Nämä lämmittää Ilmastoa

Ihmisen tuottamat kasvihuonekaasut.(Luontohan tekee päästöt eri tavalla. Luonnossa ei ole jäteastioita. Luonto tekee tuotteet
niin, että jätteitä hyödynnetään käyttöön.)
Ihmisen kasvihuonekaasut:
Co2,CH4,N2o,HFC:t, PFC:t,SF6,NF3,NPE:t,torjunta-aineet, myrkyt vesistöissä
Fluoratut kaasut lämmittää ilmaa 23 000 kertaa paremmin kuin co2.Näitä fluorattuja kaasuja, ne onkin ihmisen teko.
Vaikka metaani lämmittääkin ilmaa paremmin kuin co2, niin fluoratut kaasut ovat paljon tehokkaampia lämmittämään. Näistä ei ilmaston
lämpenemistä vastustavat kirjoittele täällä blokeissa. Liekö saasteet ja päästöt arka asia heille, vai?
Lämpenemistä vastustavat voisivat lukea Toksikologia tiedettä, (ympäristö,ekosysteemit, kemikaalit ja terveys ,vesistöt)
Tärkeää oisi energian varastointi ja kuljetus, biohajoavat tuotteet. Yritykset ovatkin alkaneet pohtimaan uusia kemikaaleja.
Eli turha esittää, että ihminen teoillaan ei lämmittäisi ilmakehää. Varmaan yritykset ei halua tahallaan mitään pahaa.

Ihminen tekee päästöt ja saasteet monella tapaa monissa tuotteissa, kun lukee Toksikologia tieteen kertomuksia. Ei olekaan kyse yksin hiilidioksidsta. Kemikaaleja löytyy myös Jäämeren ekosysteemistä ja siellä elävistä. Jäitä sulaa ja lämpöä syntyy.Ilmaston lämmittäjiä on monenlaisia ilmassa, vesistöissä, maalla. Ihminen ei ole osannut tehä vielä paremmin tuotteita ja kulutusta. Päästöjä
pyritään alentamaan, koska nekin lämmittää ilmastoa ja kuormittavat. Maataloudessa ja puutarhoissa on siirrytty luomuun juuri ympäristön saasteiden ja terveyden takia.Asioita varmaan edelleen kehitetään joukkoälyn avulla kuten IPCC;n ajattelu, että joukkoäly on tehokkaampi saada tietoa yhteensä. Näin IPCC ajattelee vain ihmisen parasta oikeesti

Hyviä kirjoja:Walker:Principies of Ecotxicology
Crosby:Environmental Toxicology and Chemistry
Näitä kun ensin lukee, niin näkee miten myös ihminen teoillaan lämmittää ilmaakin ja muut ekotoksikologian kertomukset

Ilmaston lämpenemistä ei ratkaistakaan ihmisen osalta sillai, että jauhetaan vain hiilidioksidista ja vesihöyrystä tai jäistä. Ihmisen teot näkyvät ilmastossa ja ympäristössä. Ei tietenkään ole haluttu tekoja tehä tahallaan. Varmaan ei ole osattu paremmin tehä

Luonnolliset hiilidioksidit tarkottaa ilman päästöjä olevia eli ihmisen tekemiä päästöjä. Eihän niitä ihmisen päästöjä ollut edes Paavalin aikaan tehtynä luonnossa. Päästötän ilmoitetaan , milj t co2-ekv tai Gt….gigat.Luonto ei tee päästöjä kuten ihminen

JaliKarjalainen1

pohtii puutarhakasvien tauteja ja tuholaisia, ekologia, genetiikka, biologia, ympäristö,raamatun asiat,kasviorganologia,kasvianatomia,kasvifysiologia,kasviekologia,kasvipatologia,metsäpatologia

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu