Jyväskylän johtamismalli on linjattava avoimesti

Uusi kaupunginvaltuusto joutuu kautensa alkupuolella ottamaan kantaa, millaisella johtamismallilla Jyväskylän kaupunkia viedään eteenpäin. Vaihtoehtoja on käytännössä kaksi. Kaupunginjohtajamalli tai pormestarimalli.

Jotkut maamme suurista kaupungeista ovat ottaneet tai ovat ottamassa käyttöönsä pormestarimallin. Tällaisia ovat esimerkiksi Helsinki ja Tampere sekä uutena Turku. Malli on käytössä myös muutamissa pienemmissä kunnissa, kuten Pirkkalassa.

Pormestari toimii eräänlaisena kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan yhdistelmänä, joka valitaan valtuutettujen keskuudesta valtuustokauden ajaksi. Erillistä kaupunginjohtajaa mallissa ei ole.

Kaupunginjohtaja valitaan virkaan valtuuston päätöksellä ja poliittinen johtaminen on eriytetty vaaleilla valituille luottamushenkilöille. Tähän malliin Jyväskylässä päädyttiin viimeksi, eikä pormestarimalli saanut kannatusta.

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 10.11.2014 (KV 10.11.2014/98) valinnut Timo Koiviston kaupunginjohtajaksi 1.5.2015 alkaen. Kaupunginjohtajan virka on määräaikainen ja määräajaksi on valtuuston päätöksellä asetettu kahdeksan (8) vuotta päättyen 30.4.2023.

Kaupunginjohtaja Timo Koivisto
Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto työtehtävissä.
Tässä tilaisuudessa tuli melko kriittistä palautetta kaupungin suunnitelmista, minkä vastaanottaminen kuuluu kaupunginjohtajan työtehtäviin.

Jyväskylässä ei ole ainakaan julkisesti käyty keskustelua siitä, millaisella mallilla on tarkoitus edetä kaupunginjohtaja Koiviston määräaikaisen kauden päättyessä. Puolueiden tulisi julkisesti ja ennen kunnallisvaaleja kertoa omat näkemyksensä asiaan.

Pidän mahdottomana ajatusta, että meillä siirryttäisiin pormestarimalliin kesken tulevan valtuustokauden. Mikäli pormestarimalliin joskus siirrytään, niin käytännön toteutus tulee aina olla valtuustokauden vaihteessa. Näin kuntalaiset voivat ottaa asiaan kantaa vaaleissa.

Henkilökohtaisesti olen kannattanut ja kannatan edelleen jatkoa kaupunginjohtajamallilla.

0
jaakkoselin
Kokoomus Jyväskylä
Ehdolla kuntavaaleissa

Syntyperäinen jyväskyläläinen Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja.
Maakuntahallituksen jäsen ja maakuntavaltuutettu Keski-Suomen liitossa.
Suomen kuntaliiton valtuuskunnan jäsen Keski-Suomesta.
#yrittäjät #Jyväskylä #Kokoomus #keskisuomi #JKLvaltuusto

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu