Malmimyönteiset puolueet koetuksella – pidetäänkö 2019 vaalilupaukset?

Uhanalaisten niittyluontotyyppien suojelun lisäksi Malmin niittylaki -aloite esittää sähköisen lentämisen tukemista. Malmin lentokentällä on 100 hehtaaria uhanlaisia niittyjä. Kuva Ilkka Lyytikäinen.

Malmimyönteiset puolueet koetuksella – vuoden 2019 vaalilupauksista pidetään kiinni 

  • Malmin lentokentän niittylaki säilyttäisi uhanalaisen luonnon ja mahdollistaisi sähköisen lentämisen kehittämisen
  • Malmimyönteiset puolueet: Lentokenttä säilytettävä ja ekologista ja sähköistä lentämistä on tuettava
  • Pitävätkö KD, KESK, PS ja RKP lupauksensa? Tässä vaiheessa näyttää erittäin hyvältä.

1. Malmin lentokentän niittylaki säilyttäisi uhanalaisen luonnon ja mahdollistaisi sähköisen lentämisen kehittämisen

Malmin niittylaki -aloite suojelisi Malmin lentokentän erittäin uhanalaiset niittyluontotyypit rakentamiselta. Suomessa kaikki niittyluontotyypit on luokiteltu erittäin tai äärimmäisen uhanalaiseksi luontotyypeiksi. Tiedämme, että Malmin lentokentän 100 hehtaarin niittyjen kasvillisuus ylläpitää yksilölukumäärältään erittäin runsasta hyönteispopulaatiota, mistä johtuen alueella on myös runsas linnusto, ja lentokenttäalue toimii uhanalaisten lintujen muuttolevähdyspaikkana.

Malmin niittylaki -aloite on kuitenkin kirjoitettu siten, että laki säilyttäisi lentokenttäalueen niittyjen ja ympäristön luontoarvot nimenomaisesti jatkamalla ilmailutoimintaa, joka niityt on synnyttänyt ja niitä ylläpitänyt. Ilmailutoimintaa suunnattaisiin lain mukaan erityisesti sähköiseen lentämiseen. Kymmenen vuoden siirtymäajan jälkeen vain sähköllä tai uusiutuvalla polttoaineella toimivat lentokoneet saisivat operoida Malmilta. Esitys liittäisi Malmin lentokentän alueen ja sen alueella olevan luonnon osaksi vieressä sijaitsevaa Sipoonkorven kansallispuistoa. Perehtymällä aloitteseen vakuuttuu siitä, että tämä olisi kansallisesti hyvä ratkaisu, joka päättäisi vuosikausien malmikiistelyn. Lakialoitteeseen voi tutustua tarkemmin tästä.

2. Malmimyönteiset puolueet: lentokenttä säilytettävä ja ekologista ja sähköistä lentämistä on tuettava

Malmin lentokentällä toimiva ja kehittyvissä maissa avustuslentoja tukeva MAF Suomi kysyi Eduskuntavaalien 2019 edellä vaalikyselyssään seuraavan kysymyksen eduskuntapuolueilta. “Tukeeko puolueenne Helsinki-Malmin lentokenttään liittyvien aiempien päätösten kumoamista siten, että se säilytetään lentoliikenteen käytössä ja sinne sallitaan ekologiseen ja sähköiseen lentämiseen liittyvät investoinnit?” Muistin virkistämiseksi tässä malmimyönteisten puolueiden vastaukset vaalikyselyyn.

  • KD: “Kyllä. Päätös sulkea Malmin lentokenttä oli virheellinen. KD:n valtuustoryhmä on Helsingin kaupunginvaltuustossa tukenut kentän säilyttämistä ilmailukäytössä. Eduskunnassa KD:n eduskuntaryhmä äänesti asiasta tehdyn kansalaisaloitteen puolesta. Helsinkiin tarvitaan varakenttä ja erityisesti pienkoneille tarvitaan oma lentoasema. Malmin lentokenttä olisi ihanteellinen erilaisille kokeellisille toiminnoille.” Puheenjohtaja Sari Essayah 26.3.2019
  • KESK: “Kyllä. Ilman muuta. Keskusta on johdonmukaisesti toiminut Malmin säilyttämisen puolesta. Sähköisen lentämisen keskus sopii hyvin keskelle kaupunkia.” Puheenjohtaja Juha Sipilä 27.3.2019
  • PS: “Kyllä ilman muuta! Perussuomalainen puolue on johdonmukaisesti ja koko ajan puolustanut Malmin kentän säilyttämistä ilmailukäytössä ja tulee tekemään niin jatkossakin!!” Perussuomalaisten puolesta vastasi tuolloin kansanedustaja Mika Raatikainen 18.3.2019
  • RKP: “RKP on Helsingin kaupunginvaltuustossa johdonmukaisesti ollut Malmin lentokentän säilyttämisen kannalla. Jos kaupungin ja valtion yhteisymmärryksessä vielä löydetään tapa pelastaa kenttä, se olisi erinomainen tukikohta ekologisen ja sähköisen lentämisen kehittämiseksi.” Puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson 3.4.2019. Tällä täsmennettiin puolueen 28.3.2019 lähettämää kantaa, jonka mukaan asia olisi ensisijaisesti ratkaistava Helsingin valtuustossa, missä RKP on ajanut johdonmukaisesti Malmin lentokentän asiaa.

3. Pitävätkö KD, KESK, PS ja RKP lupauksensa? Tässä vaiheessa näyttää  erittäin hyvältä.

Mielestäni poliitikon yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on luotettavuus. Sama koskee puolueita. Saamme kevään aikana tietää, pitävätkö kristillisdemokraatit, keskusta, perussuomalaiset ja ruotsalainen kansanpuolue lupaukset, jotka ne antoivat eduskuntavaalien 2019 alla. Tässä vaiheessa näyttää erittäin hyvältä sillä, kaikista em. puolueista on jo aloitteen allekirjoittajia.

Malmin lentokentän ja sen luonnon suojeluun tähtäävän laki erottaa jyvät akanoista ja pian meille selviää, kenen sanoihin kannattaa luottaa. Nämä em. puolueet ovat jo tähän mennessä osoittaneet, että ne haluavat säästää Malmin lentokentän ja sen luonnon. Toisessa vaakakupissa taas ovat ne muut puolueet ja edustajat, jotka sanovat puolustavansa luontoa, mutta eivät tee Malmin luontoarvojen puolesta mitään. Esimerkiksi vihreä puolue julistaa 2021 kuntavaaliohjelmassaan, että se ei kaavoita rakentamista uhanalaisten luontotyyppien tai lajiesiintymien päälle. Malmilla Helsingin vihreät kuitenkin niin tekevät ja korvaamattomat luontoarvot ovat tuhoutumassa.

Aloite on saanut tähän mennessä jo laajan kannatuksen. Allekirjoittajia on useasta eri eduskuntaryhmästä. Mukana on keskustan, kristillisdemokraattien, perussuomalaisten, ruotsalaisen kansanpuolueen ja kokoomuksen edustajia. Alla on luettelo kaikista 1. huhtik. 2021 klo 13.32 allekirjoittaneista. Erityismaininta Malmin lentokentän ja sen luonnon suojelun eteenpäin viemisestä kuuluu RKP:n kansanedustajalle Eva Biudetille, joka on aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja.

Pelkät puheet eivät tosiaankaan pelasta Malmin lentokenttää ja sen luontoa, vaan nyt tarvitaan tekoja. Odotamme luonnollisesti, että kaikki edellä mainittujen puolueiden kansanedustajat allekirjoittavat aloitteen. Malmin niittylaki -aloitteen allekirjoittaminen on kansanedustajalle teko, joka vaikuttaa Malmin lentokentän ja sen luonnon säilyttämiseksi sekä tukee sähköisen ilmailun kehittämistä Suomessa.

+2
JanneRopponen
Hirvensalmi

Koulutukseltani olen kauppatieteiden tohtori ja lentäjä. Olen myös luontoharrastaja ja Malmin luonnon ystävä. Kannatan avustustoimintaa kehittyvissä maissa sekä sähkölentokoneiden ja ekologisen teknologian kehittämistä tukemaan ilmastotyötä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu