Äärioikeiston ja äärivasemmiston yhteinen poliittinen perusta uuden suuren kansanpuolueen perustamiselle?

Äärioikeiston kynnyskysymykset/-vaatimukset

Suomi kuuluu suomalaisille. Suomen varallisuutta ei saa luovuttaa muille tahoille. Suomella ei ole velvollisuutta ratkaista muun maailman ongelmia. Suomessakin jokaisen suomalaisen pitää kykyjensä mukaan hankkia oma toimeentulonsa. Tukea annetaan vain niille, jotka eivät kykene pitämään itsestään huolta.

Äärivasemmiston kynnyskysymykset/-vaatimukset

Ihmisiä ei saa kohdella eri tavalla ihonvärin, kansallisuuden, etnisen taustan, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen tai muiden näihin verrattavissa olevien seikkojen perusteella. Ihmisiä ei saa riistää taloudellisesti. Yksittäiset ihmiset eivät saa rikastua toisten tekemästä työstä. Jokaisella pitää olla oikeus kokea osallisuutta ja jokaisesta pitää pitää huolta.

Voidaanko nuo vaatimukset yhdistää?

Tässäpä se tuhannen taalan kysymys. Ikuisena optimistina sanon, että voidaan. Mutta miten? Muutama välttämätön seikka seuraa välittömästi:

Maahanmuuttoa on rajoitettava. Mutta kriteerinä ei saa olla ihonväri, uskonto, etninen tausta tms. Ihmiset on nähtävä resursseina. Nykyisellä teknologialla yksi ihminen tuottaa enemmän kuin oman kulutuksensa verran. Miten ihmeessä ihmiset sitten eivät olisi resursseja? Vain siten, että heitä ei ole opetettu/sopeutettu/koulutettu järkevällä tavalla tai että heille ei ole annettu mahdollisuutta osallistua tuotantoon. Maahanmuuttoa rajoittavaksi tekijäksi muodostuu siis se, missä määrin maahanmuuttajia pystytään opettamaan maan tavoille.

Pääomien, tavaroiden, palveluiden ja työvoiman liikkuvuutta rajojen yli on kontrolloitava valtion toimesta.

Itse asiassa tuotantovälineet on otettava valtion omistukseen, jottei kukaan voisi rikastua toisten työllä. Yritysten voitot on otettava koko yhteiskuntaa hyödyttämään.

Osaavatko muka poliitikot hoitaa yrityksiä?

Eivät varmastikaan, mutta ei heidän tarvitsekaan osata. Yritysten omistaminen ja yritystoiminnan organisoiminen ja johtaminen ovat kaksi aivan eri asiaa. Toiminnan organisoimiseen ja johtamiseen palkataan sen alan ammattilaiset. Vain toiminnasta tulevan tuoton investoiminen jää poliitikkojen tehtäväksi. Ja tässäkin tehtävässä heillä on apunaan virkamiehet.

Periaatteellinen pointti populismia vastaan

Tämä uusi puolue ei olisi populistinen. Se ei lupaisi oikeuksia ilman velvollisuuksia. Päinvastoin. Puolue painottaisi kaikessa propagandassaan sitä, että mitään hyvää ei synny ilman että joku sen valmistaa. Ja koska kaikilla on oikeus vähintäänkin asuntoon, ruokaan, vaatteisiin, koulutukseen, terveydenhuoltoon ja kulttuuriin, kaikilla on myös oikeus ja velvollisuus kykyjensä mukaan osallistua näiden tuottamiseen. Siitä osallistumisesta tulee sitten sivutuotteena myös se osallisuudentunne: tunne siitä, että on tärkeä osa yhteiskuntaa ja kuuluu yhteen muiden ihmisten kanssa.

Ja koska kukaan ei saa rikastua toisten työllä, tuotantoa ei saa jättää yksityisomistuksessa ja markkinoiden ehdoilla toteutettavaksi. Kun tuotannon hedelmät menevät lyhentämättömänä koko kansan hyväksi, työntekoon tulee kuin itsestään toverillinen talkoohenki.

Mahdollisia esteitä, joita aavistan

Ensimmäinen este, jonka aavistan, on se, että monelle yksityisomistus on pyhä. Olipa se järkevää tai ei mutta se on pyhä, keskustelun yläpuolella.

Toinen este, jonka aavistan, on se, että tämähän haiskahtaa sosialismilta – ihan oikealta sellaiselta, eikä vain sosialidemokratialta. Eikö vaarana ole se, että USA tulee ”vapauttamaan” meidät pommittamalla meidät kivikaudelle? Kyllä, ilman muuta. Tai että YK asettaa meille talouspakotteita ihmisoikeusrikkomuksista kun emme enää salli sitä, että jotkut harvat rikastuvat toisten työllä. Kyllä, ilman muuta.

Jos vähän pidemmälle ajattelen, niin muitakin ongelmia tulee mieleen. Ajatellaanpa vaikka sitä, että kun Suomessa edelleen tarvitaan korkeasti koulutettua työvoimaa, niin se työvoima koulutetaan valtion kustannuksella (muutenhan vain varakkailla olisi käytännössä mahdollisuus kouluttautumiseen). Mutta jotta sitä koulutettua työvoimaa voitaisiin sitten hyödyntää suomalaisten hyväksi, pitäisi tietysti estää sen karkaaminen vaikkapa USA:aan rahastamaan osaamisellaan. Eli maasta poistumista pitäisi rajoittaa. YK laittaa taas lisää pakotteita ihmisoikeusrikkomuksista.

Tämmöinen aloite kuitenkin

Olen ollut huomaavinani, että yhä useampi alkaa kyllästyä populististen poliitikkojen tyhjiin lupauksiin oikeuksista, joihin ei liity vastaavia velvoitteita. On selvää, että jotta kaikilla olisi käytettävissään tietyt hyödykkeet, joidenkin pitää tuottaa ne työllään. Onko tosiaan ihmisoikeusrikkomus yhdistää nuo kaksi asiaa toisiinsa?

YK:n ihmisoikeuksien julistuksen mukaan jokaisella on oikeus siihen ja siihen ja siihen, mutta ketään ei saa pakottaa tekemään työtä. Todellako? Eikö se ole pakottamista, jos se jätetään markkinoiden näkymättömän käden hoidettavaksi? Jos vain köyhien pitää tehdä töitä mutta rikkaiden ei, niin eivätkö silloin kaikki ole tyytyväisiä? Ei, se on äärivasemmiston kynnyskysymysten/-vaatimusten vastaista, kuten yllä on esitetty.

Tosiasia on se, että joka maassa vallitsee työnteon pakko. Kysymys on vain siitä, millä mekanismilla ja periaatteella se pakko jaetaan yksilöiden kesken.

Kaipaan kommentteja viideltä taholta

Ne viisi tahoa ovat: äärioikeisto, äärivasemmisto, äärikeskusta, keskustaoikeisto ja keskustavasemmisto.

Laita toki kommenttiisi sen varsinaisen sisällön lisäksi arvio siitä, mihin noista luokittelisit itsesi kuuluvaksi. Minä kuulun äärivasemmistoon.

jannekejo

https://valtakunnantoisinajattelija.blogspot.com/

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu