Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro kuntauudistukseen Jyväskylässä 4.3.2013

Alla pitämäni Kokoomuksen Jyväskylän valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro kaupunginvaltuustossa 4.3.2013. Käsiteltävänä asiana oli Jyväskylän kaupungin lausunto kuntarakenneuudistukseen ja vastauksen anto VM:lle. Äänestyksen jälkeen lausunto hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

* * *

Arvoisat valtuutetut
On hienoa, että pääsemme käsittelemään varmasti merkittävintä asiaa josta nykyinen valtuustomme on tähän mennessä saanut tehdä päätöksiä.  Vaikka valtuustomme on vasta aloittanut työskentelynsä, ei itse käsittelyssä oleva asia suinkaan ole uusi vaan osa pitkää ja johdonmukaista päätösten ketjua.

Esimerkkinä tästä mainittakoon aiempi, Vanhasen I hallituksen vuonna 2005 käynnistämä keskustavetoinen PARAS-hanke, sekä siitä seurannut Jyväskylän kaupungin, maalaiskunnan ja Korpilahden strateginen yhdistyminen silloisen kuntaministerin Mari Kiviniemen asettaman erityisselvitysmiehen johdolla. Tätä työtä Kataisen hallitus on jatkanut kuntarakenteiden uudistamiseksi, luonnollisesti linjakkaammalla tavalla.

Valtakunnan hallitusohjelmassa mainitaan seuraavaa:” Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne.” Tähän Kokoomuksen valtuustoryhmän on helppo yhtyä. Mielestämme vahva peruskunta muodostuu luonnollisista työssäkäyntialueista ja antaa parhaat mahdollisuudet huolehtia kuntalaisten palveluista tai vaikkapa järkevästä kaavoituksesta. Vahva peruskunta tarjoaa myös parhaat mahdollisuudet toteuttaa ennaltaehkäisevää työtä kuntalaisen eduksi, kun kaikki toiminnot voidaan ajatella yhtenä kokonaisuutena toisiaan tukien.

Merkittäviä paikallisia päätöksiä asiaan liittyen ovat olleet Jyväskylän kaupunkistrategian yksimielinen hyväksyminen 22.3.2010. Strategiasta on luettavissa seuraavaa: ”Jyväskylän kaupunki on edelläkävijä kuntarakenteiden, kuntien yhteistoiminnan ja kaupunkipolitiikan uudistamisessa”. Lisäksi strategiassa todetaan, että ”kaupunki pitää itsellään perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen järjestämisvastuun.” Kaupunginvaltuusto on myös antanut edellisen kannanottonsa kuntarakenneuudistukseen 10.4.2012.

Kokoomuksen valtuustoryhmän mielestä on perusteltua, että nyt käsittelyssä oleva kaupungin lausunto pohjautuu edellä mainittuihin päätöksiin. Kaupunginhallituksen esitys on mielestämme hyvin linjassa aiemman päätöksenteon sekä Suomen hallitusohjelman kanssa.

Arvoisat valtuutetut
Käsittelyssä olevassa kaupungin lausunnossa on joitakin seikkoja, jotka on syytä erikseen mainita. Ensimmäiseksi haluan nostaa esiin kirjauksen kahden vahvan peruskunnan mallista, eli Jyväskylän ja Laukaan. Tämä linjaus on mielestämme perusteltu, sillä keskeisenä kysymyksenä lausunnossa ja mahdollisessa tulevassa erityisselvityksessä on Kuntauudistuksen raportissakin Jyväskylään liitetty tärkeä pohdiskelu:
Keski-Suomen osalta keskeiseksi kysymykseksi nousee myös se, kuinka turvataan Jyväskylän seudun asema valtakunnallisessa kilpailussa ja kuinka suureksi Jyväskylän kaupunkia voitaisiin kasvattaa ilman, että sen elinvoima kärsii.

Toisena nostan esiin kirjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelyistä. Kirjaukset ovat mielestämme kaupungin strategian mukaisia. Tiedostamme Jyväskylän vastuun maakunnan veturina ja olemme valmiit tekemään hyvää yhteistyötä koko maakunnan kanssa eri asioissa, myös sosiaali- ja terveyspalveluissa. Samalla meidän kaupunginvaltuutettujen tulee kuitenkin huolehtia myös jyväskyläläisen veronmaksajan edusta. Emme koe kaupunkilaisten eduksi, että siirtäisimme pois merkittävän määrän päätösvaltaamme tai rajaisimme sitä nykyisenkaltaisilla äänivaltaleikkureilla joita on käytössä esimerkiksi sairaanhoitopiirissä.

Kolmantena haluan huomioida kirjaukset aikatauluista. Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa, että teemme nopeita ja perusteellisia selvityksiä sekä perusteltuja ratkaisuja niiden pohjalta. Mielestämme kaiken tulisi olla osaltamme valmista jo vuonna 2015. Jatkuvat kuntarakennekeskustelut olisi mielestämme syytä hoitaa perusteellisesti ja kerralla pois päiväjärjestyksestä. Jyväskylän ja kaupunkilaisten saamien palveluiden kehittämiseen on voitava jatkossa keskittyä täysipainoisesti ilman jatkuvaa kuntarakennekeskustelua.

Neljänneksi todettakoon, että suhtaudumme positiivisesti uudenlaiseen vapaakuntakokeiluun. Tämä voi olla hyvä mahdollisuus ottaa käyttöön juuri meille sopivia toimintamalleja.

Arvoisat valtuutetut
Poliittisia päättäjiä moititaan usein siitä, että vaalien alla tehdyt lupaukset unohtuvat. Tämän vuoksi haluan palauttaa mieleenne, mitä Jyväskylässä Kokoomuksen vaaliohjelmassa on lukenut viime kunnallisvaaleissa:

”Jyväskylästä elinvoimainen kuntakeskus
Kokoomus pitää kuntarakenneuudistusta Suomessa välttämättömänä ja kannattaa vahvojen peruskuntien mallia. Suhtaudumme kriittisesti ylimääräisiin hallinnollisiin järjestelmiin, missä päätöksenteko viedään kauas kuntalaisista. Jyväskylälle tämä tarkoittaa sitä, että valtuustokaudella kaupunkiin voi liittyä pienempiä kuntia. Kokoomus kannattaa, että osallistumme kaikkiin tarvittaviin ministeriön nimeämiin erityisselvityksiin ja mahdolliset päätökset tehdään niiden pohjalta valtuustokauden aikana. Kokoomus pitää tärkeänä, että yhtään kuntaa ei saa jättää yksin vaan tarvittaessa olemme valmiita kantamaan myös kansallista vastuuta ja huolehtimaan Jyväskylän seudun vetovoimasta. Päätökset kuntarakenteesta tulee toteuttaa kerralla, jotta jatkuva ja vuosikymmeniä kestävä keskustelu saadaan kerralla päätökseen.”

Hyvät valtuutetut, Kokoomuksen valtuustoryhmä kannattaa yksimielisesti kaupunginhallituksen esitystä Jyväskylän kaupungin lausunnoksi ja on valmis tarvittaviin erityisselvityksiin kaikkien selvitysalueen kuntien kanssa. Haluamme edelleenkin olla rakentamassa yhteistä kotiseutuamme sopimalla, ei repimällä.

0
jaakkoselin
Kokoomus Jyväskylä
Ehdolla kuntavaaleissa

Syntyperäinen jyväskyläläinen Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja.
Maakuntahallituksen jäsen ja maakuntavaltuutettu Keski-Suomen liitossa.
Suomen kuntaliiton valtuuskunnan jäsen Keski-Suomesta.
#yrittäjät #Jyväskylä #Kokoomus #keskisuomi #JKLvaltuusto

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu