Työeläke

Taas on keskusteltu paljon siitä, että kuka on maksanut tai maksaa työeläkkeet. Työeläkevakuutusmaksusta osa (nyt 3,6 % palkkasummasta) laitetaan rahastoon vanhuuseläke-osana kasvamaan korkoa korolle tulevaa työeläkettä varten. Tarkoitus on, että rahastosta saataisiin työeläkkeen alkaessa n. 25 % tulevasta työeläkkeestä. Rahasto kuitenkin elää kymmeniä vuosia ennen varsinaista työeläketapahtumaa, joten usein puhutaan 20-25 %:n tavoitteesta. Rahastoon laitettavan osan maksavat ennen alkavaa työeläkettä työvuorossa olevat työnantajat ja työntekijät. Työeläkkeen alkaessa loput 75-80 % eläkkeestä maksavat työntekijät ja työnantajat, jotka työeläkkeen nostohetkellä ovat töissä ja maksavat siten työeläkevakuutusmaksua. Helposti ajattelee, että no onhan työeläkkeensaaja maksanut itse osan työeläkkeestään rahaston kautta. Mutta ei. Kaikki raha, joka työeläkevakuutusjärjestelmässä liikkuu, on maksua työeläkevakuutusyhtiöille. Niiden tehtäväksi on annettu huolehtia työeläkejärjestelmän toimivuudesta ja maksukyvystä.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060395

Työntekijän eläkelaki määrittää yllä kuvatut asiat. Tuossa laissa nykyään luvataan työntekijälle työeläkettä 1,5 % palkasta. Tuo on se lupaus, jonka ovat työmarkkinajärjestöt ja eduskunta yhdessä sopineet. Työeläkevakuutusmaksun perusteetkin löytyvät laista. Käytännössä annettu lupaus tulevasta työeläkkeestä, joka ansaitaan lain kirjaimen mukaisesti, lunastetaan siten, että maksua kerätään niin paljon, että lupaus tulee täytettyä. Rahastosta otetaan kulloinkin käytettävissä oleva osa ja loput maksetaan vakuutusmaksutulosta heti. Ansaittu työeläke nauttii omaisuudensuojaa, mutta esim. tuleva aika ei, eli indeksit voivat muuttaa tulevaa työeläkettä merkittävästikin.

Lyhyesti. Kaikki työeläkevakuutusmaksuilla kerätty varallisuus on työeläkevakuutusyhtiöiden omaisuutta, joiden ainoa tarkoitus on lunastaa annetut lupaukset työeläkkeistä. Työeläkeläiselle annetaan lain kautta lupaus tulevasta työeläkkeestä, jonka hän saa ansaitsemalla palkkaa. Jokaisesta palkkaeurosta hän saa 1,5 %:n karttumalla tulevaa työeläkettä.

On täysin hedelmätöntä keskustella siitä, että kuinka paljon mikäkin ikäluokka on maksanut työeläkevakuutusmaksuja, kun niitä on aina kerätty se määrä mitä työeläkelupausten lunastaminen vaatii lainkin mukaan. On totta, että nykyään työeläkemaksu on jo sellainen rasite, joka hankaloittaa työllistämistä. Maksu perustuu kuitenkin täysin annettuihin lupauksiin. Nytkin joka päivä palkasta kertyy työeläkettä, joka lunastetaan sitten joskus, kun työeläke alkaa. Palkkasumma nousee koko ajan, joten rahastoihin menee enemmän rahaa ja tuleva maksettava työeläkemäärä kasvaa. En kuitenkaan usko, että kukaan haluaa pienentää karttumaa (lupausta), joka jo nyt antaa usein lopputulokseksi sellaisen työeläkkeen, jolla on hankalaa tulla toimeen.

Pieniä työeläkkeitä täydentää valtion maksamat kansaneläkkeet ja takuueläkkeet.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu