Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro Jyväskylän talousarvion 2013 käsittelyyn

Arvoisat
valtuutetut.
Käsissämme
on viimeinen talousarvio, jonka käsittelemme ennen viestikapulan siirtoa
uudelle valtuustolle. Ehkä hyvä niin. Voimme toivoa, että tulevassa
valtuustossa löytyy meitä enemmän rohkeutta ja vastuullisuutta tarttua
odottaviin haasteisiin. Valitettavasti yhteistä tahtotilaa kaupungin talouden
tervehdyttämiseksi ei näkynyt, mistä esimerkkinä todettakoon
valtuustosopimuksen hylkääminen sekä huono sitoutuminen kaupungin
talousarvioon.

On helppoa
todeta nykyisen valtuustomme ongelma. Meiltä näyttää puuttuvan yhteinen
tahtotila, mihin suuntaan kotikaupunkiamme johdetaan. Vallalla on ajattelu,
että kaikki ongelmat voidaan hoitaa lisäämällä menoja eri tarkoituksiin ja jos
raha ei riitä, niin sitä kerätään lisää nostamalla veroja ja maksuja. Vähät kulurakenteen
kehityksestä. Nyt ei ole kyse edes merkittävistä menoleikkauksista vaan siitä,
miten menojen kasvu saadaan hallintaan ja vertailukaupunkien keskiarvoon.

Arvoisat
valtuutetut.
Jyväskylän
veroprosentti vuonna 1975 oli 16,5%. Se säilyi samana 14 vuotta, lukuun
ottamatta yhtä poikkeusta jolloin se oli jopa alhaisempi. Vuodesta -89 lähtien
veroprosentti oli 17% ja se säilyi sillä tasolla neljän vuoden ajan.

Kun maamme
joutui laman kouriin ja Jyväskylän työttömyysluvut kiipesivät lähes 30% tasolle,
jouduttiin kriisin hoitamiseksi myös veroja korottamaan vuonna -93. Verot
nostettiin 18% tasolle, missä ne säilyivät koko laman ja yli kymmenen vuoden
ajan kunnes 2002 noustiin 18,5% tasolle. Tällä myös uusi Jyväskylä lähti
liikkeelle ja loppu on meille tuttua historiaa.

Vuoden 1975
jälkeen ja ennen nykyistä valtuustokautta veroja on korotettu käytännössä kolme
kertaa. Nykyinen kaupunginvaltuustomme pääsee varmuudella historiaan, mikäli
pystymme samaan saavutukseen yhden ainoan valtuustokauden aikana. Hyvät
valtuutetut, jos kaupunginhallituksen äänestyspäätöksellä esittämä korotus
hyväksytään, on se jo kolmas veroprosentin nosto yhden valtuustokauden aikana.
Näin ei vain voi jatkua!

Kokoomuksen
valtuustoryhmä ei hyväksy esitystä nostaa veroja. Mikäli veronkorotuksiin
joskus päädytään, niin vastapainoksi pitää olla talouden tasapainottamiseen
tähtäävä valtuustosopimus tai ryhmien yhteinen linjaus, missä veroprosentin
korotus on viimeinen keino. Nykyisellä mallilla olemme saman tilanteen edessä
jälleen ensi vuonna, kuten jo vuosi sitten ryhmäpuheenvuorossa totesimme.

Hyvät
valtuutetut
Kokoomus
ymmärtää mainiosti, että kasvava kaupunki vaatii investointeja. Samaan tahtiin
kuin kuluvana vuonna meillä ei kuitenkaan ole varaa. Onneksi talonrakennuksen
investointitasoa on laskettu jo kaupunginjohtajan esityksessä, tällä on
merkittävä vaikutus velkaantumisen hillitsemiseen. Erityistä huomiota haluamme
kiinnittää lukuisiin päiväkoti-investointeihin lähitulevaisuudessa. Onko ne
kaikki todella tarpeen toteuttaa kaupungin omana työnä?

Peräänkuulutamme
myös, missä on tämän vuoden talousarvioon kirjattu palvelustrategia? Se, joka piti
valmistella kaupunginhallitukselle jo keväällä 2012? Ei kait voi olla niin,
että sitä viivytetään tarkoituksellisesti? Kulujen kasvun hillitsemiseksi
tarvitsemme kaikki palvelutuotannon vaihtoehdot käyttöön, sillä myös
lakisääteisiä palveluita voidaan tuottaa monella tavoin, myös yksityisen
toimesta. Ei voi olla niin, että ideologisista syistä jokin vaihtoehto tuottaa
palveluita suljetaan pois. Aivan olennainen asia on oman tuotannon kustannusten
läpinäkyvyys.

Arvoisat
valtuutetut
Kun
käsittelemme talousarviota, niin huomio pitää kiinnittää oikeisiin asioihin.
Eli valtuustoon nähden sitoviin määrärahoihin sekä toiminnallisiin
tavoitteisiin, joilla budjetointia ohjataan. Tämä käytäntö kasvattaa suuresti lautakuntien
vastuuta, kun ne päättävät käyttösuunnitelmista ensi vuoden osalta. Tämä oli
yksi keskeinen muutos budjettiprosessiin.

Kokoomuksen
valtuustoryhmä haluaa, että menolisäyksiä kaupunginjohtajan esitykseen tehdään mahdollisimman
vähän. Mikäli veroja päätetään korottaa, tulee lisätuotot kohdistaa
velkaantumisen vähentämiseen eikä käyttötalouteen.

Mikäli
mahdollista, lasten kotihoidon tuen kuntalisä ja omaishoidon tuki tulee
säilyttää sellaisina, että kustannuksia ei siirretä kotihoidosta laitoshoidon
puolelle. Se ei ole edes taloudellisesti perusteltua. Myös englanninkielisen
perusopetuksen lakkauttaminen olisi Jyväskylälle melkoinen takaisku.

Emme halua
lähteä huutokauppaan euroista, joita palveluiden järjestämiseen käytetään ensi
vuonna konserni huomioiden noin 1 miljardi. Haastamme kaikki ryhmät mukaan
tekemään entistä paremmassa yhteistyössä vastuullinen talousarvio.

0
jaakkoselin
Kokoomus Jyväskylä
Ehdolla kuntavaaleissa

Syntyperäinen jyväskyläläinen Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja.
Maakuntahallituksen jäsen ja maakuntavaltuutettu Keski-Suomen liitossa.
Suomen kuntaliiton valtuuskunnan jäsen Keski-Suomesta.
#yrittäjät #Jyväskylä #Kokoomus #keskisuomi #JKLvaltuusto

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu