Puolueanalyysi- osa 5. Vihreät

Viidentenä blogisarjassani otan käsittelyyn Vihreät.  Mitä puolueesta tulee mieleen? Koijärvi, ympäristöasiat ja suvaitsevaisuus(sillee valikoidusti). Tarkastelen näitä teemoja hieman lisää tässä kirjoituksessa. Ja käytän tässä kirjoituksessani puolueesta nimeä Vihreät, en Vihreä liitto, koska miä voin.

 

 

Historiaa

Virallisena puolueena vuodesta 1987. Puolueen nimi on siis Vihreä liitto ry. Koijärvi-liikkeestä alkunsa saanut, tai siis näin kertoo Wikipedia ja mikäpä minä olen vastaankaan väittämään. Kyl miä muistan kun telkkarissa näytettiin näitä mielenilmauksia ja kuinka poliisi kanteli ihmisiä maijaan. Ja kuinka jotkut olivat sitoneet itsensä ketjuilla kiinni koneisiin…ja heittivät avaimen hel…helposti pois.

Liike jonka ei pitänyt olla puolue, mutta josta tuli mitä enemmälti puolue. Puolueella on ollut kansanedustajia vuodesta 1983(2), vaikka siinä vaiheessa se ei ollut vielä puolue vaan enemmänkin liike tai järjestö. Pysykös kaikki mukana?

Puolueen eduskuntavaalien kannatus tai tarkemmin ottaen kansanedustajien määrä on noussut tasaisesti. Nyt sillä on peräti 20 kansanedustajaa. Se on  muutos jota on syytä hieman analysoida.

Uskon, että tuo heidän kannatuksensa tasainen kehitys kertoo ainakin parista seikasta. Ensinnäkin he ovat saaneet jalansijaa suurissa kaupungeissa ja erityisesti Helsingissä. Siellä Vihreät ovat suuri valtapuolue. Helsinki on ”ihan oma maailmansa”. Se on mielestäni aivan erilainen kuin koko muu Suomi. Siellä on toimiva julkinen liikenne. Sieltä käsin tarkasteltuna voi joutua omaan kuplaansa, josta käsin voi antaa ohjeita muulle Suomelle miten olla ja elää.

Toinen, mielestäni merkittävä seikka on se, että he muodostavat tärkeän ”vastavoiman” perussuomalaisille ja heidän ajamalleen politiikalle. Juuri Vihreät ja PS ovat mielestäni monissa kysymyksissä ääripäät, vaikka tuosta sanasta eivät kaikki pidäkään. Ja näiden puolueiden politiikka on omalla tavallaan selkeintä. Ollaan jonkin asian puolella ja sanotaan se suomeksi.

 

Nykyisyys

Ensin hieman omia muistikuvia. Vihreät oli minulle pitkään aika outo ilmestys, johtuen siitä ettei sillä ole ollut vahvaa jalansijaa omalla alueellani. Toki jo uuden Kouvolan 1.valtuustossa oli kaksi vihreää valtuutettua, seuraavalla kaudella myös kaksi mutta 2017 he saivat peräti kuusi valtuutettua läpi. Vihreät ovat siis keskisuuri ryhmä Kouvolassa. Vihreät ovat yhä enemmän saaneet kannatusta myös muissa Kouvolan kaltaisissa kaupungeissa. Se kertoo mielestäni siitä, että ympäristöasiat, ilmastokysymykset ja maahanmuutto kiinnostaa heidän laillaan ajattelevia ja Vihreiden kannat näihin kysymyksiin saavat yhä enemmän vastakaikua.

Lisäksi on todettava, että Kouvolan taloudenhoidossa olen aika lailla samoilla linjoilla Vihreiden valtuutettujen kanssa- tai siis he minun..Khöhöm. Saitte varmaan kiinni.

Eduskunnassa olen ollut tekemisissä Vihreiden kanssa 2011- 2015 ympäristövaliokunnassa. Oras Tynkkynen ja Anni Sinnemäki olivat tuolloin ko.valiokunnan jäseniä. Minulle ei ole jäänyt mieleeni mitään suuria yhteenottoja vaan enemmänkin asiallinen politiikan tekeminen.

Vihreillä on siis 20 kansanedustajaa nykyisessä eduskunnassa ja heillä on Marinin hallituksessa kolme ministeriä- ulkoministeri Pekka Haavisto, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen(edit.) ja puolueen pj sisäministeri Maria Ohisalo.

Kulunut hallitustaival on ollut mielestäni yllättävä. Eikä vain hyvässä. Vihreillä on ollut tai heihin on liitetty kohuja toisensa perään. Haaviston asia on keskeneräinen enkä sitä ryhdy muutenkaan arvioimaan, koska se ei ole minun hommaani.

Otan kuitenkin hieman kantaa toiseen asiaan. Vuonna 2009 Vihreiden puoluekokous käsitteli kantaansa polittisiin virkanimityksiin. Tuolloin vastaus oli, että merkitään aloite tiedoksi. Mutta silloinen puoluehallitus lausui mm. näin: ”Alemmissa viroissa kuitenkin hakijan pätevyyden tulee ratkaista valinnat. Vihreät vastustavat sitä, ettäkunnan tai valtion työpaikkoihin vaaditaan oikeanlaatuista puolueen jäsenyyttä tai puolueen jäsenyyttäylipäänsä, jotta voi saada työn. Kun työntekijät valitaan yksin pätevyyden perusteella, saadaan tasa-arvoisesti erilaisia ihmisiä työskentelemään valtion ja kuntien viroissa. Nykyisin tosin on vielä jäljelläkulttuuria, jossa esimerkiksi lautakunnat nimityspäätöksiä tehdessään suosivat puoluetaustaisia ihmisiä.Tästä on päästävä eroon. Hakijoista on valittava parhaat.”

Hallitus on tällä kaudella ja ministeri Ohisalon esityksestä on nimittänyt sisäministeriön kansliapäälliköksi Kirsi Pimiän(vihr). On selvää ja kiistatonta, että vuosien aikana on moni puolue nimittänyt ”omiaan” huippuvirkoihin, eikä Vihreät tee tästä poikkeusta. En lainkaan ota kantaa siihen onko Pimiä pätevä tehtävään.

Otan vain kantaa siihen miltä tämä näyttää ja se näyttää- sille mille aina ennenkin. Vuonna 2015 tätä kysyttiin puoluejohtajilta HS:n artikkelissa. Vihreiden silloin pj Ville Niinistö vastasi: ”Politisoituneista virkanimityksistä on välttämätöntä päästä eroon. Nimitykset on tehtävä aidosti pätevyyden perusteella.” Pätevyys ei voi olla este vaikka henkilöllä olisi jokin puoluekanta joka sattuu olemaan sama kuin nimitystä esittävällä ministerillä. Mutta se antaa ikävän kuvan sellaisesta politiikasta, josta enemmistön mielestä pitää päästä eroon.

Vihreät on suvaitsevainen puolue. Eikö? Mutta ovatko he sitä täysin vai valikoidusti? Suvaitseeko Vihreät eri mieltä olevia, kunnioittaako toisenlaista tapaa elää ja nähdä maailma? Jos ihminen on aidosti suvaitsevainen, hän suvaitsee eri mieltä olevia. Oikeasti. Tässä on mielestäni Vihreiden yksi ”sokea piste”, jota he eivät itse näe. Ainakaan kovin helposti.

Toinen sokea piste, min miälest, löytyy heidän näkemyksistään siitä, mitä tulisi tehdä yritystuille. Kuulin monen monta puheenvuoroa eduskunnassa siitä, kuinka helppoa niistä karsiminen on. Kuulin siitä niin monta kertaa, että se otti pannuun. Niinpä viime hallituskaudella esitin ajatuksen parlamentaarisen työryhmän perustamisesta pohtimaan tätä helppoa kysymystä ja Lintilän Mika perusti sellaisen. No, eihän siitä mitään valmista tullut. Ei se toki jäänyt kiinni Vihreistä vaan siitä, että yhteistä näkemystä ei löytynyt.

Kun Vihreiden poliitikoilta kysyy suoraan, että olisitko  sinä valmis leikkaamaan jotakin sellaista yritystukea, jonka vaikutuksesta sinun kotikaupungistasi lopetetaan paperitehdas tai jokin muu vastaavan kokoluokan työllistäjä, niin mikähän mahtaa olla vastaus? Minä olen kysynyt. Ja saanut vastauksen: En.

En halua yleistää. Haluan vain kertoa, että asioilla on usein monta eri kulmaa. En väitä, että itse tarkastelisin ilmasto- ja ympäristökysymyksiä yhtään sen objektiivisemmin, mutta ei sitä kovin usein tee myöskään vihreä poliitikko. Hän saattaa tarkastella asioiden ympäristövaikutuksia suurennuslasilla, mutta työllisyys saattaa jäädä jalkoihin tai sitten se paranee kun ”tehdään puhtaampia ratkaisuja”..Ei se työllisyys parane, jos tehdas pysäytetään. Se heikkenee pysyvästi. Eikä sitä kaivattua uutta teollista toimintaa useinkaan tule sinne mistä ajetaan tuotantoa alas. Joten aluetaloudellisesti tehtaan lopettaminen iskee tiettyihin alueisiin, uuden ideointi kestää ja ei se tule lopetetun tilalle.

Itse tarkastelen asiaa vahvasti työllisyyden kantilta, ja pidän suomalaista teollisuutta erittäin vastuullisena, jo nyt. En väitä ettei suomalaisten tulisi tehdä asioita paremmin ja puhtaammin, mutta eikö meillä olla jo monessa asiassa etujoukoissa koko maailman mittapuulla mitattuna?

Vihreiden poliittisessa tavoiteohjelmassa 2019- 23 lukee tavoitteen 2, kohdassa 6. ”Edistetään teollisuuden prosessien uudistamista vähähiilisemmiksi vero-ohjauksella sekä panostamalla investointi- ja tutkimustukiin.

Päästökauppakompensaatiosta luovutaan. Tuetaan teollisuuden energiatehokkuutta parantavia ja päästöjä vähentäviä investointeja.”

Jokainen on huomannut, mitä UPM on päättänyt ihan lähiaikoina. Ja toivottavasti moni Vihreäkin on kuunnellut Wahlroosin ja Pesosen viestejä. Kuunnellut, mutta onko kuullut? Jos puolueen tavoite on tuo edellä mainittu, siitä seuraa toteutuessaan melkoisen varmasti lisää ikäviä toimia. Juuri äsken tuli tieto, että hallitus on päättänyt lopettaa nykyisen päästökauppakompensaation. Tilalle tulee ”teollisuuden sähköistämistuki”. Hyvä. Sisällöstä en osaa sanoa juuta enkä jaata.

Ymmärtääkö Vihreät teollisuutta ja sen tuomia työpaikkoja ja verotuloja riittävällä tasolla? Kuinka usein Vihreiden kärkipoliitikot tapaavat perusteollisuuden edustajia? En epäile etteivätkö tapaisi, mutta hyvää heidän tekisi kuulla mikä vaikutus puolueen tällä tavoitteella on ja varsinkin kun puolue istuu maan hallituksessa. Annan neuvon: Ei pidä vältellä sellaisia tahoja, joiden kanssa voi joutua keskusteluun vaikeista asioista ja aina on hyvä kuulla näkemyksiä monipuolisesti.

Vihreät kykenee myös muuttamaan ajatteluaan. Siitä selkein todiste on puolueen(oletan) muuttunut suhtautuminen ydinvoimaan. Ydinvoima ei ole enää ”paha” vaan välttämättömyys siirryttäessä yhä puhtaampaan energiantuotantoon. Paljon on siis muuttunut niistä ajoista kun Vihreät lähtivät hallituksesta ydinvoimaa vastustaessaan.(Fennovoiman ydinvoimaluvan hyväksyminen)

Tulevaisuus

Näen Vihreiden kasvavan edelleen mutta maltillisesti. Kannatus kasvaa lähinnä kaupungeissa ja yhä useammin myös seutukaupungeissa. Se on yhä enemmän, kuten olen tuossa todennut, vastavoima. Vastavoima sille politiikalle jota puhtaimmillaan edustaa Perussuomalaiset.

Vihreiden sanoma menisi mielestäni perille vähemmälläkin saarnaamisella. Ilmastoon liittyvät kysymykset tuntuvat olevan heille usein lähes uskonnollissävytteisiä ja vain yhden totuuden sisältäviä. Ehkä annos maltillisuutta voisi viedä sanomaa nykyistä tehokkaammin perille?

Vihreät on siis puolue, jonka ei pitänyt olla puolue. Se toimii monissa asioissa kuten lähes kaikki muutkin puolueet. Jos se haluaa olla oikeasti sellainen kuin se julistaa, sen pitää näyttää se omassa toiminnassaan. Ja se taas voi johtaa hankauksiin vaikkapa hallitusyhteistyössä. Ehdottomuus kun on harvoin asia, josta löytyy mitään neuvoteltavaa. Vähemmällä julistamisella ja itsensä nostamisella jakkaralle voi Vihreä puolue kasvaa ja kehittyä moniuloitteisemmaksi puolueeksi.

Ennustan, että Vihreät on kevään kuntavaalien 5.

Se sai viime kuntavaaleissa hyvän tuloksen, jopa erinomaisen. Se kisaa Helsingin suurimman puolueen tittelistä. Viimeksi, 2017 se oli 4.. ja voitti perussuomalaiset selkeästi 12,5 % tuloksellaan ja oli vaalien suurin voittaja +3,9% kannatuksen kasvullaan. Toisaalta tuolloin oli vielä kolme suurta- Kokoomus, SDP ja Keskusta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu