Onko muistiinpanojen tekeminen saarnaamistyössä ihmisoikeus?

Jehovan todistajat ovat perinteisesti tehneet ovelta ovelle -saarnaamistyössä muistiinpanoja ovenavaajista. Tietosuojavaltuutettu linjasi jo vuonna 2000, että muistiinpanoja saa tehdä vain kysymällä ovenavaajan suostumuksen. Jehovan todistajat hylkäsivät silloin valmiiden muistiinpanolomakkeiden käytön, mutta he jatkoivat muistiinpanojen tekemistä omiin ruutuvihkoihinsa.

Vuonna 2011 Jehovan todistajien sisäisessä tiedotuslehtisessä oli kattavat ohjeet muistiinpanojen tekemiseen. Tämä aiheutti sen, että tietosuojavaltuutettu alkoi tarkemmin tutkia Jehovan todistajien toimia. Alkoi seitsemän vuotta pitkä prosessi, joka lopulta päättyi EU-tuomioistuimen ja Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuihin vuonna 2018. Asia oli selvitetty pohjia myöten. Muistiinpanoja saa saarnaamistyössä tehdä vain kysymällä asianomaiselta suostumus. Jehovan todistajien haaratoimisto taipui (ainakin virallisesti) vasta toukokuussa 2019, kun se lähetti seurakuntiin kirjeen, jossa se kielsi muistiinpanojen tekemisen eikä maininnut suostumuksen kysymisestä mitään.

Onko kaikki siis hyvin ja asia poissa päiväjärjestyksestä? Ei.

Helsingin Sanomat kertoi 14.01.2020, että Jehovan todistajat ovat vieneet muistiinpanojutun Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Jehovan todistajien mielestä kieltopäätös rikkoo useita ihmisoikeussopimuksen artikloja, muun muassa sanan- ja uskonnonvapautta. Lisäksi päätös loukkaa Jehovan todistajien jäsenten yksityiselämän suojaa.

Tässä Jehovan todistajien EIT-valituksessa on suorastaan koomisia piirteitä. Järjestö, joka ei itse anna rivijäsenilleen ihmisoikeuksia eikä uskonnonvapautta, vaatii niitä EIT:n kautta Suomen valtiolta. On hyvä muistaa, että jos joku Jehovan todistaja -yksilö ajattelee eri tavalla kuin järjestö opettaa, hän joutuu vaikeuksiin. Yksilöillä ei ole sananvapautta, ei mielipiteenvapautta eikä uskonnonvapautta. Jos joku Jehovan todistaja puhuu ”vääriä” asioita, hän joutuu seurakunnan vanhinten puhutteluun tai kuulusteluun. Jos hän julkaisee virallisen tulkinnan vastaisia tietoja ja kysymyksiä, hän joutuu oikeuskomiteaan. Jos hän ei kadu, hänet erotetaan seurakunnasta. Sen jälkeen kun joku on erotettu, hänet suljetaan kaikesta yhteydenpidosta ulos, jopa omasta perheestään. Tämä karttamisrangaistus on yksi julmimmista henkisen ja hengellisen väkivallan muodoista.

Lisäksi on hyvä muistaa, että Suomen perustuslain 11§:n mukaan jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. Siihen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Tämä on kuollut pykälä Jehovan todistajien yhteisössä.

Jehovan todistajien valituksessa todetaan Helsingin Sanomien mukaan myös, että Jehovan todistajien jäsenten yksityiselämän suojaa olisi loukattu, kun muistiinpanoja ei saa tehdä ilman lupaa. Millä tavalla muistiinpanokielto loukkaa Jehovan todistajien ”yksityiselämän suojaa”? Tätä on vaikea ymmärtää järjestön kohdalla, joka itse valvoo ja kontrolloi jokaista piirrettä Jehovan todistajien elämässä. Se vahtii mm. verensiirtokieltoa ja sitä, että yksilöt eivät harrasta ”luvatonta seksiä”. Miksi näissä tapauksessa järjestö ei kunnioita yksityiselämän suojaa?

Helsingin Sanomien uutisessa kerrottiin, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) pyytää Suomen hallitukselta selvitystä siitä, rikkooko Jehovan todistajiin kohdistettu kielto nimilistojen keräämisestä ihmisoikeussopimusta. Hallituksen vastauksen jälkeen EIT päättää, ottaako se valituksen käsittelyynsä. Viittä hallituksen ministeriä on tähän mennessä informoitu asiasta.

Suomen hallituksen on nyt hyvä tarkastella tämä asia niin, että mukaan ei oteta vain Jehovan todistajien itsensä antamia tietoja vaan esimerkiksi tässä kirjoituksessa mainitut asiat otetaan tarkasteluun. Toivottavasti hallituksella on viisautta ja malttia tehdä oikeanlainen ratkaisu. On nimittäin niin, että jos EIT-valitus menee Jehovan todistajien toivomalla tavalla läpi, täytyy EU-tuomioistuimen ja Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksistä löytää vakavia virheitä. Ja se ei ole todennäköistä, koska ne tekivät päätöksensä tietosuojalakien perusteella. Ja kyseessä oli nimenomaan tietosuoja-asiat.

Saarnaamistyön yhteydessä kerättävät tiedot ovat oven avaajan ”omaisuutta”. Hänellä on oikeus omiin tietoihinsa. Hänestä ei saa kerätä tietoja ilman lupaa, vaikka Jehovan todistajat muuta yrittävät väittää.

Lue laajempi kirjoitus täältä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu