Sananvapautta rajoitetaan, propaganda rehottaa ja demokratia on pelkkä illuusio

Lapsenuskonsa säilyttäneet sanovat pitävänsä nykyistä yhteiskuntajärjestelmää kaikista parhaana sillä perusteella, että he vastustavat sananvapauden rajoittamista ja propagandaa ja kannattavat demokratiaa!

Siis mitä?? Eivätkö he ole huomanneet, että juuri tässä nykyisessä(kin) yhteiskuntajärjestelmässämme sananvapautta rajoitetaan, propaganda rehottaa ja demokratia on pelkkä illuusio? Ei, ilmeisestikään he eivät ole sitä huomanneet ja siksipä heitä kutsutaankin lapsenuskonsa säilyttäneiksi.

 

Sananvapauden rajoittaminen

Meidän yhteiskunnassamme sananvapautta on rajoitettu monellakin tavalla.

Ensinnäkin laissa on säädetty tietynlaiset ilmaisut rangaistaviksi. Esimerkiksi alkoholin ja tupakan mainonta, kiihottaminen kansanryhmää vastaan sekä rikokseen yllyttäminen ovat rangaistavia tekoja. Nuo on säädetty rangaistaviksi, koska niiden kieltämisestä ajatellaan olevan vähemmän haittaa kuin olisi niiden sallimisesta. Niiden sallimisen ajatellaan vaarantavan ihmisten terveyttä ja turvallisuutta sekä yhteiskuntaa. Minusta tuo on ihan oikein oivallettu.

Toinen tapa rajoittaa sananvapautta juontuu paradoksaalisesti juurikin niinsanotusta tiedonvälityksen vapaudesta. Tuo vapaus tarkoittaa sananvapautta tiedotusvälineitä hallitseville tahoille. Nuo tahot päättävät, mitä tietoa tiedotusvälineet välittävät.

Ne tahot, jotka eivät hallitse valtamediaa, saavat sanansa kuuluville vain jos sanovat kutakuinkin samaa kuin sanoisivat valtamediaa hallitsevat tahot itsekin. Vaikka toisinaan jotain soraääniäkin julkaistaan, niitä julkaistaan hyvin vähän ja alibinomaisesti: ne jäävät neulaksi heinäsuovan alle, eikä suuri yleisö niitä koskaan löydä tai sitten unohtaa ne jo heti seuraavana päivänä.

Sananvapaus on ymmärrettävä vapautena tulla kuulluksi, jotta sillä olisi jotain merkitystä. Pelkkä sanomisen vapaus – ilman, että käytännössä kukaan kuulee – ei merkitse mitään. Tämäkin blogikirjoitus kyllä julkaistaan ja sen lukee muutamankymmentä ihmistä. Mutta tämänkin päivän aikana oleellisesti vastakkainen viesti kuullaan Suomessa valtamediasta miljoonien ihmisten korvin useita kertoja. Viestien perillemenosuhde on noin yhden suhde miljoonaan. Ja johtuuko tuo suhde siitä, että valtamedian viesti on suositumpi ihmisten keskuudessa? Ei, vaan kääntäen: valtamedian viesti on suositumpi, koska sitä toistetaan noin miljoona kertaa niin usein kuin vastakkaista viestiä.

 

Propaganda

Jos mainonnalla ei olisi vaikutusta, sitä ei tehtäisi eikä siitä maksettaisi.

Viestintä vaikuttaa ihmisiin. Jos se ei vaikuttaisi, ei sitä vaivauduttaisi tekemään.

Valtamedia muokkaa ihmisten maailmankuvaa enemmän kuin muu media – siksipä juuri valtamediaa kutsutaan valtamediaksi. Se asettaa yhteiskunnassa käytävän keskustelun aiheet. Ja se mistä ihmiset keskustelevat, määrää siitä, millainen ajatuskehikko ihmisille kehittyy. Ja kuten tiedämme, ajatuskehikon ulkopuolelle meneminen on vaikeaa.

Ihmiset kaiuttavat somessa toisilleen sitä mitä valtamedia tarjoilee. Kotona vanhemmat ja koulussa opettajat kasvattavat lapsia siihen uskoon, joka noilla kasvattajilla itsellään on ja joka ei suinkaan ole valtamediasta riippumaton.

Kukaan ei kasva eikä elä tyhjiössä. Meidän jokaisen maailmankuvan muodostumiseen on vaikuttanut se viestintä, mitä olemme elämämme aikana vastaanottaneet. Kukaan ei muodosta mielipiteitään täysin itsenäisesti, vaan niiden mielipiteiden muodostumiseen vaikuttaa mitä suurimmassa määrin se mitä uskomme muiden ajattelevan asioista. Useimmat haluavat uskoa samalla tavalla kuin enemmistö; se on ihmiselle luontaisen laumaeläinominaisuuden ilmentymä. Se, että ihminen on laumaeläin, on tosiseikka, joka ei häivy sillä, että sitä kutsutaan erinäisillä pilkkanimillä.

 

Demokratia?

Kun otamme huomioon, että kenelläkään ei ole täysin itsenäisiä mielipiteitä, niin mitä silloin tarkoittaa demokratia? Kun vaaleilla mitataan, mitkä näkemykset ovat suosituimpia, niin tuleeko silloin lopultakaan mitatuksi mitään muuta kuin se, minkä näkemysten levittäjillä on käytössään tehokkain propagandakoneisto?

Lapsille opetetaan illusionaarista kuvaa demokratiasta: että jokaisella olisi muka itsenäiset mielipiteet asioista ja sitten äänestämällä katsotaan, mikä mielipide on suosituin. Tuolta illuusiolta putoaa kokonaan pohja pois kun ymmärrämme, että täysin itsenäisiä mielipiteitä ei ole olemassa ja että ihmisten mielipiteisiin voidaan vaikuttaa ja vaikutetaan jatkuvasti käynnissä olevalla propagandalla.

 

Lue myös samaan aiheeseen liittyvät aiemmat tekstini:

Propagandateoria kertoo, miksi suhteellinen köyhyys vaarantaa yhteiskuntarauhan

Moderni propaganda perustuu pääasiassa faktoihin

Jatkuva uutistulva ehdottoman tärkeää propagandan onnistumiselle

Arvostakaamme vaimojamme ja tyttäriämme!”

Niinkauan kun et liiku, et huomaa kahleitasi

Herrojen elkeet tarttuvat renkiin — kohti laukkaa vaaliuurnaa

jannekejo

Toisinajattelija. Blogiin on turha kirjoittaa sellaista minkä voi lukea valtamediastakin. Jos en päivän aikana ajatellut yhtään uutta ajatusta tai muotoillut vanhoja ajatuksia helpommin ymmärrettävään muotoon, pidän päivää hukkaan heitettynä. Pentti Linkolan poismenon jälkeen kutsun itseäni valtakunnantoisinajattelijaksi. Jos parempi toisinajattelija ilmaantuu, luovun ilosta kiljuen tästä tittelistä. https://valtakunnantoisinajattelija.blogspot.com/ Kirjoitukseni ovat valmiiksikeskusteltuja: olen käynyt niihin liittyvät keskustelut läpi päässäni jo ennen kirjoituksen julkaisemista. Sen takia en viitsi noita keskusteluja enää julkaisemisen takia toistaa edes yhdessä muiden kanssa. Niinpä olenkin estänyt kommentoinnin. Jos jollakulla on sellainen tunne, että hänellä on jotain mielenkiintoista sanottavaa blogitekstini aiheesta, hän voi vapaasti kirjoittaa siitä omaan blogiinsa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu