Demokraattisesti valittu hallitus – vai valta ay-liikkeellä ?

Tätä joudutan kysymään kun suomi on kohta selvitystilassa-jos EU:n vaatimia muutoksia ei saada aikaan.
Liikkumatilansa menettäneen hallituksien on ollut erittäin vaikea tehdä itsenäisiä talouspäätöksiä ja uudistaa Suomea.
Asiat valaistuvat erittäin hitaasti päättäjille maailman muutostahti suljetusta taloudesta ja omasta valuutasta on luonut kokonaan toisenlaisen pelikentän. Poliitikot eivät  ole pystyneet toteuttamaan muutoksia ennen kuin talous romahtaa lopullisesti, kuten Kreikassa.
Hallitukset ovat kukin vuorollaan lisänneet velkaa ennätysmäärin koska tarvittavia rakennemuutoksia ei olla saatu aikaan joten tässä syyttävä sormi voi osoittaa myös tupo neuvottelijoiden pöytään.
Hallitukset ovat 2008 alkaen ottaneet ”syömävelkaa” yli 100 miljardilla, siitä huolimatta BKT ei ole kasvanut – velka kyllä. Hallitukset 16 vuoteen mahtuvat käytännössä kaikki puolueet pääministeri Matti Vanhasen kakkos ­hallituksesta alkaen. Listalle mahtuvat myös Mari Kiviniemi (kesk), Jyrki Katainen (kok), Alexander Stubb (kok), Juha Sipilä (kesk), Antti Rinne (sd) ja siis Sanna Marin (sd).
Valtiovarainministereitä unohtamatta.
Lisäksi voiko hallitus ulkoistaa päätäntä valtaa SAK/jäsenjärjestöille koska devalvaatioiden ollessa poissa pelistä työmarkkinainstituutiomme ei ole pystynyt niihin käytännön sopimuksiin sekä vaatimuksiin joita eurojäsenyys asettaa ?
Talouden faktat ja rajat tulee aina esille, kun velaksi eletään näin on aina käynyt sekä mistä löytyy se raha/pääoma, koska nykyrakenteella velkaannumme yhä enempi.
Liittokierroksella Tupo 2007 liitot lähtivät kilpailemaan toistensa kanssa palkkojen nimelliskorotuksista, vaikka seurauksena olisi inflaation karkaaminen. Tällä kertaa työmarkkinapoliittisesti täysin impotentti hallitus vielä antoi inflatorisella finanssipolitiikallaan lentävän lähdön palkkainflaatiolle eikä kukaan huolehtinut kansantalouden kokonaisuuden edusta.
Nokian menestys loi aikoinaan valheellisen kuvan meidän kilpailukyvystä se oli hetken aikaa vain satumaista onnea. Nokian alamäki alkoi 2007 samaan aikaan kun Tupo ratkaisut tehtiin odotettua tulosta ei tullutkaan valtion talouteen.
Alettiin elämään velkataloudessa jossa seuraavien vuosien palkankorotukset vain lisäsivät velkaa, sekä perusturvan tasoa kestämättömälle tasolle.
Uutta kännykkä-Nokian kaltaista sampoa ei kenties koskaan Suomessa keksitä, mutta Ruotsin ja Tanskan perässä olisi pysyttävä. 
Suomi on pohjoismaisittain talouden surkimus. Velkaa on yli kaksi kertaa enemmän kuin Ruotsissa tai Tanskassa, ja heikolta näyttää myös tuottavuus.
Työtunteja painetaan täällä yhtä paljon kuin Ruotsissa ja lähes yhtä paljon kuin Tanskassa. Tästä huolimatta tulosta – sitä paljon puhuttua bruttokansantuotetta – syntyy verrokkimaissa aivan toisella tavalla.
Julkinen sektori on paisunut ylisuureksi suhteessa yksityiseen sektoriin. Olemme EU:n nettomaksaja ja tekemämme mittavat sitoumukset rasittavat taloutta. Olemme ylivelkaantunut kansantalous, jonka talous on polkenut paikoillaan 16 vuoden ajan. Olemme jääneet kaikilla talouden mittareilla jälkeen verrokkimaistamme..
Kun valtion menot ovat tuloja suuremmat, valtio velkaantuu. Eduskunta päättää velanoton tarpeesta ja määrästä valtion vuosittaisessa talousarviossa. Valtion velka on siis vielä kattamatta oleva, tulot ylittäneiden menojen määrä on tullut 16-vuoden ajalta
Ei voi puhua enää sopimusyhteiskunnasta kun julkista terveydenhoitoa ajetaan alas. Verot nousee asuminen ja eläminen kallistuu. Tämä on se hinta kun elintasoa on eletty velaksi. Eniten tästä kärsivät vähävaraiset. Talouden realiteetit on unohtunut aikaisimmilta hallituksilta Sak/ jäsenjärjestöiltä jotka ei näe koko suomen talouden kokonaisuutta mitä velalla eläminen tuo tullessaan.
Suomen nykymallinen työmarkkinamalli on epäonnistunut, työttömyys kasvaa ja leikkauksia joudutaan tekemään. Ihmiset on ajettu ruokajonoihin ja köyhyyden kierteeseen.
Valtiolta ovat rahat nyt loppuneet, velkaannutaan hirmuista vauhtia ja nykymenolla olemme joutumassa ulkomaisten velkojien holhoukseen!
Taloutemme on pysähtyneisyyden tilassa, työmarkkinamme on jämähtänyt “kivikautisiin” yleissitovuuteen ja TES-systeemiin, vaikka maailma ympärillämme muuttui rajusti nopean globalisaation ja teknologiavallankumouksen johdosta.
Suomen talous on 45%: sesti riippuvainen viennistä. Kaikille pitäisi olla selvää se, että vienti ohjaa meidän taloutemme kehitystä, emmekä siksi voi enää päättää asioitamme vain Suomen sisäisen sammakko-perspektiivin perusteella!
Ero muihin Eu :n Pohjoismaihin on syntynyt vuoden 2009 jälkeen, jolloin Suomen julkinen talous on joka vuosi ollut alijäämäinen.
.Meillä on ollut ulkoisessa toimintaympäristössä monia kielteisiä muutoksia, emmekä ole kyenneet sopeutumaan näihin. Syyttävää sormea voi osoittaa myös työmarkkinoille
Vuodesta 2008 lähtien on ihmetelty ja toivottu ihmettä. Ilman talouskuria ja talousreformeja toivotaan talouskasvua-sitä ei tullut mistään. EU-maiden niiden yli -60% BKT :sta syövät julkiset taloudet eivät ole kestäviä. Ongelmat näkyvät nyt koko Eu-alueella joka vaikuttaa myös suomen. vientiteollisuuteen, viennin romahtamisena.
SUOMI ylitti viime vuonna EU:n finanssipolitiikan säännöissä määritellyn 60 prosentin velkarajan, kertoo EU:n komissio. Joudumme pakosta sopeuttamaan muuten joudumme EU:n tarkkailuluokalle.
Nyt uskotellaan ihmisiä kuvittelemaan että heitä rangaistaan kun heille ei jaeta ilmaista rahaa jota ei ole olemassa. Velkaantuminen on uhka kansalliselle turvallisuudelle ,sekä lisääntyvälle syrjäytymiselle sekä väkivallan kierteelle mitä yhteiskunnassa tänä päivänä esiintyy- kaikki ei pysy mukana tässä ”hyvinvointi junassa ”
Olemme eläneet:
Ikään kuin olettaen, että ”hyvät päivät” palaisivat (happy days are here again -tyyliin) on otettu syömävelkaa, niin yksilö kuin yhteisötasollakin. On eletty oraitten päälle. Oraitten, joita ei ole edes kylvetty.
Presidentti Paasikivikin sanoi: ”Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku!”
VM:n budjettiehdotus vahvistaa peruskuvaa. Korkeammasta julkisesta velkatasosta tulee pysyvä asiantila. Ei ole realistista ennustaa, että velkatasoa tullaan alentamaan seuraavana vuosikymmenenä. Velkatason alentuminen vaatisi kasvuihmeen, jota ei näkyvissä.
JairiPalonen
Sitoutumaton Kokkola

Työura yksityinen sektori ay-aktiivina sekä luottamusmiehenä
Eläkeläinen 76 v kiinnostus yhteiskunnalliset asiat, liikunta harrastukset kalastus, marjastus sekä vapaaehtoistyö lähinnä ADHD/perheitten sekä nuorten ehkäisemistyössä.
2000-luvulla ADHD-liiton ray:n rahoittaman projektin puheenjohtajana kolme vuotta .
Vaikka tieto ja totuus voivat lisätä tuskaa, ennen kuin niitä oppii käsittelemään, ovat ne kuitenkin oikeudenmukaisen yhteiskunnan kehittymisen kannalta välttämättömyys ja samoin ainoa todellisen mielenterveyden lähde.
"mottoni älä ulkoista omaa ajatteluasi oman ajattelun ulkopuolelle "

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu