Maahan­muuttaja­naisten heikko työllisyys periytyy lapsille

Eva eli Elinkeinoelämän valtuuskunta arvioi julkaisussaan, että maahanmuuttajanaisten alhainen työmarkkina-asema siirtyisi eteenpäin heidän lapsilleen. Eva näkee syinä maahanmuuttajanaisten erityisen heikolle työllisyydelle Suomessa verrattuna muihin Pohjoismaihin olevan passivoiva työttömyysturva ja kotihoidontuki. Erityisen ongelmallinen maahanmuuttajanaisten kohdalla on kotihoidontuki, joka mahdollistaa lapsen hoitamisen kotona kolmevuotiaaksi asti. Muissa Pohjoismaissa yhtä pitkää hoitovapaata ei ole. Maahanmuuttajat käyttävät kotihoidontukea kantaväestöä useammin ja pidempään. Erityisen yleistä kotihoidontuen käyttö on pakolaistaustaisilla, ja myös hoitojaksot ovat heillä selvästi kantaväestöä pidempiä. Äitiys näyttää laskevan maahanmuuttajanaisten työllisyysastetta Suomessa taustamaasta riippumatta.

Lääkkeeksi tilanteen parantamiseksi Eva esittää kotihoidontuen poistoa sekä kotouttamissuunnitelman laatimista. Epäselvää on kenen vastuulle Suomessa on annettu koko kotouttamisprosessin käytännön työn toteuttaminen? Törmään tähän usein omassa työssäni lastensuojelussa. Näillä maahanmuttajataustaisilla asiakkailla, kun voi olla asiakkuudet lähes kaikissa kuntien tuottamissa palveluissa kuten esimerkiksi maahanmuuttajapalveluissa, sosiaalityön eri yksiköissä kuten lastensuojelussa etc. Olisi hyvä, että joku ottaisi kunnolla valvontaansa tämän kotouttamisprosessin, nythän tämä nykysysteemi imee resursseja eikä kukaan ota koppia. Lain mukaan vastuu on jaettu kunnan ja valtion kesken, jompikumpi voi ottaa koppia niin halutessaan ( ks. esimerkiksi Laki kotoutumisen edistämisestä 17 §).

Ja mitä tulee tähän kotihoidontuen poistoon, niin mielestäni pitäisi lähteä uudistamaan koko sosiaaliturvajärjestelmämme eikä pelkästään poistamaan yhtä tukea eli kotihoidontukea. Koko meidän sosiaaliturvajärjestelmämme passivoi maahanmuuttajia ja myös sosiaaliturvan varassa eläviä kantaväestöön kuuluvia yhtälailla jäämään kotiin. Meillähän on vielä näiden perustukien ohella nämä harkinnanvaraiset etuudet kuten täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, jotka passivoivat osaltaan jäämään enemmin kotiin kuin työhön tai opiskelemaan suomen kieltä. Lisäksi pitää myös muistaa, että nämä maahanmuuttajaperheet tulevat myös erilaisista kulttuureista ja taustoista, jotka eivät aina edesauta kotoutumista tänne Suomeen. Esimerkiksi Afrikan maista tulevien osalta monilla aikuisilla ei välttämättä ole taustalla mitään koulutusta. Jotkin pakolaistaustaiset ovat lähes täysin luku- ja kirjoitustaidottomia, jolloin kotouttamistyö on aika haastava lähteä tekemään. Lisäksi perhekunnat ovat monesti erittäin isolukuisia ja lastenkasvatus käytänteet ovat aivan erilaisia kuin täällä meillä Suomessa.  Joten ei ole ihme, että menee muutama sukupolvi, että nämä maahanmuuttajataustaisten perheiden lapset pääsevät käsiksi tähän suomalaiseen elämäntapaan.

 

Jani Raespuro
Kokoomus Espoo
Ehdolla kuntavaaleissa

Olen vuonna 1983 syntynyt, avioliitossa ja perheeseen kuuluu myös kolme lasta. Vapaa-aikani kuluu kuntosalilla ja lasten harrastuksissa. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri ja töissä olen lastensuojelussa sosiaalityöntekijänä. Olen ehdolla Espoon kaupunginvaltuustoon Espoon Kokoomuksen riveistä kuntavaaleissa 2021. Sähköposti: jani.raespuro.jr@gmail.com

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu