Tuulivoimatuki se on

Hallitus esittää uutta tuulivoimatukea päätettäväksi vuosille 2018-2020 yhteensä 2 terawattitunnin verran. Uusi tuki on naamioitu "teknologianeutraaliksi kilpailutukseksi", mutta hallituksen esityksestä käy ilmi ihan muuta.

Perussuomalaisille, jotka ovat vastustaneet sanoissa uutta tukea tuulivoimalle, asia on kiemurtelun ja vääristelyn paikka. Työryhmässä istui kaksi perussuomalaista ministeriä, Jari Lindström ja Pirkko Mattila.

Otteita hallituksen esityksestä:

"Uusiutuvan energian osuuden lisääminen 50 prosenttiin 2020-luvulla ja täysin hiilineutraali energiajärjestelmä vuonna 2050 edellyttävät aktiivisia politiikkatoimia jo lähivuosina, jotta etenkin tuulivoimahankkeisiin liittyvä osaaminen ja kehitystyö jatkuvat ja kustannustehokkaimmat investointipäätöstä odottavat toteutetaan. Tästä syystä on tarpeen ottaa käyttöön uusiutuvan sähkön tuotantotukijärjestelmä, jonka kustannustehokkuus varmistetaan tarjouskilpailun avulla."

"Alueidenkäytön suunnittelussa varaudutaan Suomen tuulivoimapotentiaalin laajamittaiseen hyödyntämiseen. Tuulivoimaloista aiheutuvien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi tuulivoimarakentaminen pyritään ensisijaisesti keskittämään suuriin yksiköihin ja riittävälle etäisyydelle pysyvästä asutuksesta."

"Tuulivoimatuotannon lisääminen edellyttää tuulivoimarakentamisen sovittamista ympäröivään maankäyttöön, haitallisten vaikutusten riittävää huomioon ottamista ja paikallisen hyväksyttävyyden varmistamista."

" Teollisen mittakaavan sähköntuotannon tuki lisää tuulivoimaa ja muuta uusiutuvaa sähköntuotantoa yhteensä 2 TWh"

"Tuulivoiman tuotantotukea jatketaan siten, että vuonna 2021–2024 saadaan tuotantoon 2 TWh uutta tuulivoimakapasiteettia."

"Tuulivoiman 2 TWh:n kasvun myötä oletetaan syntyvän 400 henkilötyövuotta."

Esityksessä on sisäistä ristiriitaa, minkä tarkka lukija varmaan huomaan. Ei silti ihme, että Suomen Tuulivoimayhdistys iloitsee hallituksen esityksestä, turvattiinhan tukeen perustuvan toimialan jatkuminen Suomessa. Perussuomalaisille esitys on täysi floppi, ja pahinta on että ministerit eivät joko ymmärrä tai sitten eivät myönnä mitä tuli tehdyksi.  Tuettu tuulivoima on valtiontaloudellisesti haitallista tuettua tuulivoimaa, vaikka se sinällään positiivisesti keskitettäisiin suuremmille alueille ja kauemmas asutuksesta.

JanneSalonen11
Sitoutumaton Kemiönsaari

Yhteiskuntatieteiden maisteri Tampereen yliopistosta, pääaineena tiedotusoppi. Yrittäjä ja isä, koiran hovimestari. Pro Kimitoön - Kemiönsaaren puolesta rf/ry:n puheenjohtaja.
Kemiönsaaren kunnanvaltuutettu ja teknisen lautakunnan jäsen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu