Testamenttien väärennökset ja perinnönjaon epäselvyydet kuriin

Testamentteihin liittyviä käytäntöjä säätelevä laki perintökaaresta on yli 50 vuotta vanha ja vaatii päivitystä. Nykylain keskeisin ongelma on, että testamentin säilyttäminen on käytännössä tekijän itsensä vastuulla ja perinnönjaon yhteydessä testamentin löytyminen riippuu pitkälti perillisten vaivannäöstä ja jopa sattumasta. Testamentteja saatetaan säilyttää piirongin laatikossa tai patjan alla. Sekin on mahdollista, että epämieluisaksi koettu testamentti tarkoituksella hukataan tai pyritään väärentämään. Nyt julkisuudessa on puitu epäselvyyksiä liittyen syöpään menehtyneen Janita Lukkarisen testamenttiin. Lukkarisen ystävä todettiin juuri syylliseksi testamentin väärentämiseen. Tapaus ei missään nimessä ole ainoa laatuaan.

Olen tehnyt lakialoitteen perintökaaren muuttamisesta. Lakialoitteeni keskeisin ehdotus on, että testamentti pitäisi toimittaa maistraattiin eli nykyiseen Digi- ja väestötietovirastoon tai Ahvenanmaan valtiovirastolle. Näin testamenttien kanssa meneteltäisiin samoin kuin jo nyt menetellään avioehtojen kanssa. Tällaisella menettelyllä varmistetaan se, että testamentin oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta ei jäisi epäselvyyttä. Uudistuksella maistraatin tehtäväksi jäisi myös tekijän oikeustoimikelpoisuuden varmistaminen sekä viran puolesta testamentin todistajana toimiminen. Tällöin poistuisi testamentin tekijän tarve hankkia esteettömiä todistajia.

Esittämääni muutosta testamentin tallettamisesta maistraattiin on ehdottanut oikeusministeriön työryhmä jo vuonna 2004. Myös asianajajaliitto on puhunut testamentin tallettamisen puolesta. Keskeisiä vastaväitteitä on ollut uuden menettely byrokraattisuus: jokaisesta muutoksesta viimeiseen tahtoon pitäisi ilmoittaa maistraattiin ja tämä koetaan liian monimutkaiseksi. Toisaalta myös nykykäytäntö lisää byrokratiaa sillä testamenttien moitekanteita käsitellään joka vuosi noin sata käräjäoikeuksissa. Näistä valtaosa voitaisiin karsia, jos nykyinen laki ei mahdollistaisi testamenttien kadottamista tai väärentämistä niin helposti. Tuomioistuimemme ovat ruuhkautuneita ja resurssipulassa. Tällaiset suhteellisen yksinkertaiset keinot ruuhkien purkamiseksi ja resurssien säästämiseksi on otettava käyttöön. Näin voitaisiin myös ehkäistä perillisten sekä sukulaisten välejä ehkä lopullisesti rikkovia oikeuskäsittelyjä.

Siirtymä vanhasta käytännöstä uuteen ei varmasti olisi mutkaton, mutta näkisin, että tämä joka tapauksessa tulee ennemmin tai myöhemmin vastaan. Perinnönjakoon liittyvät epäselvyydet tulevat varmasti lisääntymään, koska ihmisten elinikä nousee ja myös avioerojen ja uusioperheiden määrä on nousussa. Vaikeuksia aiheuttaisivat tietysti tilanteet, joissa viimeinen tahto halutaan ilmaista vasta viimeisellä mahdollisella hetkellä, jolloin ei ole enää aikaa selvittää asioita maistraatin kanssa. Tällaisia tapauksia varten rinnalle voitaisiin jättää jonkinlainen hätätilatestamenttimenettely. Ehdottamani lakimuutos ehkä kannustaisi ihmisiä tekemään testamenttinsa ajoissa. Tämä on oikea ja järkevä suunta. Avioehtoakaan ei tehdä vasta siinä vaiheessa, kun eroprosessi on jo käynnissä.

Laki perintökaaresta vaatii päivitystä ja toivon, että ellei aloitteeni mene läpi nyt, niin viimeistään seuraava hallitus tuo eduskunnalle toivotut ja tarvittavat muutosesitykset.

+6
Jari Koskela
Perussuomalaiset Kankaanpää

Perussuomalaisten ensimmäisen kauden kansanedustaja Satakunnasta. Eduskunnassa olen valtiovarainvaliokunnan jäsen.
Olen Kankaanpään kaupunginvaltuutettu ja valtuuston puheenjohtaja.
Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden tohtori, pastori sekä ekonomi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu