Kotiäidin palkka pilottihankkeeksi ja tutkimustyön kohteeksi

Yhteiskunnassamme lasten ja nuorten henkinen pahoinvointi, tunne-elämän häiriöt, syrjäytyminen ja väkivaltaisuus lisääntyvät kiihtyvällä vauhdilla ja huostaanottojen määrä kasvaa samassa suhteessa. Keskustelua käydään mielenterveyshäiriöisten ja päihderiippuvaisten lasten ja nuorten hoitoon ja huostaanottoon liittyvien resurssien riitävyydestä ja uusien korkeammin koulutettujen varhaiskasvatusalan ammattilaisten määrän kasvattamisesta. Unohtuuko tässä keskustelussa kuitenkin juurisyiden perusteellinen ruotiminen eli otetaanko kaikki oleellinen keskusteluun mukaan.

Perheitä ei pidä perustaa heikoin perustein, vaan tahtotilana tulisi vanhempien osalta olla koko loppuelämän kestävä perheyhteisö. Jos ja kun perhe perustetaan ja lapsia syntyy, on vaikea ymmärtää miksi yhteiskunnassamme itsepintaisesti ajetaan pienokaisten vieroittamista pois kotoa lastentarhoihin ja päiväkoteihin  yhä vain nuorempina, nykyään jo alle vuoden ikäisinä. Asiaa perustellaan lapsen tottumisella sosiaaliseen kanssakäymiseen vertaisryhmissä. Onko suhde vieraaseen ympäristöön ja ihmisiin tässä iässä tärkeämpi kuin suhde omaan turvalliseen kotiin ja äitiin sekä muihin perheenjäseniin?  Kuinka monessa huostaanottojen tapauksessa taustalla on äidin omat kokemukset vastaavasta tilanteesta hänen varhaislapsuudesta.

Jo vuosikymmenten ajan on kiivaasti ajettu naisten oikeuksia astua työelämään ja osittain heidät on pakotettu siihen taloudellisin perustein heti lasten syntymän jälkeen, jotta mahdollisuus saada elanto ja aikanaan työeläkettä täyttyisi. Tämä  lienee toinen ja ilmeinen syy lasten vierottamiseen kodista yhä varhaisemmassa iässä. Joissakin tapauksissa sekin  voi johtaa perhekeskeisyyden rikkoutumiseen, avioeroihin, yksinhuoltajuuteen tai uusioperheen perustamiseen, pahimmassa tapauksessa ajautumiseen yhteiskunnan ulkopuolelle tai ennen aikaiseen poistumiseen joukostamme.

Olen jo muutaman vuoden ajan peräänkuulluttanut eläkettä kartuttavan kotiäidin palkan toteutumista niille äideille, jotka haluavat hoitaa alle kouluikäiset lapsensa kotona ja siirtää siten muuhun ansiotyöhön ryhtymistä siihen saakka, kunnes nuorimmainenkin lapsista saavuttaa omatoimisuuden iän. Kotiäitikin voi halutessaan ja tarpeen mukaan käydä lastensa kanssa päiväkerhoissa ja vastaavissa sekä ajan niin salliessa suorittaa etäopiskelua voimavarojensa mukaan.

Tällainen hanke tulisi pilotoida ja ottaa tutkimustyön kohteeksi, jotta saisimme selvyyden siihen, johtuuko lasten ja nuorten pahoinvointi ja mielialahäiriöt  ja miltä osin liian varhaisesta vieraskosketuksesta kodin ulkopuoliseen ympäristöön ja ihmisiin.  Olisiko kotiäidin palkasta  mahdollisesti hyötyä suurimman kansallisen investoinnin eli syntyvyyden kasvuun saattamisen vauhdittajaksi. Asia on hyvin laaja ja monisäkeinen, mutta mielestäni tutkimisen arvoinen asia.

Jari Pirinen

Ehdolla kuntavaaleissa

Yrittäjä Oulun Siniset ry:n puheenjohtaja 2018- Pohjois-Pohjanmaan Siniset ry:n puheenjohtaja 2020-

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu