Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro kuntauudistukseen 10.4.2012

Pitämäni Kokoomuksen valtuustoryhmän
ryhmäpuheenvuoro kuntauudistukseen Jyväskylän kaupunginvaltuustossa 10.4.2012.

 

Arvoisat
valtuutetut
Kokoomuksen
valtuustoryhmä yhtyy näkemyksiin siitä, että kuntauudistus on Suomelle
välttämätön. Maamme ikärakenne, muuttoliike sekä julkisen talouden tila pakottavat
meidät tekemään ratkaisuja väestön keskittyessä suurille kaupunkiseuduille ja
huoltosuhteen dramaattisesti heiketessä koko ajan ja kiihtyen
lähitulevaisuudessa. Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa Jyväskylän olevan jatkossakin
yksi näistä maamme kasvukeskuksista sekä maakunnan veturi.

Kuntauudistuksen tarve
on ollut tiedossa seudullamme jo pidemmän aikaa. Esimerkkinä tästä toimii
aiempi, Vanhasen I hallituksen vuonna 2005 käynnistämä keskustavetoinen PARAS-hanke
ja siitä seurannut Jyväskylän kaupungin, maalaiskunnan ja Korpilahden strateginen
yhdistyminen silloisen kuntaministerin Mari Kiviniemen asettaman
erityisselvitysmiehen johdolla.

Arvoisat
valtuutetut
Valtakunnan
hallitusohjelmassa mainitaan seuraavaa:” Hallitus
toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin
peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Vahva peruskunta muodostuu
luonnollisista työssäkäyntialueista ja on riittävän suuri pystyäkseen
itsenäisesti vastaamaan peruspalveluista vaativaa erikoissairaanhoitoa ja
vastaavasti vaativia sosiaalihuollon palveluja lukuun ottamatta
.” Tähän on Kokoomuksen valtuustoryhmän
helppo yhtyä.

Suomen Kuntaliitto
on yksimielisesti hallituksessaan ja valtuustossaan jo vuosi sitten (20.4.2011),
eli ennen nykyisen hallituspohjan muodostumista ja ennen nykyisen
hallitusohjelman kirjoittamista hyväksynyt kuntauudistuksen linjaukseksi, että
vuosina 2013-2016 tarvitaan kokoava rakenneuudistus.:
Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi”.
Kuntaliiton
kannanottoa siteeraten: ”Kun varustaudutaan
tämän vuosikymmenen lopun ja ensi vuosikymmenen koviin toimintaympäristön
muutoksiin, on tärkeää, että uudistusta jatketaan vuosina 2013-2016 kokoavana
rakenneuudistuksena. Tavoitteena on, että maassa on vuoden 2017 alussa
vahvoihin peruskuntiin perustuvat rakenteet
.” Tavoite on selkeä. Kokoomuksen
valtuustoryhmä haluaa, että teemme nopeita ja perusteellisia selvityksiä sekä
ratkaisuja siten, että kaikki on osaltamme valmista jo vuonna 2015. Asia olisi mielestämme
syytä hoitaa kerralla ja ripeästi pois päiväjärjestyksestä. Uuden Jyväskylän
kehittämiseen voidaan keskittyä täysipainoisesti ilman, että tarvitsee
jatkuvasti pohtia uusien kuntien liittymisen mahdollisuutta.

Arvon valtuutetut
Jyväskylä on ollut edelläkävijä
vastuullisessa kuntarakenteen luomisessa ja sen tulee olla sitä edelleen. Kuten
kaupunginvaltuuston 22.3.2010 yksimielisesti hyväksymässä
kaupunkistrategiassa todetaan, ”Jyväskylän
kaupunki on edelläkävijä kuntarakenteiden, kuntien yhteistoiminnan ja
kaupunkipolitiikan uudistamisessa
”. Strategiassa todetaan lisäksi, että ”kaupunki pitää itsellään
perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen järjestämisvastuun.
” Kokoomus on
kannattanut näitä linjauksia vuonna 2010 ja kannattaa niitä edelleen. Tällaista
linjakkuutta toivomme toki muiltakin vastuullisilta valtuutetuilta.

Myös Keski-Suomen
liitto on lausunnossaan 27.3.2012 todennut: ”Kuntauudistuksen peruslähtökohtana ovat vahvat peruskunnat, jotka
järjestävät keskeiset peruspalvelunsa itse. Keski-Suomen liitto pitää tätä
lähtökohtaa perusteltuna ja kannatettavana.
” Kokoomuksen ryhmä kannattaa
lämpimästi tätä demokratiaa vahvistavaa linjausta.

Arvoisat
valtuutetut
Haluan muistuttaa
kaikkia valtuutettuja siitä, että pään työntäminen pensaaseen huutaen ”ei, ei,
ei” on ehdottomasti väärä tapa. ”Pois
silmistä, pois mielestä
” ei tällä kertaa toimi, vaan Kokoomuksen mielestä
on parempi olla itse aktiivisesti vaikuttamassa ratkaisuihin, joita näemme
tulevaisuudessa. Me kaikki varmasti tiedämme, että lisärahan saaminen
kuntatalouteen on hallituspohjasta riippumatta todella haastavaa. Tulevaisuutta
ei siis voi vastuullisesti suunnitella valtionosuuksien kasvun varaan.

Keskeisenä
kysymyksenä lausunnossa ja mahdollisessa tulevassa erityisselvityksessä on Kuntauudistuksen
raportissakin Jyväskylään liittyen tehty aivan ehdottoman tärkeä pohdiskelu: ”Keski-Suomen osalta keskeiseksi kysymykseksi
nousee myös se, kuinka turvataan Jyväskylän seudun asema valtakunnallisessa
kilpailussa ja kuinka suureksi Jyväskylän kaupunkia voitaisiin kasvattaa ilman,
että sen elinvoima kärsii.

Kuten
kaupunginhallituksen lausunnossa viitataan, selvitysalueen pohjalta ei
välttämättä muodostuisi vain yhtä kuntaa. ”Kuntien yhdistymisen tulee lähtökohtaisesti
ja pääsääntöisesti perustua kuntien valtuustojen harkintaan ja vapaaehtoisiin
päätöksiin,”
lausunnossa myös todetaan.

Kokoomuksen
valtuustoryhmä kannattaa yksimielisesti kaupunginhallituksen esitystä
Jyväskylän kaupungin lausunnoksi ja on valmis tarvittaviin erityisselvityksiin
kaikkien seudun kuntien kanssa.

Arvoisat valtuutetut,
lopetan puheenvuoroni lainaamalla Keskustan puheenjohtajaa Mari Kiviniemeä: ”Tätä maata tulee rakentaa sopimalla, ei
repimällä
”.

0
jaakkoselin
Kokoomus Jyväskylä
Ehdolla kuntavaaleissa

Syntyperäinen jyväskyläläinen Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja.
Maakuntahallituksen jäsen ja maakuntavaltuutettu Keski-Suomen liitossa.
Suomen kuntaliiton valtuuskunnan jäsen Keski-Suomesta.
#yrittäjät #Jyväskylä #Kokoomus #keskisuomi #JKLvaltuusto

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu