Pelastuslaitos vaatii tuulivoimaloihin sammutusjärjestelmää

Pelastuslaitosten maanlaajuinen kumppanuusverkosto vaatii sammutusjärjestelmiä uusiin tuulivoimaloihin, kertoo YLE tänään. Mahdollisesti jatkossa järjestelmistä tulisi pakollisia. 

Nykyisellään teollisen luokan tuulivoimaloille ei edellytetä automaattista sammutusjärjestelmää vaan tuulivoimapalon sattuessa pelastuslaitoksen tehtävä on antaa voimalan palaa ja rajoittaa palon leviäminen. Mm. Suomen tuulivoimayhdistys kertoo, että kaasuun perustuva palojärjestelmä voisi saattaa asentajat vaaraan.

Kotikunnassani Kemiönsaarella tuulivoiman suunnittelualueen pelastussuunnitelmassa edellytetään, että voimalan juurella ja konehuoneessa on käsisammuttimia. Täällä tuulivoimalat ilman palontorjuntajärjestelmää tulisivat kuivaan kangasmetsään Skinnarvikin ammusvarikon ja kemikaalituotantolaitoksen naapuriin, noin 800 metin päähän asuinrakennuksista. Tilanne on vastaava useimmilla tuulivoimapaikkakunnilla, joissa voimaloita suunnitellaan ja rakennetaan tai on jo rakennettu jopa 500-600 metrin päähän asuinkiinteistöistä.

Kuinka yleisiä tuulivoimalapalot sitten ovat? London Imperial Collegen selvityksen mukaan  palaminen on merkittävin tuulivoimalan tuhoutumisen syy.  Tutkijat arvioivat, että vain joka kymmenes tuulivoimapalo ilmoitetaan. Maailmalla palaisi vuosittain 117 tuulivoimalaa. 

Pelastuslaitosten vaatimus sammutusjärjestelmistä on oikeansuuntainen, mutta riittämätön. Jos vaatimus kohdistetaan vain uusiin laitoksiin, noin puolet teollisen luokan tuulivoimaloista muodostaisivat edelleen tulipalovaaran joka pahimmillaan vaarantaa ihmishenkiä, materiaalisesta menetyksen lisäksi. Tilanne vastaisi sitä, että ainoastaan uusiin rakennettaviin vanhainkoteihin, kouluihin ja muihin julkisiin tiloihin vaadittaisiin sprinklerit mutta ei olemassa oleviin.

Finanssialan keskusliitto edellyttää automaattisen palontorjuntajärjestelmän olemassaoloa kaikissa yli 2 MW:n tuulivoimaloissa. Koska näitä ei ole, voimalat tuskin voivat saada vastuuvakuutusta voimalapalon varalle.

Riski tuulivoimapaloista kasvaa Suomessa joka vuosi, kun tuulivoimaloiden määrä kasvaa. Huonoja uutisia voi tulla useita vuodessa, kun vielä tänään Haminan palo on "harvinaisuus".

 

JanneSalonen11
Sitoutumaton Kemiönsaari

Yhteiskuntatieteiden maisteri Tampereen yliopistosta, pääaineena tiedotusoppi. Yrittäjä ja isä, koiran hovimestari. Pro Kimitoön - Kemiönsaaren puolesta rf/ry:n puheenjohtaja.
Kemiönsaaren kunnanvaltuutettu ja teknisen lautakunnan jäsen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu