Pois poteroista

Rinteen hallitus on jatkamassa työllisyyden kuntakokeiluja. Pidän tätä hyvänä. Lisäarvo kokeiluun lähtemisestä tulee ennen kaikkea monialaisesta ja aidosta yhteistyöstä. Siitä että kaikki toimijat ovat tekemässä asioita samaan suuntaan.

Ja ennen kaikkea lisäarvoa tulee siksi, että vain sitä kautta myös kunnan toimijat pääsevät työvoimahallinnon tietojärjestelmään kiinni. Nyt tiedonkulku ei ole sitä mitä se voisi parhaimmillaan olla. Ja se taas on pois vaikuttavuudesta. Homma ei ole niin tehokasta kuin se voisi olla.

Käyttöoikeudet työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmään voidaan myöntää kunnan virkasuhteessa olevalle henkilölle. Kuntakokeiluiden puitteissa kunnat saavat siis käyttöönsä työhallinnon URA-järjestelmän.

Viime kokeilussa kaupungit muuttivat henkilöiden toimia virkasuhteiksi kokeilun ajaksi. Tällaista menettelyä voidaan käyttää myös tulevassa kokeilussa. Asiakastietojärjestelmän käyttöoikeudesta säädetään kokeilulaissa. Jos emme ole mukana kokeilussa, eivät kaikki toimijat ole saman tiedon äärellä ja se vaikeuttaa tehokasta ja vaikuttavaa työtä.

Tässä vielä tiivistettynä uusien ideoiden ja kokeilemisen puolesta puhuvat seikat:

1. Oikea ja aito yhteistyö.
2. Tiedonkulku vaivattomaksi ja ajantasaiseksi.
3. Kaikki toimijat samassa tilassa.
4. Vantaa hakee mukaan kokeiluun vaikka heillä työllisyysaste on jo yli 75 prosenttia. Ja siitä huolimatta hekin tunnustavat tarpeen uusille toimintatavoille.
5. Kokeilu ei ole millään lailla pois Kymsotelta, vaan tukee sitä, jos niin halutaan.
6. Etelä-Karjala maksaa yli 9 miljoonaa euroa sakkoja, Kouvola yli 7 ja Kotka hieman alle 7. Työtä riittää siis ihan kaikille, jotta nämä luvut saadaan alas ja ihmiset heille oikeiden palvelujen pariin- ilman eripuraa ja reviirin suojelua.
7. Kunnan ja alueen resurssien yhdistämisessä vaikuttavuus paranee.
8. Hallitusohjelman kirjaus kertoo kuntien roolin vahvistamisesta työllisyyden hoidossa.

Havaintoni on se, että eri toimijat ovat edelleen liikaa poteroissa. Oli työllisyyden hoitamisen malli jatkossa mikä tahansa, se ei tule saavuttamaan parhaita mahdollisia tuloksia ilman kaikkien toimijoiden vastaantuloa ja aitoa yhteistyötä. Pois poteroista!

Minulla ei ole näissä pyrinnöissä mitään muuta motiivia kuin se, että Kymenlaakson ja Kouvolan toimijat löytävät vihdoinkin toisensa, sakkomaksut saadaan painetuksi alas ja jokainen työtön on hänelle oikeassa palvelussa. Se voi olla muutakin kuin työllistämisen polku, mutta mahdollisimman monen työllistäminen on toki merkittävin tavoite meille kaikille.

Toivonkin, että jatkossa Kouvola ja koko Kymenlaakson alue on mukana yhteisessä kokeilussa, kun työllisyyskokeilujen kolmannen vaiheen haku on ajankohtaista. Hyödynnetään Kymsoten kokemuksia siinä. Uudet ajat vaativat uusia keinoja. Lisäksi, kun toivon mukaan löydetään uusia toimintamalleja, niitä voidaan monistaa muualle maahan. Siitähän tässä on myös kysymys.

Lisää tietoa asiasta, mm. Q&A-osio https://tem.fi/tyollisyyskokeilut

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu