhutaan ja niiden vaikutuksista kerrotaan, koska sillä on suuri vaikutus.”

Havainnollistaakseni sitä ongelmaa, jonka kirjoituksessanne näen, laitan kohtaan, jossa puhutte ”jokaisesta ihmisestä” yllä mainitun pedofiilin, onhan hänkin yksi kaikista ihmisistä. Silloin kirjoituksenne kuulostaisi tältä:

”Jumala on luonut pedofiilin. Siksi pedofiiliä, myös hänen seksuaalisuuttaan, tulee kunnioittaa. Siksi kaikenlainen pedofiilin haavoittaminen – myös hänen seksuaalisuutensa vähätteleminen – sanoin ja teoin on väärin. Elämä kaikkineen on Jumalan lahjaa. Siitä saa iloita.”

Tällainen etiikka ei nähdäkseni ole kestävää eikä kristillistä.

Tuntuu vähän hassulta neuvoa arkkipiispaa teologisissa asioissa, mutta: Oletan, että olette arkkipiispana kuulleet puhuttavan syntiinlankeemuksesta.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjoista voimme lukea siihen liittyen muun muassa seuraavaa:

”Nykyään, lankeemuksen jälkeen, ihmiselle periytyy synnynnäinen, paha luonto ja sydämen sisäinen saastaisuus, paha himo ja taipumus.”

Ja:

”Ihmisluonnon perisynti ei ole ainoastaan kaiken hyvän täydellistä puuttumista hengellisissä, jumalallisissa asioissa, vaan se merkitsee samalla sitä, että ihmisessä on menetetyn Jumalan kuvan tilalla syvä, paha, kauhea, pohjaton, tutkimaton ja sanoin kuvaamaton koko luonnon ja sen kaikkien kykyjen turmelus; erityisesti tämä koskee sielun korkeimpia ja etevimpiä voimia, jotka vaikuttavat älyssä, sydämessä ja tahdossa.”

Jokaista ihmistä tulee kunnioittaa, koska hän on Jumalan luoma. Jokaisen ihmisen seksuaalisuutta ei kuitenkaan, tietenkään, tule kunnioittaa. Esimerkki pedofiilistä alleviivaa mielestäni tätä. Meidän tulee kristittyinä kunnioittaa pedofiilia, koska hän on Jumalan luoma. Meidän ei kuitenkaan tule kunnioittaa hänen seksuaalisuuttaan. Kaikkea seksuaalisuutta ei, tietenkään, tule kunnioittaa.

Arkkipiispan tehtävänä on:

”… valvoa, että Jumalan sanaa saarnataan kirkon tunnustuksen mukaan, sakramentit jaetaan oikein ja että jumalanpalvelukset toimitetaan määräysten ja kirkon tradition mukaisesti.”

Sanomattakin on selvää, että hänen tulee itsensä saarnata näin. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon avioliittokäsityksen mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen. Se kertoo jotakin siitä, miten ja missä puitteissa seksuaalisuutta on tarkoitettu toteutettavan kristillisen maailmankatsomuksen mukaan. Olettaisi, että arkkipiispa, arkkipiispana, kirjoittaisi jotain tästä ja myös pitäytyisi näissä puitteissa. Ilmeisesti ei.

Ajatus siitä, että kaikkien ihmisten seksuaalisuutta tulee kunnioittaa, on eri asia kuin perinteinen kristillinen käsitys siitä, että kaikkia ihmisiä tulee kunnioittaa.

Nähdäkseni syntiinlankeemuksen tähden kaikkien ihmisten seksuaalisuus on vääristynyt jollain tavalla. Siksi kaikkien ihmisten seksuaalisuuteen tulee suhtautua varauksella.

Arkkipiispan tehtävä ei ole suhtautua kaikkeen seksuaalisuuteen kunnioituksella vaan asettaa seksuaalisuudelle kristillisen perinteen mukaiset rajat.

Kirjoititte, että:

”On tärkeää, että epäkohdista puhutaan ja niiden vaikutuksista kerrotaan, koska sillä on suuri vaikutus.”

Minusta on epäkohta, että arkkipiispa laiminlyö velvollisuutensa kirjoittamalla asioita, jotka ovat kirkon opin ja terveen järjen vastaisia. Mielestäni olisitte myös voineet jättää mahdollisuuden kommentoida kriittisesti kirjoitustanne kirjoituksenne oheen sen sijaan, että estitte kommentoinnin. Teitä lainaten: Se olisi ollut tärkeää. Se olisi ollut turvallista.

HUOM. En kirjoittanut tätä minkään organisaation edustajana, vaan yksityishenkilönä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu