Terveydenhuollon julkisten palveluiden alasajo on alkanut

Sote-uudistuksen toinen vaihe on käynnistymässä. Lähtölaukauksen asiaan antoi sosiaali- ja terveysministeriön virkamiestyöryhmän ehdotus uudesta terveyspalveluiden työnjaosta Suomessa.

Tämä työryhmän selvitys tai ehdotus ei ole mikään päätös, mutta sellaisena se halutaan antaa. Totuutena, johon ei ole neuvotteluoikeutta.

Selvityksen johdanto ja johtopäätökset oli annettu jo sote-uudistuksen alkuvaiheessa. Myönnettiin määräaikaisia erityislupia, jotta saatiin uudistus alkuun. Ruuvia kiristettäisiin vasta myöhemmin. Ja nyt on sen aika.

Kouvolaa haluttaisiin kurittaa lopettamalla Ratamon yöaikainen päivystys. Kouvolan kaupungin johtaja Marita Toikka pitää esitystä epäreiluna, mutta minusta sen voi sanoa suorempaan. Se on yksinkertaisesti tyhmä.

En osta näkemystä, joka Kouvolan Sanomissa 11.1.2024 esitettiin, että tarjonta luo kysyntää. Että väestö käyttäisi yöllistä päivystystä, koska se olisi mahdollista. Enemmän on näyttöä siitä, että päivystykseen ei lähdetä, jos se on hankalaa ja aikaa vievää. Nyt tehtävällä uudistuksella olisi siis tappava vaikutus väestöön.

Sote-uudistuksen tavoitteena oli luoda tasa-arvoisempi palvelujen saatavuus ja vähentää ihmisten välisiä terveys- ja hyvinvointieroja. Suunnitellut toimenpiteet eivät kyllä tue tavoitetta. Tavoite on ikään kuin unohtunut matkalla ja nyt edetään päinvastaiseen suuntaan. Palveluiden karsimisesta on tullut välttämätön hyve.

Suunnitellaan päivystysalueita, jotka eivät palvele asukkaitaan. Ajatellaan, että hallinnollisella päätöksellä saadaan paremmin henkilöstöä jäljelle jääville toimipisteille ja, että samalla saadaan säästöjä.

Sanoisin, että konsepti ei toimi, ihmiset eivät siirry ja säästö valuu korvaaviin palveluihin. Jos se toimisi, ongelmat olisi jo ratkaistu. Julkisen terveydenhuollon leikkaukset ja päivystysalueiden kasvattaminen luovat vain hyvää kasvualustaa yksityisen sektorin palveluille.

Kymenlaakson hyvinvointialueelle tämä kehityskulku on erityisen raastava. Ratamon päivystyksen päättyminen olisi myös lähtölaukaus Kymenlaakson keskussairaalan alasajolle. En haluaisi mennä asioiden edelle, mutta toisen vaiheen jälkeen tulisi varmasti kolmas vaihe.

Pieni noin 160 000 asukkaan hyvinvointialue revittäisiin rikki. Kouvola Päijät-Hämeeseen ja Etelä- Kymenlaakso Etelä-Karjalaan. Ihmisten valinnanvapaus siitä, missä häntä hoidetaan ja kuka häntä hoitaa, johtaisi vääjäämättä tähän kehitykseen.

Ymmärrän uudistamisen tarpeen, mutta sen pitäisi käsittää koko terveydenhuolto. Ei pelkästään julkinen terveydenhuolto, vaan myös työterveydenhuolto. Koko helahoito. Muuten uudistuksen tavoitteita ei tulla saavuttamaan.

Tiedän kyllä, että uudistuksen puuhamiehet ja -naiset eivät halua ottaa työterveyshuoltoa mukaan käsittelyyn, koska työterveyshuollon asiakkailla on maksaja valmiina. Työnantaja maksaa, halusi tai ei.

Tämä johtaa siihen, että Suomessa hoidetaan terveitä ihmisiä huomattavasti paremmin kuin sairaita.

Priorisointi on pahasti pielessä. Nykyinen tapa hoitaa terveyspalveluiden kasvavaa ongelmaa johtaa lopulta katastrofiin. Uudistuksen hyveelliset tavoitteet eivät toteudu väärien toimenpiteiden vuoksi. Kurjistaminen lisää vain kurjistumista. Pisa pisteet jäävät myös terveydenhuollossa alhaisiksi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu