Sähkön kohtuullinen hinta toimitusvelvolliselle vähittäismyyjälle ei voi olla pörssisähkön hinta ilman hintakattoa

Kohtuullinen sähkön hinta?

Energiavirastolta on pyydetty kantaa siihen, että mikä on sähkömarkkinalain tarkoittama kohtuullinen hinta sähkölle 67 §:n mukaisesti. Päätöstä on lupailtu alkuvuoteen 2023. Alla on kohta pykälästä:

”Toimitusvelvollisuus

Vähittäismyyjän, jolla on huomattava markkinavoima jakeluverkonhaltijan vastuualueella, on toimitettava vastuualueella sähköä kohtuulliseen hintaan kuluttajille sekä muille loppukäyttäjille,”

Sähköpörssin hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan siten, että se sähkön tuotantomuoto, joka kulloinkin vastaa viimeiseen kysynnän kilowattiin, määrittää hinnan kaikelle pörssisähkölle. Poliitikot ympäri Eurooppaa ovat olleet huolissaan siitä, että kohonnut kaasun hinta on nostanut pörssisähkön hinnan liian korkeaksi ja kuluttajat ovat joutuneet pulaan voimakkaasti kohonneiden hintojen takia.

Suomessa ollaan tekemässä uudistusta sähkömarkkinalakiin EU:n vaatimuksesta. Kansanedustaja Heikki Vestman (kok) on ollut huolissaan siitä, että esityksessä ollaan antamassa lupa siihen, että ainoana toimitusvelvollisuus sähkönä voidaan jatkossa tarjota pörssisähköä. Mikäli tuo menee läpi, niin pörssisähkön hinta olisi automaattisesti kohtuuhintaista. Samalla laista poistuu sana ”kohtuulliseen”, joka lienee uudistuksen yksi perusajatuksista. Energiavirastolle linjaus sopinee varsin hyvin, koska linjaus ei tule olemaan helppoa, kuten alta tulette huomaamaan.

Heikin huoli on aiheellinen, mutta kun tuo sähköpörssi toimii monessa maassa ja Suomi on siinä mukana, niin ratkaisut eivät ole helppoja. Mikäli kohtuulliseksi hinnaksi määriteltäisiin hinta, joka ei määrity sähköpörssin mukaan, niin vaarana olisi, että sähköpörssistä hankittua sähköä pitäisi myyjän kompensoida kuluttajille, kun sen hinta olisi yli kohtuullisen hinnan. Kahdenvälisissä suorissa sopimuksissa kohtuullisuus voitaisiin ottaa suoraan huomioon. Useat sähkön myyntiyhtiöt ostavat kuitenkin vain pörssisähköä. Ongelma on siten Suomea laajempi, kun hintoihin puuttumisesta puhutaan.

Sähkönmyyjän toimitusvelvollisuudella varmistetaan, että kaikilla kotitalouksilla ja pienillä sähkönkäyttäjillä on aina vähintään yksi taho, jolta he saavat varmasti sähkösopimuksen. Tästä syystä linjaus kohtuullisesta hinnasta on tärkeä ja ohjaa muutakin hinnoittelua kyseisellä alueella ja laajemminkin.

Miksi sitten olen sitä mieltä, että sähkön kohtuullista hintaa ei voi määrittää pörssisähkö?

Miksi eri maiden poliitikot puuttuvat nykyisiin korkeisiin sähkön hintoihin, jos markkinoilla muodostuneet hinnat ovat kohtuullisia? Eri maissa on luotu erilaisia tukitoimia, joilla juuri on tarkoitus puuttua tilanteeseen, jossa sähkön hinnat ovat muodostuneet kohtuuttomiksi (kohtuullisen vastakohta). Meille kerrotaan, että osa sähköntuottajista saa kohtuuttomia tuottoja tuottamastaan sähköstä, koska niiden tuotantokustannukset eivät ole nousseet, mutta nyt ne saavat suuria voittoja, kun korkein hinta määräytyy kaasulla tuotetusta sähköstä. Meille myös kerrotaan, että korkeat hinnat johtuvat pääosin Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta ja sen nostamista kaasun hinnoista. Suurin syy hintoihin lienee kuitenkin tuotantokapasiteetin vähyys kysyntään nähden ja sähköpörssin hinnanmuodostuminen, kuten edellä totesin.

Voidaanko sitten vedota siihen, että nyt on poikkeustilanne markkinoilla, mutta jatkossa hinnat kyllä pysyvät kohtuullisina sähköpörssissä? Ei voida! Toimivat markkinat hoitaisivat kyllä hinnoittelun, mutta kun sähkömarkkinat eivät toimi, kuten poliitikkojen toimet osoittavat, joten markkinoiden suhteen on jotain tehtävä. Lisäksi on muistettava, että kuluttajat eivät voi vaihtaa tarvitsemaansa sähköä muuhun tuotteeseen, kuten vaikka ruuan kohdalla. Kukaan ei voi antaa sellaisia takeita, että sähköpörssin hinta pysyy kohtuullisena, koska markkinat ovat yleensä täynnä poikkeustilanteita.

Kuluttajien ja yrittäjien on pystyttävä ennakoimaan edes jossakin määrin sähkönhintojaan, jotta arki voisi pyöriä kohtuullisesti, ei kohtuuttomasti. Joku euromääräinen hinta osataan kyllä asettaa kohtuulliseksi hinnaksi, jos halua päättäjiltä löytyy. Mikäli sähköpörssiä halutaan pitää määrittävänä pohjana, niin silloin sinne pitää laittaa katto, joka määrittää kohtuullisen alueellisen sähkön hinnan. Sähköpörssiin Suomi ei voi yksin vaikuttaa, joten muutokseen pitää saada laajempi tuki. Samalla pitää myöntää, että sähkömarkkinat eivät toimi kunnolla markkinaehtoisesti, jotta noihin markkinoihin voidaan hintakatolla puuttua. Nykyiset päättäjien toimet osoittavat kiistatta, että markkinat eivät toimi, kuten niiden halutaan toimivan. Parasta olisi kyllä perustaa hinnoittelu tuotantokustannuksille, mutta ei kalleimman tuotannon mukaan.

Suomi on osa laajempaa sähkömarkkinaa, joten kohtuullisen hinnan määrittely on hankalaa, kun sähköpörssi on kuitenkin isossa osassa sähkönmyynnin osalta. Hintakatto voitaisiin määritellä nykyisten hinta-alueiden mukaan yksilöllisesti, sillä muodostuuhan aluehinnat nytkin erilaisiksi eri alueilla. Sähköpörssin hintakatto voisi toimia vaikka niin, että tuottajilta kerätään sähköpörssiin puskurirahasto hinta-alueittain, joka tasaa kohtuuttoman hinnan kohtuulliseksi alueittain. Kuluttajathan tämän kaiken tietenkin maksavat, mutta rahaston keruuvaiheessakaan ei saa ylittää alueelle määriteltyä kohtuullista hintaa. Tuottajat vastaisivat yhteisvastuullisesti homman toimivuudesta. Tuottajat siksi, että sieltä se hinnoittelu lähtee liikkeelle. Mahdolliset lisäkulut tulisivat kuluttajille hyötyinä sitä kautta, että olisi varmuus sähkön hinnasta. Nyt sitten pitää vain löytää se kohtuullinen sähkön hinta, joka tyydyttää sähköyhtiöitä, kuluttajia ja päättäjiä. Toinen vaihtoehto on laittaa sähkömarkkinat kuntoon siten, että ne oikeasti toimivat ilman järjettömiä hintoja. Samalla pitää muistaa sähkön merkitys kuluttajille ja heidän voimattomuutensa mielivaltaa vastaan.

En kyllä usko, että Suomen ongelma kohtuullisen hinnan määrittämisessä aikaansaisi koko sähköpörssin uudistamisen, mutta voihan tätä silti pohtia. Toisaalta päättäjät omilla toimillaan osoittavat, että vapaat sähkömarkkinat sähköpörsseineen luovat kohtuuttomia tilanteita, joihin he haluavat puuttua. Onko puheet ja teot tässäkin taas kaksi eri asiaa, jää nähtäväksi.

jariojala

Alahärmässä v. 1957 syntynyt ukko. Nykyinen asuinpaikkani on Tampereella. Haluan oppia muiden mielipiteistä, joten hyvin perustellut väitteet ovat tervetulleita. Epäasiallisiin kommentteihin sortuvat saavat minusta riitapukarin.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu