Puheenvuoroni kaivoslain uudistuksesta 15.9.2020: Ei kaivoksia Saamenmaalle

Arvoisat kuulijat ja kaivoslakityöryhmän jäsenet, kiitos puheenvuorosta.

Olen Janne Hirvasvuopio, Ei kaivoksia Suomen Käsivarteen -liikkeestä.

Ei kaivoksia Käsivarteen -liikkeellä on liki 40 000 ihmisen tuki takanaan. Viestimme on, että emme halua kaivosalan toimintaa Käsivarteen ja Saamenmaalle, jonka elinvoima perustuu puhtaaseen luontoon ja sen harkittuun sekä kestävään käyttöön.

Ensinnäkin huomautan, että on valitettavaa, ettei työryhmän esitys vastaa pääministeri Marinin hallitusohjelman kirjauksia, joiden mukaan kaivoslain uudistuksen lähtökohtana on ympäristönsuojelun tason parantaminen sekä paikallisten hyväksyttävyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen.

Hallitusohjelman mukaan kaivoshankkeissa tulee ottaa nykyisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla alkuperäiskansojen oikeudet huomioon.

Kaivoslain viideskymmenes pykälä määrittelee lupien epäämistä, jos toiminta olennaisesti heikentää saamelaisten edellytyksiä harjoittaa perinteisiä elinkeinoja tai ylläpitää saamelaiskulttuuria. Koska tätä laissa mainittua heikennystä ei ole määritelty missään, yhtäkään lupaa ei ole evätty lain perusteella. Lain kohtaan ei ole ehdotettu muutoksia.

Ehdotuksessa puhutaankin useassa kohtaa vastaavasti olennaisesta tai merkittävästä haitasta. On perusteltua, että nämä haitat määritellään tarkasti, jotta viranomaisen harkintavalta ei jää liian suureksi, kuten nykyisen lain kohdalla on käynyt.

Ehdotuksessa on myös muita ongelmia, joihin ei olla kiinnitetty huomiota. Esimerkiksi kullanhuuhdontalupia voidaan hakea vierekkäisiltä alueilta, jolloin alueiden kokoa koskevat määräykset voidaan kiertää. Tämä porsaanreikä on tukittava, jotta hallitusohjelman henkeä kunnioitettaisiin.

On myös selvää, että kaikki kaivostoiminta ja malminetsintä tulee kieltää Saamelaisalueella, luonnonsuojelualueilla, natura-alueilla, kansallispuistoissa ja erämaa-alueilla ja näistä alueista on tehtävä kaikelle kaivostoiminnalle niin sanottuja no-go -alueita. Suomesta on esimerkkejä, jossa malminetsintä on aiheuttanut ympäristövahinkoja tällaisilla alueilla. Tämä ei ole oikein.

Viimeiseksi haluan painottaa sitä, että koska kyseessä on kaivoslain kokonaisuudistus, nykyiset kirjaukset ovat pistemäisiä, kosmeettisia ja useissa kohdin jopa heikentävät ympäristönsuojelun tasoa hallitusohjelman vastaisesti.

Jos valmistelussa ei huomioida hallitusohjelman henkeä ja siinä asetettuja tavoitteita, lain valmistelu on palautettava uudelleen käsiteltäväksi niin, että myös kansalaisjärjestöt ovat työryhmässä paremmin edustettuina.

Lopuksi haluan osoittaa tukeni liikkeemme muiden edustajien, Pirita Näkkäläjärven, Minna Näkkäläjärven sekä Anni-Helena Ruotsalan näkemyksille ja esityksille. Kiitos.

 

JanneHirvasvuopio
Vihreät Espoo
Ehdolla kuntavaaleissa

Espoon kaupunginvaltuuston varavaltuutettu (vihreät).
Saamelainen valtio- ja oikeustieteilijä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu