Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro Jyväskylän talousarvioon 2012

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro TA 2012 käsittelyyn
(Pidin puheenvuoron
kaupunginvaltuustossa 24.10.2011)

 

Arvoisat
valtuutetut

Jokainen
meistä on varmasti viime aikoina lukenut lehtiä ja katsonut uutisia. Kukaan
tässä salissa ei ole voinut välttyä havaitsemasta ja ymmärtämästä, että elämme parhaillaan
keskellä kansainvälistä talouskriisiä. Myös Suomen velkaantumista maamme
hallitus on, aivan oikein, lähtenyt hillitsemään.
Ikävä kyllä me täällä keskellä Suomea emme myöskään voi välttyä näiltä osin
kansainvälisiltäkin haasteilta, jotka vaikeuttavat Jyväskylän kaupungin talousarvion
laatimista ensi vuodelle.

Vaikeasta taloustilanteesta
huolimatta kaupunginjohtajan talousarvioesitys antaa kaupunkilaisille
ennätyssumman rahaa palveluiden tuottamiseen ja on voimakkaasti
peruspalveluihin suuntautunut. Esimerkkinä tästä sosiaali- ja
terveyspalveluihin sekä opetuspalveluihin ja varhaiskasvatukseen yhteensä käytetään
kaupunginjohtajan esityksessä lähes 600 miljoonaa €, kuin vertailun vuoksi kaupungin
verotuotot ovat vajaat 440 miljoonaa euroa. (sote
bruttomenot yli 403 M€, opetuspalvelut 186,6 M€ verotulot: n. 437 M€).

Voidaan
todeta, että pääosa kaupungin menoista kohdistuu täysin peruspalveluihin,
joista monet ovat ennaltaehkäiseviä sekä lakisääteisiä palveluita. Hyvä niin.
On kuitenkin muistettava, että yleensä lakisääteisessä palvelussa ei
määritellä, miten kyseiset palvelut pitää tuottaa ja tämän rakenteellisten
ratkaisujen tekemisen haluammekin nostaa esille ensi vuodelta. Ei voi vuosi
toisensa jälkeen mennä niin, että sosiaali- ja terveystoimen kustannuksiin
esitetään yhden veroprosentin suuruista nousua. On siis otettava käyttöön uusia
toimintamalleja ja lisättävä kuntalaisten valinnanvapautta lisääviä ratkaisuja,
kuten edistettävä palveluseteleiden käyttöä vaikkapa hammashuollon jonojen
purkamisessa.

Erityistarkasteluun
vuonna 2012 nostamme terveydenhuollon palvelut, joihin haluamme perehtyä
tarkoin. On syytä pyrkiä eroon kalliista väliaikaisratkaisuista, kuten
esimerkiksi keikkalääkäreiden käytöstä. Olemme sen sijaan valmiita
kilpailuttamaan kokonaisia terveyskeskuksia jos sillä voidaan turvata
kuntalaisille laadukkaat palvelut pienemmillä kustannuksilla, sekä saadaan apua
lääkäripalveluiden saatavuuteen. Kokoomus vaatii, että etenkin sosiaali- ja
terveyspuolella tuodaan näkyviin palveluiden yksikkökustannuksia. Näiden
pohjalta voidaan sitten tehdä päätöksiä että tehdäänkö joku palvelu omana työnä
vai ostetaanko se ulkoa. Erinomaisia esimerkkejä yksityisistä palveluista on
esimerkiksi keskusta-alueen kotipalveluiden kilpailutus, jonka
asiakastyytyväisyys on ollut erinomaista ja kustannukset madaltuneet
merkittävästi. Myös siivouspalveluiden kilpailutus on tuonut miljoonaluokan
säästöjä.

Jyväskylän
investointitahti on tällä hetkellä ennätyksellinen. Etenkin talonrakennuksen investointitahti
(n. 43 M€) on suurempi kuin mihin Jyväskylän kaupungilla on varaa. Jotta
ymmärrämme Jyväskylän velkaantumistahdin, niin se on syytä kääntää euroa /
sekunti tasolle. Tällä hetkellä se on noin 2,2 €/sekunti. Tämä ei voi jatkua
kovin montaa vuotta. Emme esitä menossa olevien kouluinvestointien sekä kuntien
yhdistyessä linjattujen hankkeiden pysäyttämistä. Näihin olemme sitoutuneet ja
terveiden koulutilojen saaminen meidän kaikkien yhteinen tavoite. Investointien
aiheuttama velkaantuminen on saatava alenemaan ja ainoa tapa on pienentää
investointien määrää suunnitelman mukaisesti vuodesta 2013 alkaen.

Vuosikatteen
talousarviossa olisi oltava yli 44 M€, kun se kaupunginjohtajan esityksessä on vain
11,5 M€. Tämä kattaa poistoista aivan liian vähän, vain 26,2%, kun vuonna 2010
oli yli 100%. Kokoomus myös ilmoittaa, että se ei ole valmis veroprosenttien
nostoon vuodelle 2011. Verojen korottamista ei voi tehdä joka vuosi, eikä edes
joka toinen vuosi. On pureuduttava rakenteisiin ja kuluihin.

Arvoisat
valtuutetut, Jyväskylä on tunnettu Suomen Ateenana. Kokoomus toivoo, että näin
on jatkossakin ja Jyväskylä tunnetaan positiivisesti koulutuksen, kulttuurin ja
sivistyksen kaupunkina. Emme halua, että ”Suomen Ateena” tunnetaan negatiivisessa
mielessä ennätyksellisestä velkamäärästään, tätä ristiä emme voi jättää
lastemme kannettavaksi.

0
jaakkoselin
Kokoomus Jyväskylä
Ehdolla kuntavaaleissa

Syntyperäinen jyväskyläläinen Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja.
Maakuntahallituksen jäsen ja maakuntavaltuutettu Keski-Suomen liitossa.
Suomen kuntaliiton valtuuskunnan jäsen Keski-Suomesta.
#yrittäjät #Jyväskylä #Kokoomus #keskisuomi #JKLvaltuusto

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu