Tuulivoima-alan melupäästöhuijaus

Suomessa on menossa tuulivoimaloiden melupäästötasojen tietoinen ja järjestelmällinen vääristely, jota tuetaan valtion rahoista neljällä miljardilla eurolla. Kyseessä on tuulivoimamelun lähtöarvojen esittäminen mallinnuksissa liian alhaisina vastoin ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen ohjeistusta 2/2014. Yksikään tuulivoimaloiden melumallinnuksista ei täytä ohjeistuksen määräyksiä, vaikka jokaisessa helmikuun 2014 jälkeen tehdyssä mallinnuksessa väitetään niiden täyttyvän.

Mistä on kyse? Tuulivoimaloiden kaava- ja rakennuslupavaiheessa pitää rakentamiseen valitulle voimalamallille tehdä melumallinnus, josta selviää melun leviäminen lähialueelle ja asuin- sekä vapaa-ajankiinteistöihin. YM 2/2014 mukaan tuulivoimalamelun lähtöarvo pitää perustua valmistajan antamaan takuuarvoon, joka perustuu (ja nyt menee tekniseksi) kansainväliseen standardiin IEC 61400-14 joka määrittelee takuuarvon käytön. Käytännössä turbiinivalmistajalta pitää saada dokumentti josta löytyy lähtömelun takuuarvo LWAd ja sen on perustuttava mainittuun standardiin. Näin ei ole yhdessäkään melumallinnuksessa Suomessa tehty vaan jokaisessa on käytetty tätä matalampaa lähtömeluarvoa.

Ympäristöministeriön tarkennus 14.9. edellyttää, että virheellisiin melumallinnuksiin tulee lisätä lähtömeluun 2 dB.

Sen sijaan monissa tapauksissa lähtömeluarvoa on alennettu ns. melumoodein. Kaava- ja rakennuslupavaiheessa lähtömelua esitetään vaimennettavaksi noin 5 desibelillä vastoin YM:n ohjeistusta. Tällöin tullaan tilanteeseen, jossa lähtömelun pitäisi olla esimerkiksi 108 dB mutta laskelmat on tehty 101 desibelin mukaan. Yöaikainen meluraja 40 dB näyttäisi vaimentuvan noin kilometrin päässä, oikein tehdyssä mallinnuksessa etäisyys olisi noin 1,8 km. Kuitenkaan käytönaikaisia rajoitteita, kuten melumoodeja, ei maarakennuslain mukaan voi edellyttää kaavoituksessa ja rakennusluvissa, eikä ympäristöministeriön ohjeen mukaan. Viiden desibelin meluvaimennus leikkaisi voimalan nimellistehosta noin kolmanneksen eikä kaavoituksessa ja rakennusluvissa esitettyä vaimennusta todellisuudessa käytetä, koska siihen ei ole edes velvoitetta kuin ympäristöluvassa. Miksi joku ylipäätään rakentaisi nimellisteholtaan neljän megawatin voimalan jos sen käyttöehdoissa lukisi, että siitä saa ottaa irti vain 2,5 megawatin tuotannon?

Huijauksen vuoksi tuulivoimaloiden vaikutusalueelle loukkuun jääneet ihmiset kärsivät melusta. Kyseessä on järjestelmällinen ja tarkoituksellinen päästöhuijaus, johon ovat osallistuneet niin Suomen Tuulivoimayhdistys, TuuliWatti, Taaleritehtaan tuulitehdas kuin monet pienemmätkin tuensaajat sekä kuntien virka- ja luottamusmiehet. Jälkimmäiset epäilemättä ymmärtämättömyyttään, mikä ei poista virkamiehen selvilläolovelvollisuutta.

Suomen valtio tukee huijausta noin neljän miljardin euron syöttötariffilla. Meluhuijausta tekevä tuulivoima-ala hakee uutta tukea valtiolta nykyisen tuulitariffin päälle. Valtioneuvoston pitäisi päättää asiasta marraskuussa 2016.
 

JanneSalonen11
Sitoutumaton Kemiönsaari

Yhteiskuntatieteiden maisteri Tampereen yliopistosta, pääaineena tiedotusoppi. Yrittäjä ja isä, koiran hovimestari. Pro Kimitoön - Kemiönsaaren puolesta rf/ry:n puheenjohtaja.
Kemiönsaaren kunnanvaltuutettu ja teknisen lautakunnan jäsen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu