Kokoomuksen Jyväskylän valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro 28.11.2011

Arvoisat valtuutetut.
Jyväskylän kaupungin talousarvio ensi vuodelle laaditaan
erittäin haasteellisessa tilanteessa. Maailma ympärillämme on melkoisessa myllerryksessä
ja on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta varautua kaikkiin niihin haasteisiin mitä
ensi vuosi voi tuoda tullessaan. Yksi asia kuitenkin on varmaa:
taloudelliset haasteet eivät ensi vuonna ainakaan
helpotu.

Kokoomuksen valtuustoryhmä ei ole tyytyväinen tämän
vuoden talousarvioprosessiin. Tästä esimerkkinä kaupunginhallituksen
talousarvioseminaari jouduttiin keskeyttämään kun budjettiesitystä ei saatu
valmiiksi. Tämä on harvinaista. Koemme myös, että kaikilta poliittisilta
ryhmiltä ei löytynyt tahtotilaa tunnustaa talouden totuuksia ja ryhtyä
tarttumaan niihin. Nyt ikään kuin harrastettiin meditaatiota, missä suljetaan pois
kaikki ulkoiset signaalit ja keskityttiin vain olemaan sekä tarrautumaan
nykyisiin rakenteisiin. Näin ei voi jatkua tulevina vuosina, sillä
vuosikatteemme on vain n. 15 M€ kun sen tulisi olla noin 45 M€. Meidän on siis uskallettava
lähteä talouden tervehdyttämisen tielle muutenkin kuin vain hinaamalla
veroprosenttia ylös vuosittain, kuten etenkin vasemmistoryhmät ovat halunneet
tehdä. Verojen korottamiseen tulisi turvautua vain jos muut tehdyt ratkaisut
eivät riitä. Nyt muita mahdollisia ratkaisuja ei edes haluttu harkita, mistä
olemme pettyneitä.

Hyvät valtuutetut
Koko talousarvioprosessi on uudistettava jo ensi
vuodeksi. Olemme käyttäneet, sekä varmasti käytämme myös tässä kokouksessa, aivan
liian paljon aikaa erilaisten tekstikirjausten käsittelyyn suurten asioiden
jäädessä liian pienelle huomiolle. Liekö osittain jopa poliittisen
tarkoitushakuisuuden vuoksi. Jatkossa meidän on keskityttävä nykyistä vahvemmin
valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja määrärahojen
käsittelyyn.

Kokoomusta on julkisuudessa syytetty ideologiseksi
yksityistäjäksi, joka haluaa vain lopettaa julkiset palvelut. Tämä on törkeä väite,
jota viljellään vain poliittisten tarkoitusperien vuoksi. Kokoomus on esittänyt
vaihtoehtoisia tuotantomalleja, joilla tähdätään parhaaseen mahdolliseen tapaan
tarjota kuntalaisille heidän tarvitsemiaan palveluita. Meille keskeistä on
kuntalaisten saama palvelu, eivät rakenteet millä palvelut on tuotettu.

Todistaaksemme, että tässä kaupungissa jotkut aivan
muut tuntuvat takertuvan ideologisesti joihinkin toimintamalleihin, Kokoomuksen
valtuustoryhmä kannattaa sdp:n Veijo Koskisen tekemää muutosesitystä liittyen
terveysasemiin sekä kaupunkistrategiaan.

Kokoomuksella on jatkossakin valmius tuottaa
terveyspalvelut nykyisellä mallilla lähes 100% omana työnä kuten nytkin, jos se
osoittautuu järkeväksi. Meillä on kuitenkin jatkossakin valmius tehdä rakenteellisia
muutoksia, mikäli ensi vuoden aikana laadittavat selvitykset osoittavat sen
olevan järkevää ja perusteltua. Toinen perustelu asian kannattamiselle on se,
että terveysasemia koskeva tekstikirjaus on talousarviokirjan kohdassa mikä ei
ole valtuustoon nähden sitova joten sen merkitys jäisi kuitenkin vähäiseksi.
Tällä haluamme edelleen kiinnittää huomiota siihen, miten ja millä vakavuudella
valtuusto tavoitteita asettaa.

Edellä mainituilla perusteilla kannatamme myös Veijo
Koskisen esittämiä tekstipoistoja keskitettyjen palvelujen kohtaan sivuille 83
ja 85.

Hyvät valtuutetut
Kaupunginhallituksen talousarvioesitys pitää
sisällään melkoisen määrän äänestyksiä, eli kyseessä on poliittinen kompromissi.
Lopputulokseen kaikki voivat olla yhtä tyytyväisiä tai tyytymättömiä asiasta
riippuen. Kokoomuksen valtuustoryhmä on valmis hyväksymään esityksen
käyttötalouden osalta sellaisenaan, sillä emme koe että suuri äänestyssirkus
valtuustossa parantaisi kuntalaisten palveluita. Korkeintaan kustannukset
veronmaksajille kasvaisivat merkittävästi.

Kokoomuksen valtuustoryhmä on myös sitoutunut
sovittuun investointiohjelmaan ja suunnitelmassa olevaan investointitason
hallittuun supistamiseen tulevaisuudessa. Ensi vuonna meidän on vielä
lunastettava esimerkiksi kuntien yhdistymisessä annetut lupaukset homekoulujen osalta
ja tämä selittää normaalia korkeamman investointitason. Ainoana muutoksena
investointiohjelmaan esitämme, että Liinalammin koulun investointia
aikaistetaan investointiohjelmassa yhdellä vuodella.

0
jaakkoselin
Kokoomus Jyväskylä
Ehdolla kuntavaaleissa

Syntyperäinen jyväskyläläinen Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja.
Maakuntahallituksen jäsen ja maakuntavaltuutettu Keski-Suomen liitossa.
Suomen kuntaliiton valtuuskunnan jäsen Keski-Suomesta.
#yrittäjät #Jyväskylä #Kokoomus #keskisuomi #JKLvaltuusto

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu