Ongelmien ylläpito ei ratkaise ongelmia

Hyvän tekeminen – vaikuttaminen

On taas tullut se aika vuodesta, kun ihmiset haluavat tehdä hyvää, kaikkialla, ympäri maailmaa, myös Suomessa. Jouluna eriarvoisuus korostuu, mutta toisaalta hyväntekeminen saattaa juuri silloin myös jalostua. Tähän hyväntekemiseen liittyvät mm. erilaiset kampanjat, myyjäiset sekä joulukalenterit/-kortit jonkin tahon hyväksi. Jokainen pystyy auttamaan jollain lailla.

Niinpä ostin kadulla kauppaavalta henkilöltä värikkäät ja taidokkaasti piirretyt joulukortit ja  -kalenterin. Ostin ne ensisijaisesti nimenomaan kuvituksen ja ’VAIKUTTAMIS’ teeman vuoksi.

Kotiin päästyäni aloitin miettimään toden teolla vaikuttamista ja pintaan hiipi kiukun poikanen.

Meillä on Suomessa yksi ryhmä, jota kutsutaan ’yksimielisesti’ liikkuvaksi väestöksi. Tämä väestö koostuu pääosin Romanian ja Bulgarian romanivähemmistöistä. Tarkkaa lukemaa heidän määrästään ei taida olla kenelläkään. Todennäköistä kuitenkin on, että puhumme määrällisesti ennemmin sadoista kuin tuhansista, määrä myös vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Romanialaisia ja bulgarialaisia on Suomessa lähemmäs 6000, mutta kuinka moni heistä on Suomeen asumaan asettautunut  kyseisten maiden romanivähemmistöihin kuuluva, saattaa jäädä arvoitukseksi, määrä on hyvin pieni.

Itä-Euroopan romanien  kanssa on jo vuosia näkyvästi työskennellyt Diakonissalaitos yhteistyössä mm. muiden järjestöjen, seurakuntien ja kaupungin kanssa mm. erilaisin hankkein. Ja oikaisen jo tässä vaiheessa lukijoitani mahdolliselta väärinkäsitykseltä eli en moiti heitä ketään mistään, en vähimmässäkään määrin, vaan haluan, että kiinnitämme säännöllisin väliajoin huomiota ongelmien juureen, niiden todellisiin syihin.

Romaniasioiden hoidossa niin Suomessa kuin muallakin Euroopassa positiiviset ko. kansanryhmän elämään pidemmällä aikavälillä vaikuttavat parannukset kuten yhtäläisen ihmisarvon saavuttaminen, ihmisoikeuksien toteutuminen, tehdään tiedostamalla ongelmien syyt. Suomessa romaniasioiden hoidossa on mallia näyttänyt jo vuosikymmeniä toiminut Valtakunnallinen Romaniasiain neuvottelukunta/STM sekä kymmenet suomalaiset romaniyhdistykset ja paikalliset Romaniasiain neuvottelukunnat. Suomalaista tieto-taitoa on laajasti levitetty myös Eurooppaan jo 1990-luvulta lähtien. Paljon on silti vielä tehtävää Suomessakin, myös romaniyhteisömme sisällä.

Kertauksen vuoksi: Kaikkein suurin syy romanien huonoon asemaan on vuosisatoja kestänyt syrjintä, rasismi ja se, että heitä on järjestelmällisesti pidetty kaikkialla Euroopassa toisen luokan kansalaisina. Vuosisatojen aikana rakennettua eristystä, eristäytymistä yhteiskunnan ja yhteisön itsensä tahtomana, molemminpuolista luottamuksen puutetta ja väärinkohtelua ei korjata muutamassa vuosikymmenessä, ei edes yhden ihmisen elämän aikana.

Viha, pettymys, eriarvoisuus ovat äärimmäisen haavoittavia tiloja ja varsinkin kun ne ovat yli sukupolvien meneviä. Nyt olisi jo korkea aika aloittaa vauhdilla pyrkimykset tilanteen muuttamiseksi kaikkialla Euroopassa.

Meidän ei siis tarvitse enää selvittää mitkä ovat romanien yleiseurooppalaiset ongelmat. EU jäsenvaltioiden päättäjät tietävät ne varsin hyvin. Onko kyse  siis yhteisen tahtotilan puuttumisesta?

 

Mihin pitäisi vaikuttaa, onko ongelmille ratkaisua – halutaanko ratkaisua?

Suomen pitäisi haluta vaikuttaa vahvemmin siihen, että Itä-Euroopasta tulevien romanien ei tarvitsisi kulkea pitkin Euroopan isoja kaupunkeja kerjäämässä kaduilla (paikoitellen rikoksia tekemällä) kohottaakseen perheidensä elintasoa kotimaissaan – auttaisiko kansallinen kerjäämisen kieltävä laki? Kyllä/Ei

EUn tulee auttaa direktiiveillään ja valtioiden lainsäädännöllään jäsenmaidensa kansalaisia,  jotta he saisivat ihmisarvoisen elämän – sellaiset direktiivit ja lait ovat jo olemassa, mutta kuka niiden noudattamista valvoo, miten ja onko se riittävää?

Tarvitsemmeko suosituksia, joissa tuetaan romaniväestön liikehdintää paremman elämän perässä ympäri Eurooppaa jos ja kun tarkoituksena ei ole asettautua elämään uuteen maahan, vaan saada hetken apua pitkään jatkuneeseen tilanteeseen? Kyllä/Ei

  • Ratkaisu tulee etsiä EU jäsenvaltioiden yhdessä laatimilla Euroopan union tasolla erilaisilla integraatioon tähtäävillä strategialausunnoilla
  • EUn tulisi vaatia kaikkia jäsenvaltioitaan sitoutumaan toimimaan yhdessä toimenpidesuositusten mukaisesti
  • Maakohtaisten Romanipoliittisten ohjelmien teko yhdessä romaniväestön kanssa (toteutunut jo suureksi osaksi), mutta toimenpidesuositusten toimeenpano, valvonta ja resurssointi on puutteellista
janettegronfors

Ihmisiä, asioita, ilmiöitä ja yhteiskuntaa tutkaileva suomalainen omin ajatuksin ja mielipitein. Maailmankuvani on monen värinen ja monisyinen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu