Ketkä poliitikot välittävät heinäkurpasta – Malmin lentokentän niityillä tavattavasta äärimmäisen uhanalaisesta linnusta?

Äärimmäisen uhanalaista ja erityisesti suojeltua heinäkurppaa tavataan säännöllisesti Malmin lentokentän niityillä. Kuva Pertti Rasp.

Ketkä poliitikot välittävät heinäkurpasta – Malmin lentokentän niityillä tavattavasta äärimmäisen uhanalaisesta linnusta?

  • Heinäkurppa viihtyy Malmin lentokentän 100 hehtaarin niityllä
  • Mitkä puolueet ovat hävittämässä erityisesti suojellun heinäkurpan esiintymisalueen?
  • Voimmeko luottaa Malmin lentokenttää puolustaviin puolueisiin?
  • Vihreä puolue missä ovat teot?

Malmin lentokentän niittyalue on äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu luontotyyppi​. Se on avoin, kosteapohjainen ja aurinkoinen aromainen niitty, joka niitetään säännöllisesti, joten se ei kasva umpeen pensaikkoiseksi. Valtaosan kentästä kattaa noin 100-hehtaarinen niitty. Kaikki niittyluontotyypit ovat Suomessa erittäin tai äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltuja luontotyyppejä. Kokonaisuutena Malmin lentokenttä ympäristöineen on monipuolinen luontokokonaisuus, jonka avoimia niittyjä reunustavat lehti- ja sekametsät sekä kosteikot. Tämän uhanalaisen luontotyypin suojelemista varten on 26.3.2021 laadittu lakialoite, johon kootaan kansanedustajien nimiä. Tutustu Malmin lentokentän ja sen luonnon suojelevaan aloitteeseen tästä.

1. Heinäkurppa viihtyy Malmin lentokentän 100 hehtaarin niityllä

Malmin lentokenttäalueen niittyjen kasvillisuus ylläpitää yksilölukumäärältään erittäin runsasta hyönteispopulaatiota, mistä johtuen alueella on myös runsas linnusto, ja lentokenttäalue toimii uhanalaisten lintujen muuttolevähdyspaikkana. Erityisesti Malmin lentokenttä on tärkeä kuvan uhanalaiselle linnulle heinäkurpalle. Malmin lentokentän alueen kosteapohjainen niitty on valtakunnallisesti arvokas muutonaikainen levähdyspaikka heinäkurpalle, joka on äärimmäisen uhanalainen ja erityisesti suojeltava EU:n lintudirektiivin liitteen I laji. Pitkään jatkuneissa syyskartoituksissa lajia on tavattu vuosittain, enimmillään 12 yksilöä syyskuussa 2015. Lajin suurimmat levähtäjämäärät Suomessa tavataankin juuri Malmilla. Laji on myös rengastettu kentällä syyskuussa 2019, mikä on kautta aikain ensimmäinen Helsingissä.

2. Mitkä puolueet ovat hävittämässä erityisesti suojellun heinäkurpan esiintymisalueen?

Valittavasti enemmistö Helsingin poliitikoista ei tunnu välittävän luontoarvoista eikä heinäkurpasta. Malmin lentokentän rakentamisesta ja niittyjen tuhoamiseen johtavista suunnitelmista kyseenalainen kunnia kuuluu eniten vihreille, vasemmistoliitolle, sosialidemokraateille ja suurimmalla osaa kokoomusta. He ovat hävittämässä heinäkurpan esiintymisaluetta kaavoittamalla alueen rakentamiseen.

Ehdotan kaikille lukijoille, että laitatte ystävällisen, mutta tiukan viestin kansanedustajallenne, että mitä ihmettä teidän puolueenne on tekemässä Helsingissä. Paitsi, että Malmin lentokentän Tattarisuolle rakentaminen tuhoaa Luonnonsuojelulain vastaisesti uhanalaisen luontotyypin ja uhanalaisten eläinlajien esiintymisalueita se samalla hukkaa veronmaksajien varoja. Miksikö? No siksi, että valtion asuntotuotannon tukemiseen tarkoitetut verovarat riittäisivät paljon suuremman asuntomäärän rakentamiseen, kun asunnot tehdään paremmalle rakennusmaalle. Suopohjaiselle maalle rakentaminen on yksinkertaisesti vain tyhmää, kun pääkaupunkiseudulla löytyy parempaakin rakennusmaata.

3. Voimmeko luottaa Malmin lentokenttää puolustaviin puolueisiin?

Malmin rakentamista ovat vastustaneet keskusta, kristillisdemokraatit, perussuomalaiset ja ruotsalainen kansanpuolue sekä osa kokoomusedustajista. Neljä puoluetta on luvannut puolustaa Malmin säilyttämistä jatkossakin, ja he ovat myös nostaneet esiin Malmin lentokentän luontoarvoja. Nyt meillä on mainio tilaisuus katsoa pitävätkö nämä puolueet lupauksensa.

Voimme laskea lupausten pitämisen luotettavuusprosentin näille puolueille sen perusteella, kuinka moni heidän kansanedustajista allekirjoittaa Malmin niittylaki -aloitteen. Kaikkia heitä on pyydetty allekirjoittamaan Malmin lentokentän ja sen luontoarvot suojeleva lakialoite ja heitä on muistutettu puolueen lupauksesta. Saapa nähdä miten tässä käy. Tällä kertaa näistä asioista puhutaan juuri ennen kuntavaaleja.

4. Vihreä puolue missä ovat teot?

Eniten selitettävää on kuitenkin vihreällä puolueella, jonka kuntavaaliohjelmassa 2021 lukee sanatarkasti “Ei kaavoiteta rakentamista uhanalaisten luontotyyppien tai lajiesiintymien päälle”. Mutta mitä puolue tekee Helsingissä? Se on kaavoituspäätöksillään määrätietoisesti tuhoamassa heinäkurpan esiintymisalueen ja kaikkea sitä, mitä nyt esitetyssä Malmin niittylaki -aloitteessa yritetään suojella. Tämä on täysin käsittämätöntä, sillä luontoarvot ovat kyllä olleet tiedossa helsinkiläispoliitikoilla jo pitkän aikaa. Väistämättä on ajateltava, että ainakin Helsingin vihreillä on vain puhetta luonnonsuojelusta, mutta ei tekoja.

Toivottavasti vihreä puolue, vasemmistoliitto, sosialidemokraatit ja kokoomus tekevät täyskäännöksen tässä asiassa ja myös heidän kansanedustajansa laittavat kaikki nimensä Malmin niittylakialoitteeseen. Voimme teille kaikille laskea prosentin, minkä verran puolueenne välittää heinäkurpan elinalueen säilyttämisestä, ja kuinka moni kansanedustajistanne allekirjoittaa lakialoitteen Malmin lentokentän ja sen luonnon suojelemiseksi. Meille äänestäjille selviää puolueenne suhde luontoon juuri sopivasti ennen vaaleja. Tällä kertaa voimme tarkastella asiaa puolueenne tekojen perusteella, eikä vain sen mukaan, mitä vaalihumun tiimellyksessä sanotaan ja mitä puolueen vaalijulistukseen on juhlavasti kirjoitettu.

 

+2
JanneRopponen
Hirvensalmi

Koulutukseltani olen kauppatieteiden tohtori ja lentäjä. Olen myös luontoharrastaja ja Malmin luonnon ystävä. Kannatan avustustoimintaa kehittyvissä maissa sekä sähkölentokoneiden ja ekologisen teknologian kehittämistä tukemaan ilmastotyötä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu