Valtuustosopimus Jyväskylässä – mitä ja miksi?

Kesän aikana Jyväskylän valtuustoryhmät ovat neuvotelleet valtuustosopimuksen laatimisesta Jyväskylään. Neuvottelut päättyivät 24.9. koko vasemmistopuolen irtauduttua sopimuksesta. Vasemmistoliitto ja SKP olivat irtautuneet neuvotteluista jo aiemmin ja SDP hylkäsi sopimuksen kunnallisjärjestönsä kokouksessa 23.9.

Demareiden päätös käytännössä kaatoi koko valtuustosopimuksen, eli valtuuston suurin ryhmä vetäytyi vastuusta kun eteen tulivat talousasiat. Asiaa käytiin vielä läpi viiden valtuustoryhmän voimin, mutta todettiin että sopimuksen laatimiselle ei ole edellytyksiä vaikka kaikki nämä viisi ryhmää (Kokoomus, Keskusta, Vihreät, Kristilliset ja Perussuomalaiset) olisivatkin olleet valmiit hyväksymään sopimuksen. Asiaan liittyen annettiin myös yhteinen tiedote. Surullista oli, että useamman demarin henkilökohtaisten näkemysten mukaan sopimus olisi pitänyt laatia mutta kunnallisjärjestön kanta oli toinen.

Miksi valtuustosopimus olisi tarvittu?

Valtuustosopimuksen keskeinen sisältö liittyi kaupungin heikentyneisiin talouden näkymiin. Sopimuksessa linjattiin esimerkiksi investointitasoa tuleville vuosille, lähinnä eurotasolla. Eli arvioitiin mihin meillä on varaa. Nykyinen valtuusto laatii kuitenkin vielä talousarvion vuodelle 2013 sekä taloussuunnitelman tuleville vuosille. Joudumme siis ottamaan kantaa useisiin asioihin, joista lopullinen päätöksenteko on tulevilla luottamushenkilöillä ja tulevina vuosina. Uskallan myös väittää, että nykyinen valtuusto pakenee vastuusta mikäli se ei huomaa maailman ympärillä muuttuvan. Tämän vuoksi olisi ollut perusteltua allekirjoittaa sopimus jo nyt ja käynnistää talouden tervehdyttämistä entistä tavoitteellisemmin.

Neuvotteluilla haettiin uusia yhteistyön muotoja ryhmien kesken sekä yhteistä ymmärrystä talouden tilanteesta. Sopimuksen sitovuudesta myös linjattiin, että uusi valtuusto arvioi sen sisällön ja halutessaan päivittää sopimuksen. Etukäteen ei oltu sitomassa uusien valtuutettujen käsiä, vaan hakemassa suuntaa virkamiesvalmistelulle sekä pohjaa tulevan valtuuston yhteistyölle.

Mistä olisi sovittu?

Liitän loppuun viimeisen neuvotteluversion valtuustosopimuksesta, jota ei siis allekirjoitettu. Se on julkaistu 24.9. ryhmien yhteisessä tiedotteessa. Sopimuksesta on poistettu ennen lopullista muotoa monia kohtia eri ryhmien, esimerkiksi demareiden vaatimuksesta. Tämän jälkeen demarit hylkäävät sopimuksen ja haukkuvat sen ”hampaattomaksi”. Mielenkiintoinen toimintatapa.

Haluan kysyä, että mitkä kohdat sopimuksessa ovat sellaisia, joihin Jyväskylän vasemmistopuolueet eivät olleet valmiit sitoutumaan? Tai millä kohdilla uuden valtuuston käsiä sidotaan liiaksi?

VALTUUSTOSOPIMUS

Valtuustosopimuksen tarkoituksena on sopia keskeisistä periaatteista, joiden avulla turvataan kestävä kuntatalous ja sitä kautta kuntalaisten palvelut. Tavoite ei toteudu kerralla vaan tavoitteen toteuttamiseen tarvitaan yhteistä näkemystä ja toimenpiteitä pitkällä aikajänteellä.

Valtuustosopimus on allekirjoittaneiden valtuustoryhmien poliittinen sopimus, joka on voimassa päättyvän valtuustokauden sekä valtuustokauden 2013 – 2016 uusien valtuustoryhmien niin päättäessä. Sopimusta päivitetään syksyn 2012 kunnallisvaaleissa valittavan valtuuston aloitettua työnsä ja tarvittaessa vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä. Jyväskylän taloustilanne edellyttää toimenpiteitä, jotka liittyvät elinvoiman ja kilpailukyvyn edistämiseen, tulojen lisäämiseen ja talouden tasapainottamiseen, investointeihin, palvelujen tuottavuuden ja peruspalvelujen turvaamiseen sekä henkilöstöpolitiikkaan ja johtamiseen. Talouden sopeuttaminen ja siihen tarvittavat toimenpiteet valmistellaan laajempina toimenpideohjelmina, jotka hyväksytään valtuustossa.

Talouden toteutumista seurataan vertaamalla 10 tai 15 suurimman kaupungin talouslukuihin ja tilastoihin.
Yhteinen näkemys on siitä, että

 • Yritystoiminnan ja kolmannen sektorin toimijoiden toimintaedellytyksiä
  kehitetään tavoitteena työllisyyden merkittävä kohentuminen suhteessa vertailukaupunkeihin
 • Erityishuomio kohdistetaan nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen ja vaikuttavien toimenpiteiden löytymiseen
 • Kunnallisveroprosentti pidetään kilpailukykyisenä suhteessa vertailukaupunkeihin
 • Kaupungin talous tasapainotetaan siten, että viimeistään vuonna 2016 vuosikate on vähintään poistojen suuruinen eikä kokonaisvelka lisäänny
 • Käyttömenojen suhteellinen kasvu pidetään vertailukaupunkien keskitasossa
 • Talonrakennusinvestoinnit sopeutetaan seuraavan valtuustokauden aikana 80 Meuron investointiraamiin ja kunnallistekniikan – ja kadunrakennusinvestoinnit 50 Meuroon lisättynä maankäyttösopimus- ja investointituloilla. Sopeutus tehdään siten, että jo päätetyt tai käynnistyneet hankkeet toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. Mahdollisista vuokrahankkeista päätetään erikseen erityisperusteluin. Uusi valtuusto linjaa seuraavien vuosien investointiohjelman.
 • Laaditaan palvelustrategia vuoden 2013 aikana turvamaan ja ennakoimaan lisääntynyttä palvelujen tarvetta ja monimuotoisuutta. Valmistelutyö käynnistetään välittömästi.
 • Johtamista kehitetään suunnitelmallisesti ja esimiestyötä tuetaan henkilöstö- ja talousosaamisen parantamiseksi
 • Valtuustokauden alussa tehdään vastuualuekohtaiset tavoitetilat henkilöstömäärille. Henkilöstömäärän kehitys sidotaan asukasluvun kehitykseen
 • Poliittista johtamista kehitetään luottamushenkilöiden toimintaedellytysten parantamiseksi
0
jaakkoselin
Kokoomus Jyväskylä
Ehdolla kuntavaaleissa

Syntyperäinen jyväskyläläinen Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja.
Maakuntahallituksen jäsen ja maakuntavaltuutettu Keski-Suomen liitossa.
Suomen kuntaliiton valtuuskunnan jäsen Keski-Suomesta.
#yrittäjät #Jyväskylä #Kokoomus #keskisuomi #JKLvaltuusto

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu