Älkää hävittäkö asuntojamme Malmin lentokentällä – tämä lakialoite on hyvä, ihmisetkin saavat lentää sähkökoneilla!

Älkää hävittäkö asuntojamme Malmin lentokentällä – tämä lakialoite on hyvä, ihmisetkin saavat lentää sähkökoneilla!

– En ole missään muualla Suomessa nähnyt niin suuria perhosmääriä

Jos uhanalaisilla eläinlajeilla olisi ääni, näin toteaisivat äärimmäisen uhanalainen ja erityisesti suojeltu heinäkurppa, erittäin uhanalainen viheryökkönen, rauhoitettu korvayökkö ja tiukasti suojeltu liito-oravakin sekä lukematon joukko Helsingin rakentamistoiminnan vuoksi uhanalaisia eläinlajeja. Näin sanoo myös yksi Suomen johtavista perhostutkijoista. Hyönteisten poikkeuksellisen suuret yksilömäärät kertovat ekosysteemin elinvoimaisuudesta. Nyt nämä luontoarvot on ymmärretty myös eduskunnassa, missä on 26.5.2021 jätetty 56 kansanedustajan allekirjoittama lakialoite (LA 22/2021 vp) laiksi Sipoonkorven kansallispuiston alueen laajentamisesta Malmin lentokentän, sen niittyjen ja ympäristön alueilla.

Lakialoite suojelee luonnon ja mahdollistaa sähköisen lentämisen kehittymisen

Malmin lentokentän luonnon moninaisuus on monille paradoksaalista. Ihmisen toiminta on kuitenkin synnyttänyt alueen, jolla lukuisat uhanalaisten niittyluontotyyppien lajit ovat löytäneet turvasataman. Malmin lentokentän luontoarvoista keskeisin on erittäin uhanalainen, mutta elinvoimainen ja laaja niittyekosysteemi. Malmin lentokentällä on myös erittäin uhanalaisen viheryökkösen elinvoimainen kanta, ja se on arvokas muutonaikainen levähdysalue ja koti äärimmäisen uhanalaiselle ja erityisesti suojellulle lintulajille heinäkurpalle. Lisäksi Malmin lentokentän alue tarjoaa runsaiden hyönteismäärien vuoksi erinomaisen ruokailualueen rauhoitetuille lepakoille ja Malmin arvokkaissa reunametsissä tavataan säännöllisesti liito-oravia. Rakentamistyö uhkaa myös Malmin lentokentän alueelta lähtevän Longinojan meritaimenkantaa. Tämä tuho halutaan estää nyt esitetyllä lakialoitteella.

Malmin lentokentän luontoarvoihin voi tutustua katsomalla asiaa esittelevän biologin ja hyönteistutkijan Jaakko Kullbergin esitelmävideon, jossa todetaan Malmin lentokentän niityistä “En ole missään muualla Suomessa nähnyt niin suuria perhosmääriä”. Katso esitelmävideo 21 min: https://www.facebook.com/watch/?v=4193601634018280

Lakialoitteen tarkoituksena on suojella Malmin lentokentän luonto ja suunnata lentotoimintaa sähköiseen lentämiseen ja uusiutuvilla polttoaineilla toimiviin lentokoneisiin. Aloite on hyvä, sillä ihmisten asunnot on mahdollista tehdä pääkaupunkiseudulla muualle, missä ei tuhota uhanalaista niittyluontotyyppiä ja lajiesiintymiä. Samalla alueelle jää myös ihmisten kannalta hyvä ja ekologista kehitystä palveleva käyttötarkoitus.

Lakialoitteen allekirjoitti 56 kansanedustajaa

Lakialoitteen on allekirjoittanut 56 kansanedustajaa. Ensimmäisinä allekirjoittajina Eva Biaudet (rkp) sekä muun muassa Sari Essayah (kd), Timo Heinonen (kok), Mari Rantanen (ps), Ari Torniainen (kesk), jotka ovat koonneet kansanedustajia aloitteen taakse. Alla eduskuntapuolueiden osallistuminen allekirjoittaneiden suhteellisen määrän mukaisessa järjestyksessä. Jäljempänä kaikki allekirjoittaneet kansanedustajat. Alle lasketuissa prosenteissa on huomioitu puuttuvina puolueiden ministerit sekä eduskunnan puhemiehistöön kuuluvat, sillä he eivät yleisesti ottaen allekirjoita kansanedustajien aloitteita.

KD 100 %, (5/5)
RKP 87,5 % (7/10)
PS 75,7 % (28/38)
KESK 40,0 % (10/31)
KOK 13,2, %,  (5/38)
LIIKE NYT 0 %
VAS 0 %
VIHR 0 %
SDP 0 %

Helsingissä äänestävien luontoihmisten ja muidenkin kannattaa nyt todella miettiä, ketä he äänestävät. Tässä on selkeä äänestysohje: äänestä niitä puolueita ja ehdokkaita, jotka ymmärtävät suojella tämän korvaamattoman luontokohteen. KD, RKP, PS ja KESK ovat selvästi eniten Malmin lentokentän ja sen luonnon puolella. Vihreät, Vasemmisto ja SDP sekä osa kokoomuksesta ovat sitä vastaan. Erityisesti vihreiden agenda on hämmentävä, sillä se näyttää olevan aivan muu kuin uhanalaisen luonnon suojelu Helsingissä. Vaikka puolueen 2021 kuntavaaliohjelmassa luvataan ”ei kaavoiteta rakentamista uhanalaisten luontotyyppien tai lajiesiintymien päälle”, he ovat kuitenkin Helsingin valtuustossa voimakkaasti ajaneet rakentamista Malmille.

Helsingin kaupungin luontoa koskevat muut hyvät toimenpiteet eivät mitenkään korvaa Malmin lentokentän 100 hehtaarin ja erittäin elinvoimaisen niittyekosysteemin tuhoamista.  Kaupungin muut luontotoimet ovat erittäin hyviä asioita, mutta ovat kuitenkin vain piperrystä Malmin lentokentän ja sen niittyluonnon suojelemisen rinnalla. Malmin lentokentän laajat niittyalueet ja luonto ovat korvaamattomia. Niitä ei tarvitse tuhota, sillä ihmisten tarvitsemat asunnot voidaan rakentaa muualle pääkaupunkiseudulle.

Lakialoitteen menestyessä kiittävät Malmin uhanalaiset lentävät eläimet, sillä ne saavat säilyttää kotinsa. Lentotoiminnan kehittäminen ekologisemmaksi on varmasti myös erittäin tärkeä asia. Helsinkiläinen, sinun kannattaa varmistaa Malmin lentokentän ja luonnon suojelu äänestämällä oikein kuntavaaleissa. Tarkista ehdokkaasi kanta osoitteessa: https://malmivaalit.fi/.

Muista äänestää ja äänestä oikein!

Janne Ropponen
Kauppatieteen tohtori, luontoharrastaja

JK. En ole ehdolla minkään puolueen listalla, enkä ole minkään puolueen jäsen.

 

Lakialoite esittää Malmin lentokentän ja sen niittyalueiden liittämistä 5 km päässä sijaitsevaan Sipoonkorven kansallispuiston alueeseen. Aloite myös suuntaa lentotoimintaa sähköiseen lentämiseen ja uusiutuvilla polttoaineilla toimiviin lentokoneisiin. Lakialoitteeseen voi tutustua osoitteessa:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_22+2021.aspx

 

Kuvat:

Malmin lentokentän niityt, Petri Asikainen

Viheryökkönen, Ilari Lehtonen

Heinäkurppa, Pertti Rasp

Korvayökkö, Petri Asikainen

Liito-orava, Benjam Pöntinen

 

+7
JanneRopponen
Hirvensalmi

Koulutukseltani olen kauppatieteiden tohtori ja lentäjä. Olen myös luontoharrastaja ja Malmin luonnon ystävä. Kannatan avustustoimintaa kehittyvissä maissa sekä sähkölentokoneiden ja ekologisen teknologian kehittämistä tukemaan ilmastotyötä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu