Kokoomukselta maahanmuuttopoliittisia linjauksia, vastuuta ja velvollisuuksia lisää

Kokoomuksen eduskuntaryhmä esitti (yhdeksän kohdan listaa) muutoksia Suomen maahanmuuttopolitiikkaan uudessa kotoutusohjelmassaan. Kokoomus vaatii maahantulijoille pakollista kielikoulutusta sekä leikkauksia sosiaaliturvaan. Kokoomus laskisi sosiaaliturvan tasoa tiettyjen maahanmuuttajien kohdalla, mikä asettaa perustuslain näkökulmasta haasteita. Itse näkisin järkevämpänä toimena sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen esimerkiksi perustilin muodossa, joka olisi ihmistä toimeliaisuuttaan kannustavaa taustasta riippumatta. Perustili kattaisi työmarkkinatuen, peruspäivärahan ja opintorahan eikä aiheuttaisi näin ollen perustuslaillisia esteitä uudistuksen toteuttamiseksi.

Yhdeksän kohdan lista

Kokoomuksen maahanmuuttoehdotukset:

1. Lyhennetään (turvapaikkahaun) prosessit murto-osaan nykyisestä. Turvapaikkahakemuksille valitusaikoineen tulee asettaa käsittelytakuu eli lopullisen päätöksen tulisi valmistua käsittelytakuuajan sisällä.

2. Vapaaehtoisen paluun tuen tulee olla aikaisempaa monipuolisempaa palvelua, jotta negatiivisen turvapaikkapäätöksen saaneen henkilön kannattaa tarttua siihen. Nykyinen tuki on ollut liian hidas eikä riittävän motivoiva paluuseen.

3. Asetetaan pysyvän oleskeluluvan edellytykseksi työpaikka sekä riittävä kielitaito ja tuntemus suomalaisesta yhteiskunnasta.

4. Annetaan oikeus täysiin sosiaalitukiin vain työn tai pysyvän oleskeluluvan perusteella.  Työn tai toimeentulon on oltava sellaista, että voi osoittaa elättävänsä itsensä ja perheensä ilman yhteiskunnan tarjoamia sosiaalietuuksia.

5. Eriytetään maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten sosiaaliturva, kuten hallitus esitti 2016, mutta sitomalla se koulutukseen, kielitaitoon ja riittävään tuntemukseen suomalaisesta yhteiskunnasta ja arvoista. Ennen riittävää suomen kielen taitoa ja riittävää koulutusta sosiaalituet eli tässä tapauksessa kotouttamistuki olisi 80 prosenttia kantaväestön työttömyysturvan tasosta. Kun tavoitteet täyttyvät, myös 100 prosentin taso mahdollistuu.

6. Luodaan tukikatto. Kokoomuksen sisarpuolue Moderaatit on ehdottanut maahanmuuttajille 75 prosentin tukikattoa Ruotsin minimipalkasta. Haetaan Suomeen samankaltainen malli, joka suhteutetaan maahanmuuttajia usein työllistävien alojen (esimerkiksi kaupan alan) palkkatasoon sekä Suomen sosiaaliturvaan.

7. Otetaan käyttöön toimenpideohjelma erityisen heikossa työmarkkina-asemassa oleville maahanmuuttajanaisille. Esimerkiksi neuvoloissa kerrotaan maahanmuuttajaäideille näiden oikeuksista ja velvollisuuksista sekä suomalaisesta yhteiskunnasta ilman miehen läsnäoloa ja valvontaa. Vahvistetaan lasten osallistumista varhaiskasvatukseen, jotta he oppivat kieltä sekä saavat eväitä tulevalle koulupolulle.

8. Nimetään mentoreita, tukihenkilöitä ja tukiperheitä maahanmuuttajien tueksi, kuten opiskelijayhteisöissä ja yrityksissä.

9. Valitaan valtioneuvostoon työperäisestä maahanmuutosta, ulkomaisista opiskelijoista ja kotoutumisesta vastaava ministeri.

0
Jani Raespuro
Kokoomus Espoo

Olen vuonna 1983 syntynyt, avioliitossa ja perheeseen kuuluu myös kolme lasta. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri ja töissä olen lastensuojelussa sosiaalityöntekijänä.
Sähköposti: jani.raespuro.jr@gmail.com

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu