Tuulivoimarakentamista ei tule sujuvoittaa vaan rajoittaa

Tuulivoimahankkeet Suomessa 5/2023. Lähde Suomen tuulivoimayhdistys / Sweco.

Ympäristöministeri Kai Mykkänen haluaa ”sujuvoittaa” maa- ja merituulivoiman rakentamista. Mykkäsen tavoitteena on nykyisen tuulivoimakannan kaksinkertaistuminen. ”Sujuvoittaminen” tarkoittaa tässä tapauksessa ainakin leikata ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elinympäristöönsä, asumiseen ja luonnonarvoihin ja ”helpottaa yritysten toimintaympäristöä” rajoittamalla mahdollisuuksia valittaa päätöksistä.  Minkäänlaisista ympäristöhaitoista ei Mykkäsen tiedotteessa mainita mitään vaikka jokaisen pitäisi ymmärtää, että toteutuessaan rakentamisella olisi merkittävä haitta ainakin paikallisluonnolle.

Nykyinen tuulivoimakapasiteetti on noin 6000 MW ja vuoden loppuun mennessä yli 7000.
Suomessa on eri vaiheissa tekeillä 386 eri tuulivoimahanketta, yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti olisi 63 100 MW ja voimaloita olisi yli 7800 kpl. Tähän päälle suunnittelupöydällä olevat merituulihankkeet: 32 hanketta, 57607 MW ja 3169 tuulivoimalaa. Yhteenlaskettu kapasiteetti siis yli 120 000 MW kun nykyisellään Suomen sähkönkulutus on maksimissaan luokkaa 15 000 MWh.

Mykkänen näyttää myös sujuvasti unohtaneet muut hallitusohjelmaan kirjatut raamit tuulivoimarakentamiselle:

Hallitus toteuttaa seuraavat toimenpiteet tuulivoimarakentamisen oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi: purku- ja ennallistamisvelvoitteen käyttöönotto kattavasti (mukaan lukien rahasto), tuulivoimatoimijoiden osallistuminen säätövoimasta huolehtimiseen omalla tuotannolla tai osallistumalla kapasiteettimekanismiin, YVA-rajan laskeminen kattamaan kaikki teolliset hankkeet ja maisema-arvioinnin vahvistaminen, johtokäytävien lunastuskorvauksien nosto sekä kansallisten etäisyyssääntöjen määrittely ja käyttöönotto.

Tuulivoimarakentaminen ei tarvitse sujuvoittamista, vaan rajoittamista ja ympäristölainsäädännön uudistamista niin että hankkeiden haitat asumisviihtyvyydelle ja asumisterveydelle sekä luonnonarvoille voitaisiin minimoida. Aivan minimissään jokaiselta teolliselta tuulivoimalalta tulee edellyttää ympäristölupa jo ennen kaavan ja rakennuslupien hyväksymistä.

Kokoomuksen tuulivoimakiihkolle tulee asettaa kansalliset rajat.

JanneSalonen11
Sitoutumaton Kemiönsaari

Yhteiskuntatieteiden maisteri Tampereen yliopistosta, pääaineena tiedotusoppi. Yrittäjä ja isä, koiran hovimestari. Pro Kimitoön - Kemiönsaaren puolesta rf/ry:n puheenjohtaja.
Kemiönsaaren kunnanvaltuutettu ja teknisen lautakunnan jäsen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu